Øst-Timors statsminister søker avskjed

Øst-Timors statsminister Xanana Gusmão har søkt avskjed. Den 68 år gamle frigjøringshelten vil gi plass til en ny generasjon – men timingen kan bli utfordrende for den unge og fattige nasjonen.

Xanana Gusmao

Øst-Timors statsminister Xanana Gusmao tar seg en pause under et demokrati-seminar i Dili fredag. Hans avgang er ventet, men kan by på utfordringer for den unge nasjonen.

Foto: Kandhi Barnez / Ap

Øst-Timors statsminister Xanana Gusmão har sendt sin avskjedssøknad til president Taur Matan Ruak, bekrefter en talsmann for regjeringen i Øst-Timor.

Søknaden om å tre til side for å slippe til nye generasjoner kommer ikke overraskende, men kan by på utfordringer for den hardt prøvede nasjonen.

– Overgangsperioden begynner nå, men jeg ber alle parter om å ikke få panikk. Vi må alle bidra for å skape stabilitet, sa Xanana Gusmão til pressen etter at avskjedssøknaden ble kjent fredag.

Tenåring

José Ramos-Horta

José Manuel Ramos-Horta har fungert som både president og statsminister i Øst-Timor. I dag er han FNs spesialutsending til Guinea-Bissau.

Foto: SEYLLOU / Afp

Øst-Timor fyller i mai 13 år, og er til tross for sine omfattende naturgassressurser et av verdens fattigste land. I løpet av selvstendigheten har Xanana Gusmão fungert vekselsvis som president og statsminister, ved siden av fredsprisvinner José Manuel Ramos-Horta.

De to var aktive under frigjøringskrigen mot Indonesia, som okkuperte landet i 1975 etter flere århundre under portugisisk styre. Ramos-Horta fungerte som talsmann for motstandsbevegelsen, og grunnla The Revolutionary Front for an Independet East Timor (FRETILIN), som Xanana Gusmão ledet den militære fløyen av under den lange motstandskampen i Øst-Timor.

Indonesias okkupasjon var preget av vold og overgrep mot sivilbefolkningen. Da det toppet seg mot slutten av 1990-tallet ba FN det internasjonale samfunnet om å gripe inn. Det førte til en FN-styrt uavhengighetsprosess som endte med full uavhengighet for Øst-Timor i 2002.

Samlende leder

Xanana Gusmao

Xanana Gusmão har vært en sterk politiker som har styrt landet med stødig hånd gjennom en rekke kriser.

Foto: LIRIO DA FONSECA / Reuters

49 prosent av landets 1,1 millioner innbyggere karakteriseres som fattige. Vold, feilernæring, lav utdanningskapasitet, en underutviklet jordbrukssektor, samt problemer i justissektoren og et mangelfullt helsevesen gjør at utfordringene står i kø.

Xanana Gusmão har vært en sterk politiker som har styrt landet med stødig hånd gjennom en rekke kriser. Han har vært en samlende figur, men har slitt med å innfri sine løfter om å forbedre livsvilkårene til folk flest.

Oljeavhengig

Landet er den andre mest oljeavhengige nasjonen i verden, og har forsøkt å opprette en forvaltningsmodell som kan gjøre denne rikdommen til folkets på linje med Norges oljefond. De har nå, med bistand fra blant annet Norge, opprettet et oljefond som er på rundt 14 milliarder amerikanske dollar, men oljereservene er forventet å ta slutt de neste seks til 10 årene.

Norge støtter Øst-Timor både bilateralt, multilateralt og gjennom sivilt samfunn. De viktigste samarbeidsområdene har vært og er olje og utvikling, fornybar energi og kvinner/likestilling.

SISTE NYTT

Siste nytt