Her er president Bush på FN-talerstolen for siste gang

Det var ventet at president George W. Bush skulle snakke om finanskrisen da han holdt sin siste tale til FNs hovedforsamling som USAs president, men Bush hadde andre planer.

President George W. Bush
Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Bush forsikret de rundt 120 stats- og regjeringssjefene som var samlet i FN-hovedkvarteret i New York, om at hans regjering og Kongressen vil handle raskt for å løse finanskrisen i USA.

Talte om terror

Men nesten hele talen var viet et annet tema, nemlig kampen mot terror, og den amerikanske presidenten etterlyste et mer aktivt FN.

- I stedet for å vedta resolusjoner etter at terrorhandlinger har skjedd, må vi samarbeide tettere for å unngå at de finner sted i det hele tatt, sa Bush.

- I stedet for å behandle alle regjeringer som like akseptable, må vi utfordre de tyrannier som lar terror og ekstremisme to thrive.

Bush pekte også på de positive trekkene, fordi han mener stadig flere deltar i kampen mot terror, men fortsatt ikke alle.

- Iran og Syria fortsetter å støtte terrorisme. Verdenssamfunnet bør bruke sanksjoner for å stanse det iranske og nordkoreanske atomprogrammet.

Stoltenberg kritisk til Bushs tale

Statsminister Jens Stoltenberg er kritisk til at Bush ikke nevnte klima i sin FN-tale.

- Klima er en av vår tids aller største utfordringer. Verden har ett år på seg til å lage en avtale for å redusere utslippet av klimagasser, og USA er det landet i verden som har de største utslippene. Derfor burde klima ha vært en del av talen, sier Stoltenberg.

SISTE NYTT

Siste nytt