NRK Meny
Normal

Vil gjøre noe med ulikhetene i Kina

President Xi Jinping innrømmet på åpningen av Kommunistpartiets partikongress at inntektsforskjellene i Kina er blitt for store.

Kinas president Xi Jinping kom med sine visjoner og planer for de neste fem årene under sin tale til partikongressen. Fortsatt økonomisk vekst, men også miljøtiltak, står sentralt.

Flere kinesiske ledere har lenge advart om en mulig økonomisk krise. Den økonomiske veksten, som ikke er like stor som før samtidig som inntektskløften i det kinesiske samfunnet har blitt større, har ført til en murrende misnøye.

For selv om millioner av kinesere er løftet ut av fattigdom de siste tiårene, er også forskjellen mellom dem som har mye og dem som har lite større enn tidligere.

Dette må partiet gripe fatt i, erkjente presidenten.

– Realøkonomien må styrkes, middelklassen må vokse og inntektsforskjellene må minskes, sa Xi Jinping i talen, som varte i hele tre og en halv time.

To av stikkordene for å øke velstanden ytterligere, er utdannelse til langt flere og en større rolle for markedet i den økonomiske politikken. Hvor stor gjenstår å se, men de økonomiske reformene skal fortsette. Presidenten lovet blant annet enklere tilgang for utenlandske investorer.

Kinas president Xi Jinping under sin tale til Kommunistpartiet partikongress 2017
Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Sikre seg mot undergraving

For presidenten la vekt på at Kina vil åpne seg stadig mer.

– Åpenhet fører til framgang, mens isolasjon fører til at man faller etter. Kina vil ikke lukke døren mot verden, sa han.

Samtidig gjorde han det klart at Kommunistpartiets makt ikke skal ofres på åpenhetens alter.

Presidenten understreket at alle må gjøre mer for å beskytte folkets interesser og motsette seg alle forsøk på å skape splid mellom partiet og folket.

– Alle og enhver i partiet må gjøre mer for å opprettholde partiets lederskap og Kinas sosialistiske system. Alle må motsette seg uttalelser eller handlinger som undergraver eller ødelegger det, sa Xi.

Han mener Kommunistpartiet må spille en vesentlig rolle i alle aspekter av folks liv samtidig som det må makte å opprettholde sin ideologiske korrekthet, blant annet for å unngå utbrytere og forsøk på å kopiere vestlig demokrati.

For å unngå det siste og oppnå det første beskrev Xi Jinping en tostegsplan for «moderniseringen av sosialismen», som skal være fullført innen år 2050.

Kinas president Xi Jinping bukker før sin tale under Kommunistpartiets partikongress 2017

Kinas president Xi Jinping viser sin respekt for de utsendte til Kommunistpartiets partikongress før sin tale i Folkets store hall i Beijing.

Foto: Ng Han Guan / AP

En tredje periode?

De viktigste politiske beslutningene er reelt sett tatt av den sittende partiledelsen allerede, men partikongressen er likevel viktig fordi det kommer signaler om den politiske retningen de neste årene.

Klima og korrupsjon var to andre viktige stikkord i presidentens tale.

Kina ligger på verdenstoppen i forurensende utslipp. Etter at USAs president Donald Trump erklærte at landet trekker seg ut av Parisavtalen, har Kina lovet å stå ved sine forpliktelser i henhold til avtalen.

– Vi har en lang vei å gå når det gjelder å beskytte miljøet, men vi skal fortsette klimatiltakene for å sikre at vi fremdeles kan se en blå himmel, sa Xi.

Xi Jinping gjorde det klart at kampen mot korrupsjon blant partitopper, lokale partisjefer og tjenestemenn, som han selv initierte da han overtok for fem år siden, vil holde frem.

Til nå har over en million personer i ulike stillinger blitt dømt for korrupsjon, og Xi har samtidig blitt kvitt noen av sine interne kritikere og utfordrere – og med det styrket sin posisjon.

Under den ukelange kongressen skal partiet blant annet velge ny partiledelse, og ett av spenningsmomentene knytter seg til om Xi får med seg sine nærmeste støttespillere videre. En av dem som har vært presidenten nærmeste allierte i korrupsjonskampen skal egentlig gå av for aldersgrensen, spenningen er om aldersgrensen tøyes.

Spenning er det også rundt om presidenten vil forsøke å sikre seg en tredje lederperiode. Blir han gjenvalgt på denne partikongressen, noe alle tar for gitt, vil Xi Jinping gå inn i sin andre og siste periode. Om reglene endres – for å sikre en forlengelse – vil bli klart i løpet av partikongressen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt