Nasjonalistisk høyreparti valgvinner i Estland

Det næringslivsvennlige Reformpartiet ble største parti i parlamentsvalget i Estland. Nasjonalistpartiet EKRE fikk mer enn doblet sin oppslutning.

ESTONIA-VOTE-POLITICS-HELME

Lederen for EKRE Mart Helme fotografert under markeringen av Estlands selvstendighetsdag 24. februar 2019

Foto: SVEN TUPITS / AFP

Reformpartiet fikk 28,8 prosent av stemmene, noe som er 5,8 prosentpoeng mer enn det sosialdemokratiske Senterpartiet til statsminister Juri Ratas.

Det konservative Estlands folkeparti, forkortet EKRE, mer enn doblet sin oppslutning og fikk 17,8 prosent av stemmene og 19 representanter i Riigikogu, det estiske parlamentet. Partiet blir dermed det tredje største partiet i nasjonalforsamlingen, som har 101 representanter.

Partiet ledes av Mart Helme, som på slutten av 1990-tallet var Estlands ambassadør til Russland. Partiet er kjent for sin negative innstilling overfor innvandring, og mener at integreringen i Europa har gått på bekostning av utviklingen på den estiske landsbygden.

– Vi holder alle koalisjonsmulighetene på bordet, og vi må diskutere det. Forhandlingene er bare i starten, sa Reformpartiets leder Kaja Kallas til estisk TV søndag. Hun er reformpartiets første kvinnelige leder og ligger nå an til å bli ny statsminister.

Skatt og språkundervisning

Valgkampen har mest dreid seg om skatter, offentlig forbruk og språkundervisning for Estlands store russiske minoritetsbefolkning.

Siden Estland ble fri fra Sovjetunionen for snart 30 år siden, har statsminister Juri Ratas' sosialdemokratiske Senterpartiet og det næringslivsvennlige Reformpartiet skiftet på å styre landet. Noen ganger har de også gått sammen i koalisjon.

I årets valgkamp har Senterpartiet gått inn for å øke pensjonene med over 8 prosent og erstatte den nåværende flate skatten på 20 prosent med et progressivt system for å skaffe mer penger til statskassen.

Kaja Kallas, leder Reformpartiet i Estland avlegger stemme

Kaja Kallas og Reformpartiet gikk til valg på skattelette.

Foto: Raul Mee / AP

Vil øke skattefritt beløp

Det er Reformpartiet imot. De vil heller øke det skattefrie beløpet og redusere bedriftenes bidrag til arbeidsløshetstrygd for å skape flere jobber.

Kallas understreket forskjellene mellom partiene overfor estisk TV søndag da det var snakk om forhandlinger. Ratas sier han vil jobbe for at partiet hans får fortsette å sitte i regjering.

En firedel av Estlands velgere er russisktalende, og de stemmer tradisjonelt på Senterpartiet og sosialdemokratene, blant annet for å beholde skolesystemet som har både estiske og russiske grunnskoler. Reformpartiet og EKRE vil avskaffe rene russiske skoler fordi de mener dette hindre integreringen av den russisktalende befolkningen i samfunnet.

Populistisk

Begge de tradisjonelle partiene, som er sterke tilhengere av EU og Nato, ønsker å holde det innvandringsfiendtlige og EKRE unna politisk innflytelse.

I likhet med populistiske partier ellers i Europa er EKRE for en folkeavstemning om en såkalt estxit, en delvis utmeldelse av Estland fra EU.

En slik avstemning ville trolig endt med et nei til utmelding, siden folkemeningen i Estland er sterkt pro-EU og pro-Nato på grunn av landets historie som nær nabo av Russland.

Estland var det første landet i Europa som innførte stemming på nettet. I år valgte mer enn en av fire velgere å stemme på denne måten.

63,1 prosent av de stemmeberettigede stemte ved søndagens valg.

Juri Ratas, statsminister i Estland

Estlands statsminister Juri Ratas ble ikke gjenvalgt ved valget søndag

Foto: Raul Mee / AP

SISTE NYTT

Siste nytt