Peter Madsen dømmes til livstid i fengsel

Dommen mot Peter Madsen (47) opprettholdes. Han dømmes til lovens strengeste straff for drapet på Kim Wall.

Direkte fra rettssalen i København

Direkte fra rettssalen i København

47-åringen ble i april i år dømt til lovens strengeste straff – livstid i fengsel – for drap, likskjending og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall.

Dommen var enstemmig, men Madsen anket den på stedet. I dag falt dommen i ankesaken:

Østre Landsretts dømmer den 47 år gamle ubåt- og rakettbyggeren til livstid i fengsel.

– Det er snakk om en sak av usedvanlig grov karakter. Kriminaliteten var godt planlagt og han utnyttet offerets vergeløse stilling, sa dommeren da dommen ble opplest.

Det betyr at Madsen idømmes den samme dommen som han fikk i København byrett tidligere i år.

Madsen ble også dømt til å betale 328.246 kroner til Walls foreldre, samt 150.000 kroner til Walls danske kjæreste.

Dette er i tråd med det påtalemyndigheten ønsket.

– Kynisk og pervertert

Madsen anket den opprinnelige dommen og ønsket «lovens mildeste straff», mens påtalemyndigheten hele tiden har fastholdt at livstidsdommen fra april skal opprettholdes.

– Det er så mange skjerpende og foruroligende omstendigheter ved denne saken at det er vanskelig å finne ord, uttalte aktor Kristian Kirk Petersen under prosedyren fredag formiddag.

Han kalte Madsen en «kynisk, pervertert og beregnende sexmorder».

– Når jeg ser på Peter Madsen, og det gjør jeg nå, kan jeg ikke komme på en straff som er for hard, sa Kirk mens han tittet rett på Madsen, skriver dr.dk.

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, startet sin prosedyre med å be retten se bort ifra aktors «diktning».

– Aktor legger vekt på ting som ikke er en del av byrettens dom. Det er lett å la seg blende av ordene hans. Men retten skal alene legge vekt på bevisene, sa hun.

Han sa videre at hun mener at en tidsbestemt dom på 14–16 år i fengsel er en riktig straff for Peter Madsen.

Etter at forsvareren var ferdig med sin prosedyre, fikk Peter Madsen det siste ordet.

– Jeg er forferdelig lei meg ovenfor Kims pårørende for det som har skjedd, sa Madsen.

Ankesaken etter drapet på Kim Wall er i gang.

Ankesaken ble utsatt

Madsen har siden dommen i april stått fast ved at han ikke er skyldig, men at han ikke har energi til å anke skyldspørsmålet. Derfor var det kun straffutmålingen som ble behandlet i ankesaken.

På ankesakens siste dag prosederte aktor i mer enn en time. Han ba retten tenke på skadene som ble funnet på Kim Walls kropp, og om hvordan skadene hadde

Aktor Kristian Kirk

AKTOR: Kristian Kirk Petersen kalte Peter Madsen som en «kynisk, pervertert og beregnende sexmorder» under ankesakens siste dag.

Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

oppstått.

Før ankesaken begynte den 5. september, varslet aktor Kristian Kirk Petersen at påtalemyndigheten ville være «beinharde».

Allerede på ankesakens første dag begynte han å lese opp detaljene i den svært omtalte drapssaken.

– Er det virkelig nødvendig med alle disse detaljer når han allerede er kjent skyldig? Ja, for selv om retten ikke skal vurdere om Peter Madsen er skyldig, så skal retten kunne bedømme ham, sa Kirk før han begynte å lese opp dommen.

Ankesaken ble utsatt noen timer inn i den siste rettsdagen da en av lekdommerne fikk et illebefinnende og måtte fraktes med ambulanse fra rettssalen.

Hendelsen skjedde noen minutter etter at aktor hadde gått gjennom sakens bakgrunn, og blant annet sa at Kim Wall «måtte ha tryglet for sitt liv» da hun ble drept.

Ambulanse ved Østre landsret i Madsens ankesak

DRAMATIKK: Det ble sendt en ambulanse til Østre Landsret, etter at en av lekdommerne i saken fikk et illebefinnende under ankesaken. Som følge av dette, ble rettssaken utsatt.

Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Petersen la til at Madsen viste stor hensynsløshet og planla drapet. Flere kvinner ble kontaktet før turen med Wall, men de sa av ulike grunner nei til turen.

– Utenom Wall, som forlot sin egen fest i jakten på en god journalistisk historie, sa han.

SISTE NYTT

Siste nytt