Malariavaksine kan bli godkjent neste år

Testing av den nye malariavaksinen på afrikanske barn viser at den kan halvere sykdomstilfellene. Det er gode nyheter, for hvert år dør rundt 600.000 afrikanere av sykdommen. De fleste er barn under fem år.

Malaria-testing i Zambia

En helsearbeider i Zambia sjekker om et barn har malaria. Barn er mer utsatt for voksne for den livsfarlige febersykdommen.

Foto: THIERRY ROGE / REUTERS

Jakten på en vaksine som kan beskytte Afrikas barn mot den dødelige sykdommen, har pågått i 30 år. På en konferanse i Durban i Sør-Afrika i dag blir resultatet fra en halvannet år lang uttesting av den såkalte RTS, S-vaksinen presentert.

Malariamygg

Afrikas farligste dyr: Malaria-infisert mygg

Foto: ROBERT F. BUKATY / AP

Det er den mest omfattende uttesting av effekten av en vaksine som noen gang er gjennomført i Afrika. 15.500 barn i sju ulike land med egne testsentre er vaksinert og fulgt tett.

Resultatet er så bra at vaksinen nå blir sendt til European Medicines Agency (EMA) for godkjennelse.

Fulle sykehussenger

Hvert år dør rundt 660.000 mennesker av malaria på verdensbasis etter å ha blitt stukket av malaria-infisert mygg. 9 av 10 som dør, er afrikanere, og de aller fleste er barn.

I tillegg fyller millioner av malaria-pasienter opp sykehussenger i fattige land verden over. I dag brukes fire kroner av hver tier som investeres i helse i Afrika, til malaria-bekjempelse. Hele 220 millioner mennesker blir smittet hvert år.

Derfor er det grunn til jubel når resultatene fra testingen legges fram i dag. 18 måneder etter at barna i gruppen 5 til 17 år fikk den første vaksinen, er tallet på malariatilfeller blant dem nesten halvert i forhold til barn som ikke er vaksinert. Det nøyaktige tallet på nedgangen er 46 prosent.

Ikke fullt så bra, men likevel et framskritt, er resultatet av testen fra de aller minste: Blant barna som var mellom 6 og 12 uker gamle da de fikk vaksine første gang, var tallet på malariatilfeller redusert med én firedel.

Men resultatene viser også at tallet på de mest alvorlige tilfellene av malaria ble redusert – med 36 prosent i hele gruppen. Og antall barn som måtte legges inn på sykehus, falt med 42 prosent.

Må vaksineres flere ganger

En stor svakhet ved vaksinen er at virkningen reduseres over tid. Derfor må det re-vaksinering til. Barna i testen er vaksinert tre ganger. Effekten av en forsterkende dose etter 32 måneder vil bli klar neste år.

Det kan bli et problem å vaksinere så mange barn så ofte. Men i forhold til alle de tiltakene, behandlingen og medisineringen av malariapasientene i dag, er vaksinering et klart valg.

– Å hindre et betydelig antall malariatilfeller i et lokalsamfunn, betyr at færre sykehussenger fylt med syke barn, sier forsker fra ett av vaksinesentrene og styremedlem i Initiativet for malaria-vaksine – PATH, Halidou Tinto fra Burkina Faso.

Han understreker at barn og voksne fortsatt må bruke myggnett og ta de andre vanlige forholdsreglene for å unngå myggestikk.

Mor med malaria-sykt barn på et sykehus i Kenya

Det er dette man håper vaksinen skal stanse: En mor våker over sitt malaria-syke barn på et sykehus vest i Kenya.

Foto: Karel Prinsloo / Ap

Kanskje i 2015

– Familier vil tape mindre tid og penger som de i dag bruker til å pleie barna, og få mer tid til arbeid eller andre aktiviteter. Og selvfølgelig vil barna selv nyte godt av en bedre helse, sier Tinto.

Verdens helseorganisasjon WHO tror at RTS, S-vaksinen kan komme på markedet i 2015, hvis det vitenskapelige panelet i EMA viser tommelen opp.

I motsetning til andre medisiner som det har tatt årtier å utvikle, vil malaria-vaksinen ha en pris som skal være overkommelig også i land der myndighetene har dårlig råd.

Det er fordi den er utviklet i samarbeid med det ikke-kommersielle «Veien til malaria-medisin» PATH, med penger stiftelsen til Bill & Melinda Gates Foundation.

Det er britiske GlaxoSmithKline som har utviklet verdens første malariavaksine.

Malaria-utbredelse

Kartet fra Verdens helseorganisasjon i 2012 viser utviklingstrender for malaria, hvor sykdommen er i ferd med å reduseres 75 prosent (lys gul), 50-70 prosent (gul), mindre enn 50 prosent (mørk gul), øking (rød) og manglende data (mørk rød). Det siste er tilfelle i de hardeste malaria-områdene i Afrika.

Foto: Verdens helseorganisasjon, WHO

SISTE NYTT

Siste nytt