Pentagon sensurerer informasjon om Talibans styrke

Det amerikanske forsvarsdepartementet forbyr offentliggjøring av informasjon om hvor store landområder Taliban kontrollerer i Afghanistan.

TOPSHOT-AFGHANISTAN-UNREST-TOLL

Taliban hevder at deres folk stod bak selvmordsangrepet i Kabul 27. januar. Minst 103 mennesker ble drept da en ambulanse full av eksplosiver gikk i lufta. Taliban er langt fra å kontrollere hovedstaden, derimot kontrollerer de stadig flere distrikter i Afghanistan.

Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Fire ganger i året leverer Spesialinspektøren for Afghanistans gjenoppbygging (SIGAR) en rapport til den amerikanske Kongressen om hvordan det går i Afghanistan.

Den siste rapporten ble offentliggjort i dag, og i innledningen skriver spesialinspektør John Sopko at Pentagon har lagt nye restriksjoner på innholdet i den uklassifiserte delen av rapporten.

Taliban på frammarsj

US-AFGHANISTAN-UNREST-AID-SOPKO

Spesialinspektør John Sopko taler Pentagon midt imot. Rapportene fra SIGAR har i mange år inneholdt analyser som har stilt kritiske spørsmål ved USAs militære strategi i Afghanistan. Nå vil Pentagon at offentligheten skal vite mindre.

Foto: MANDEL NGAN / Afp

I alle rapporter fra januar 2016 til oktober i fjor har SIGAR rapportert om hvor stor andel av landets distrikter som er «under kontroll eller innflytelse av» henholdsvis Taliban, regjeringen eller der det er omstridt hvem som har kontrollen.

– Den afghanske regjeringens kontroll over distrikter og befolkning er på det laveste nivået noensinne siden SIGAR begynte å analysere slike data, heter det på side 106 i rapporten fra 30. oktober i fjor.

I august i fjor var 54 av 407 distrikter, eller 13,3 prosent, kontrollert av Taliban. På seks måneder hadde opprørerne tatt kontroll over ni nye distrikter.

På samme tidspunkt kontrollerte regjeringen 56,8 prosent av Afghanistans distrikter, mens 30 prosent av distriktene ble beskrevet som «omstridt».

Den slags informasjon skal altså ikke offentliggjøres mer.

Bekymret spesialinspektør

AFGHANISTAN-BLAST/ACADEMY

En afghansk soldat står vakt utenfor Marshal Fahim Military Academy i Kabul etter angrepet mandag. Minst 11 soldater i den hæravdelingen som har ansvaret for sikkerheten ved akademiet ble drept.

Foto: OMAR SOBHANI / Reuters

Spesialinspektøren for Afghanistans gjenoppbygging utnevnes av Kongressen og tanken er at vedkommende skal rapportere til de folkevalgte om hvordan amerikanske budsjettmidler forvaltes.

– Denne utviklingen er foruroligende av flere grunner, ikke minst fordi det er første gang at SIGAR er blitt instruert til ikke å offentliggjøre informasjon merket «uklassifisert» til amerikanske skattebetalere, skriver generalinspektør John Sopko i innledningen til dagens rapport.

Sensuren omfatter mer

Men sensureringen startet allerede med forrige rapport. Følgende informasjon blir nå utelatt etter ordre fra Pentagon eller Natos amerikanske øverstkommanderende i Afghanistan:

  • Antall soldater i de afghanske sikkerhetsstyrkene, ANDSF. I en rapport fra februar 2016 rapporterer Sopko om et stort problem rundt "spøkelsessoldater" og "spøkelsespoliti", personell som bare finnes på papiret, trass i at USA allerede i 2016 hadde brukt 70 milliarder dollar på å støtte oppbyggingen av afghanske sikkerhetsstyrker. Sopko siterte opplysninger om at forsvaret i virkeligheten har vel 200.000 færre soldater enn de 322.638 på papiret. For første gang siden 2009 blir slike opplysninger igjen hemmeligstemplet.
  • Antall drepte og sårede afghanske soldater og politi i kamp. Tallet har vært klart økende etter at Natos kampstyrker forlot Afghanistan i 2014. Det kan brukes som argument mot å trekke internasjonale styrker ut av landet, men Pentagon hevder at det var afghanske myndigheter som ikke ønsket offentliggjøring av tapstall.
  • Antallet som forsvinner fra de afghanske sikkerhetsstyrkene. I 2015 forsvant rundt en tredel av soldatene i hæren, som følge av deserteringer og tap og naturlig avgang. Det betyr stort behov for nyrekruttering og et forsvar som til enhver tid består av mange med svært lite erfaring.
Afghanistan

Heretter vil offentligheten ikke få hvite hvor mange soldater Afghanistan har. De får heller ikke rapporter om tilstanden for militært materiell, det vil i stor grad si utstyr som er finansiert med midler fra amerikanske skattebetalere.

Foto: Rahmat Gul / AP

Vil ikke snakke med Taliban

– Vi vil ikke snakke med Taliban, de dreper folk til høyre og venstre, sa president Donald Trump mandag.

Uttalelsen rimer tilsynelatende dårlig med det utenriksminister Rex Tillerson har sagt tidligere, nemlig at målet er å få Taliban overbevist om at de ikke kan vinne krigen mot USA og må forhandle om fred.

Selv har Trump egentlig aldri gått inn i detaljene rundt USAs Afghanistan-strategi. Men i august i fjor sa han at «vi driver ikke nasjonsbygging igjen. Vi dreper terrorister. Vi vill ikke lenger bruke amerikansk militærmakt til å bygge demokratier i land langt borte».

US-POLITICS-TRUMP

President Trump snakker under en lunsj for medlemmer av FNs sikkerhetsråd i går. Utenriksminister Rex Tillerson lytter i bakgrunnen.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

Strategisk hemmelighold?

Gjentatte ganger i valgkampen sa Trump at han aldri ville hjelpe fienden ved å offentliggjøre detaljene i USAs strategi i krig.

Nå har hans administrasjonen et skritt videre. De blant de folkevalgte som ikke er sikkerhetsklarert vil heretter vite mindre om effekten av bevilgningene til en krig som USA har finansiert brorparten av i 16 år.

Les også: Konkurrerer IS og Taliban om å spre mest død?

Les også: Afghanistan vil væpne sivile

SISTE NYTT

Siste nytt