Piloter advarer mot nye ulykker

Med sovende piloter og skilt med påskriften «overanstrengelse dreper», advarer flygere og kabinpersonell over hele Europa mot dårligere sikkerhet for passasjerene.

Pilot protesterer mot arbeidstidsbestemmelser

Denne piloten var med på å vise frem det piloter og kabinansatte mener er konsekvensen av å måtte være for lenge på jobb.

Foto: AP

– Flyselskapenes økonomiske interesser kommer foran sikkerheten, sier den tyske piloten Joerg Handwerg.

Sammen med kolleger i en rekke europeiske land har han i dag protestert mot forslag til nye arbeidstidsbestemmelser.

«Dødstrøtt mannskap – passasjerer i fare» står det på en av plakatene på flyplassen i Paris.

22-timers arbeidsdager

Flypersonell protesterer mot arbeidstidsbestemmelser

Flere av de ansatte hadde utstyrt seg med englevinger og protestskilt i anledning aksjonen.

Foto: JACQUES DEMARTHON / Afp

En av de kabinansatte, utstyrt med englevinger for anledningen, forteller de reisende på flyplassen hva de ansatte protesterer mot.

– De vil at piloter skal være på vakt i opptil 22 timer i strekk uten skikkelig pause. Ville dere likt det? Det er farlig for dere, sier han.

Dagens aksjon er et felles initiativ fra den europeiske flygerorganisasjonen European Cockpit Association (ECA) og European Transport Worker's Federation (ETF).

De protesterte mot nye felleseuropeiske arbeidsbestemmelser som vil åpne opp for 22-timers arbeidsdager for piloter og kabinpersonell.

Norsk Flygerforbund deltok i aksjonen i dag.

Norske piloter har tidligere sagt at de frykter flyulykker hvis EU-reglene om arbeidstid innen luftfarten blir gjort permanent.

– Ville ikke fløyet med en full pilot

Pilot Christophe Verleye

Pilot Christophe Verleye viser til undersøkelser som sier at en trøtt pilot kan sammenlignes med en full pilot.

Foto: AP

– Undersøkelser viser at dersom en pilot er trøtt, har det samme virkning som om piloten hadde vært full. Hvis du hadde fortalt passasjerene at piloten som skulle fly dem, var full, hadde de vel ikke villet gå om bord, sier piloten Christophe Verleye, som demonstrerer på flyplassen i Brussel.

Han får støtte av en pilotkollega i flyselskapet Air France, som demonstrerer i Paris.

– Hvis man begynner å gjøre innsparinger ved å bruke den samme besetningen gjennom mange timer, kan det som skjedde med Colgan Air-flyet for noen år tilbake, gjenta seg: Piloten sovnet, flyet styrtet, og alle passasjerene omkom, sier Louis Jobart.

Ulykken han viser til, skjedde i februar 2009. Under en time etter at Colgan Airs flight 3407 tok av fra Newark-flyplassen ved New York, styrtet det i et bolighus.

Undersøkelser i ettertid viste at både styrmannen og kapteinen hadde vært våkne store deler av natten før den tidlige flyvningen, for å pendle til jobb.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kabinansatte i protest mot arbeidstidsbestemmelser

Kabinansatte demonstrerer utenfor Schipol-flyplassen i Nederland.

Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / Afp

Sovner bak spakene

Piloter er unntatt fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

En undersøkelse som kom i november i fjor, viste at det er de skandinaviske pilotene som sliter mest med å holde seg våkne mens de flyr.

Ifølge undersøkelsen, som hadde sammenstilt svar fra til sammen 6000 piloter fordelt på åtte europeiske land, svarte over halvparten av de norske, svenske og danske pilotene at de hadde sovnet på jobb.

– Jeg har ingen god forklaring på at vi i Skandinavia sovner mest, men en antakelse er at vi flyr i lange perioder med mørke, og at vi har mer krevende værforhold enn på resten av kontinentet. Dermed blir vi raskere mer slitne. I Norge har vi også svært mange landinger per dag. Ingen andre land har samme tetthet av flyplasser med passasjertrafikk som i Norge, sa nestleder Christian Langvatn i Norsk Flygerforbund da.

Ifølge Langvatn var en standard arbeidsdag mellom 8 og 13 timer for pilotene, men arbeidsdagene kan ofte bli lenger enn det på grunn av dispensasjonsordningene i regelverket.

Luftfartstilsynet i Norge sa de ikke kjente seg igjen i tallene som fremkom i undersøkelsen, og pekte på at det de siste tre årene er innrapportert 20 hendelser som knyttet seg til trøtthet.

Internasjonale tall har vist at 20 prosent av verdens flyulykker skjer fordi piloten er utmattet.

Norske piloter: Burde aldri ha sittet i cockpit

NRKs Forbrukerinspektørene gjennomførte i 2011 en spørreundersøkelse blant piloter i SAS og Norwegian.

70 prosent sa da at de opplevde gjeldende arbeidstidsbestemmelser som uforsvarlige/en sikkerhetsrisiko. Ni av ti piloter svarte i samme undersøkelse at de hadde kjent seg så slitne at de ikke burde ha sittet i cockpit.

SISTE NYTT

Siste nytt