Piratene vil til Riksdagen

De har påtatt seg å skjule serverne til kontroversielle Wikileaks. De hadde stor suksess i EU-valget og i kampen for fildeling og mot dataovervåking. Nå sikter Piratpartiet mot Riksdagen.

Piratpartiet - piratflagg i Stockholm
Foto: Jonas_H, Creative Commons by-sa

Piratpartiet t ble startet av dagens partileder Rick Falkvinge 1. januar 2006.

Det er ikke helt som andre partier. Det holder blant annet årsmøte via Internett. Der kan medlemmene gå inn og stemme over forslag når det passer dem innenfor en tidsfrist på et par uker.

Pirate Bay

Fildelingsstedet Pirate Bay banet vei for Piratpartiet.

Navnet henspiller på begrepet pirater, som brukes om de som driver ulovlig kopiering og distribusjon av opphavsbeskyttet innhold på nett.

Frontet Pirate Bay

Ingen levnet partiet, som absolutt kommer inn under kategorien ad hoc-partier, en sjanse.

Hvem i all verden skulle interessere seg så mye for fildelingsproblematikk på Internett og Forsvarets muligheter til å overvåke og avlytte mulige terrorister at de ville stemme på et parti som først og fremst er tuftet på nettopp dette?

Men det var før rettssaken mot nettstedet Pirate Bay. Før fildelingsloven kom. Og før den nye avlyttingsloven kom.

Pirate Bay-saken skapte interesse verden over, da de store filmselskapene og plateselskapene gikk til sak mot nettstedet Pirate Bay som tilbød programmer for fildeling eller gratis nedlasting av filmer og musikk.

Folkene bak Pirate Bay var ikke tilgjengelige da dommen mot dem falt i Stockholm. Men det var Piratpartiets frontfigurer.

Rick Falkvinge

Rick Falkvinge ble frontfiguren for Pirate Bay-saken.

Foto: OLIVIER MORIN / AFP

De lot seg intervjue av medier fra hele verden, på vegne av Pirate Bay. De ble helter i ungdomsmiljøene.

Da den nye omstridte avlyttingsloven kom, ga loven det svenske forsvaret lov til å overvåke all e-posttrafikk inn og ut fra Sverige og alle telefonsamtaler over grensen.

Reaksjonene ble mange. Da var også Piratpartiet på plass.

EU-suksess

Resultatet kom i valget til EU-parlamentet sist sommer. Piratpartiet ble valgets store vinner og overraskelse. Partiet fikk 7,1 prosent av stemmene og kapret to seter i EU-parlamentet i Brussel, en er i fullt sving og en annen slutter seg til nå i høst.

Partiet har pr i dag 16.400 registerte medlemmer. Det er 4000 flere enn Miljöpartiet, som ser for seg en fremtid etter valget som regjeringspartner for det en gang så eneveldige Socialdemokraterna, og vel 1400 færre enn Folkpartiet, som er minstemann i den nå nåværende borgerlige koalisjonsregjeringen.

19. september holdes riksdagsvalget i Sverige. Piratpartiets mål er å komme over sperregrensen på fire prosent og bli et riksdagsparti også. I tillegg stiller de med lokalkandidater i 21 kommuner. I Sverige holdes riksvalg og lokalvalg samtidig.

Riksdagen neste

- Vi har tro på å lykkes også i dette valget, sier Piratpartiets nestleder, Anna Troberg til NRK. Hun er selv listekandidat for partiet ved valget.

- Det betyr hardt arbeid og litt flaks. Vi jobber nå steinhardt for å synes i valgkampen, for å få være med i debatter og lignende. Men vi er selvsagt avhengige av å være litt heldige, at et godt emne for oss kommer opp og diskuteres i valgkampen, sier en realistisk nestleder.

Partiet har utformet et valgmanifest med tre hovedemner: integritet, kultur og kunnskap.

Anna Troberg, nestleder Piratpartiet

Anna Troberg, nestleder Piratpartie

Foto: Carl Johan Rehbinder

Dette dekker alt fra standpunkter om overvåkningssamfunnet, datalagringsdirektiver og kassettavgifter til patentsystemer og kunnskapssamfunnet.

Hovedbudskapet er et åpnere og mer gjennomsiktig samfunn.

Nestlederen har ingen problemer med at Piratpartiet ikke har et helhetlig partiprogram med meninger om alt fra bistand og utenrikspolitikk til skattenivå og arbeidsledighet.

- Vi er fokusparti, og fokuserer på integritet, kultur og kunnskap. Det er saksområder de andre partiene ikke bryr seg så mye om, sier Troberg.

- Spesielt integritet har myndighetene lett for å glemme når man legger frem nye lover og direktiver, derfor trengs det at noen er der og får disse sakene opp på agendaen igjen.

Time-out

Etter EU-valget ble det stille rundt Piratpartiet, før de våknet til live i juli-august igjen.

- Vi var rett og slett litt utmattet. Vi er et lite parti, hvor få personer jobbet alt vi kunne foran valget. Og vi lyktes jo!. Men da trengte vi en periode hvor vi lå litt lavt, sier Troberg - som nå er klar til dyst igjen.

På de siste meningsmålingene ligger partiet under sperregrensen.

Det bekymrer ikke nestlederen.

Hun innrømmer likevel at partiet fikk svært god drahjelp da rettsaken mot Pirate Bay og debatten rundt den kontroversielle avlyttingsloven sammenfalt med EU-valget.

Og slik sett skulle hun ønske at den den kommende nye rettssaken mot nettstedet Pirate Bay var lagt til ukene før valget - i stedet for seks dager etter. Det ville gitt god drahjelp.

- Samtidig står og faller ikke Piratpartiet med en ny Pirate Bay-sak.

- Integritetsspørsmålet står nå høyt på agendaen, noe vi har jobbet hardt for at den skal gjøre. Det er en sak mange velgere synes er viktig og som gjør at de støtter oss. Fildeling er en annen sak vi sanker stemmer på, men ikke i samme grad, sier nestlederen.

Selv om mange svensker sier seg enig med noen av Piratpartiets saker, er velgerne unge.

- Vi har fått mange stemmer fra førstegangsvelgerne, vi er veldig sterke blant velgere mellom 18 og 35 år. Og vi er jevnt sterke over hele landet. Mange av de andre partiene er sterke enten på større steder eller mindre steder. Vi har en like stor andel både på landsbygda og i byene, forteller nestlederen.

Selger seg dyrt

Hun tror partiet når målet om å bli representert i den svenske Riksdagen, og på et punkt er Troberg helt klar.

Kommer de inn, selger de seg dyrt.

- Vi har ikke tatt noe standpunkt om vi skal samarbeide med den borgerlige alliansen eller med den rød-grønne blokken. Vi vil sette oss ned med begge blokkene og si: Dette er disse sakene som vi krever for at vi skal gi vår støtte til en regjering.

- Så det blir en skikkelig hestehandel, den som er villig til å gi oss mest i våre saker, er vi villig til å gi vår støtte, sier hun.

Troberg begrunner dette med både venstresiden og høyresiden i svensk politikk de siste årene har trukket seg inn mot det politiske sentrum - og har ingen dårlig samvittighet over mulig kjøpslåing.

- Det er selvsagt noen forskjeller, men ikke veldig store forskjeller. Og ettersom vi har fokusert på veldig grunnleggende spørsmål, som integritet, retten til privatliv og sikkerhet, er det akseptabelt for flere.

- Dette er fundamentene i et demokrati: Har man ikke dette, spiller mange av de andre spørsmålene liten rolle, sier hun og legger til:

- Vi har valgt å fokusere på det vi anser som viktig, resten overlater vi til de andre, sier Troberg.

19. september kommer svaret om piratene kaprer plasser i Riksdagen.

Eller om de bare for opp som en løve til EU-parlamentsvalget i fjor og kom ned som en skinnfell i år.

SISTE NYTT

Siste nytt