Oppfordrer norske studenter til å saksøke polsk universitet

En tidligere norsk legestudent oppfordrer studenter til gruppesøksmål mot et polsk universitet. Professoren som blir beskyldt for å stryke studenter for å tjene penger, sier at han kun strøk de som var udugelige.

Henriette N. Thommessen uteksamineres fra Det Medisinske Universitetet i Gdansk

Den tidligere studenten tørr endelig å si ifra om strykpraksisen ved Det Medisinske Universitet i Gdansk

– Det har vært tilfeller av «multiple choice»-eksamen, der ingen av svaralternativene var riktige, så det var umulig å få rett, sier Henriette N. Thommessen. Hun ble uteksaminert fra Det medisinske universitetet i Gdansk i 2014.

Thommessen ville aldri ha turt å uttale seg om dette mens hun studerte. Når hun nå er uteksaminert og trygt tilbake i Norge hvor hun jobber som lege, sier hun at det er hennes plikt å si ifra.

– Det opptaket som nå er blitt kjent illustrerer et system hvor det ikke holder å være god nok for å stå, sier hun.

NRK skrev torsdag om et opptak som avslørte at en professor ved det samme universitet stryker studenter for å øke inntjeningen til universitetet.

En foreleser trodde at mikrofonen var skrudd av etter endt digitalforelesning. Da fortalte sine kollegaer hvordan han har utviklet et system for å stryke flest mulig studenter.

I samme opptak forteller han hvor innbringende dette er for universitetet.

Lege Henriette N. Thommessen

Henriette N. Thommessen sier fra på vegne av dem som fortsatt studerer ved universitetet og ikke tørr

Du er ikke verdt noe

– Studiene er bygget opp i et hierarkisk system, forteller den tidligere studenten.

Ifølge Thommessen er førsteårsstudenter helt på bunn. Hvis studenter skal klage på eksamen går klagen til den samme personen som siden er sensor på muntlig eksamen og dermed ansvarlig for karaktersettingen

– Velkommen til Polen, det er ditt problem, var standardsvaret vi fikk hvis vi klagde på noe, sier Thommesen.

Hun kom seg gjennom studiene i Polen uten å måtte gå noen år om igjen. Men hun har erfaring med eksamener der ingen av svaralternativene (på enkelte spørsmål) var korrekte og dermed umulig å få riktig.

NRK har blitt kontaktet av mange, både nåværende og tidligere, studenter i Polen, som bekrefter hennes versjon.

Professor Janusz Morys

Professor Janusz Morys skrøt av stryke studenter, skrytet ble tatt opp av studentene

Foto: Henriette N. Thommesen

Svakere enn de polske studentene

Mannen som ble avslørt i opptaket fra Collegium Medicum i Bydgoszcz, Janusz Morys er meget frittalende, når NRK ringer.

– Når studentene ikke leser hele året, så lærer de ikke noe og de kan heller ikke forvente å stå, sier Morys. Han er tidligere rektor og har nå ansvaret for anatomi, faget med den høyeste strykprosenten.

Morys forteller at 90 prosent av de polske studentene består samme eksamen. Når så mange norske studenter stryker er det fordi de er faglig svakere og dårligere forberedt sier Morys til NRK.

– Vi har et system for å kvalitetssikre eksamen. Det er brudd på våre regler og teknisk umulig å gjøre det som det påstås at vi har gjort, sier Morys.

Han tilbakeviser alle påstander om at studenter strykes med vilje. Ifølge den tidligere rektoren ved universitetet, finnes det også et system hvor studenter kan klage på eksamen og på annen urettferdig behandling.

Det medisinske universitetet i Gdansk.

Strykprosenten på anatomifaget, blant de utenlandske studentene, er enkelte år på 50 prosent.

Foto: Privat

Redd for å klager

Henriette N. Thommessen sier at selv om hun ser på seg selv om frittalende, ville hun aldri ha turt å snakke om dette før hun var ferdig med studiene. Underveis i studiet oppdaget hun flere ganger feil ved eksamen, uten at disse ble rettet opp.

– Det er min plikt til å si ifra nå, på vegne av dem som ikke tør å uttale seg i Polen sier Thommessen til NRK.

– De som har måttet gå første året om igjen fordi de strøk på anatomieksamen, bør samlet gå til gruppesøksmål. Eventuelt sammen med den norske stat, som har sponset dette studiet med store stipender og studielån til studentene.

Rektor ved det Medisinske Universitetet i Gdansk Marcin Gruchała
Foto: Pawel Sudara / Pawel Sudara

Mulig disiplinærsak

Rektor ved Det medisinske universitet i Gdansk, Marcin Gruchała, tilbakeviser i en e-post til NRK alle påstander om et system for stryking av utenlandske studenter. Han skriver at det ikke finnes noe system for å stryke elever.

Universitetet har blitt pålagt å gjennomgå saken til professor Janusz Morys for å se om det skal åpnes en disiplinærsak mot ham.

– Universitetet har ingenting å skjule og er opptatt av å vise åpenhet, skriver Gruchała.

Han informerer om at det skal være et møte med studentene og at han samarbeider med det norske konsulatet for å få oppklart saken.

Overrasket

Mange av studentene som studerer i utlandet får hjelp av norske agenter som hjelper til med opptak. Thor Kristian Hanisch er leder av Nordisk Inntakskontor. De veileder søkere til medisinstudier i Polen.

– Vi har visst at dette faget har vært svært omfattende og trolig enda mer krevende å bestå i Gdansk enn ved mange andre universiteter. Hvis høy strykprosent på anatomifaget på noen måte har vært motivert av et ønske om høyere økonomisk inntjening tar vi selvsagt sterk avstand fra dette.

Hanisch viser samtidig til at rektor Marcin Gruchała mener uttalelsene til professor Moryś er uforståelige og skadelige for universitetets omdømme.

– Nordisk Inntakskontor forventer og har tillit til at universitetets ledelse går gjennom alle sider ved denne saken og rydder opp i det som måtte være av ukultur og urettferdig behandling av studenter ved Institutt for anatomi, sier Hanisch.

Vil se på saken på nytt

Noen av studentene som har kontaktet NRK har brukt opptil ti år på medisinstudiene i Polen. Studentene har pådratt seg enorme lån, fordi de har måttet ta fag opp igjen år etter år.

Så lenge studiestedet er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) får studentene stadig nye lån.

- Dersom det avdekkes at studenter er utsatt for systematisk urettmessig behandling, vil det imidlertid være grunnlag for å se på sakene på nytt. Lånekassen er opptatt av å ivareta studentenes mulighet for utdanning, herunder også normert progresjon, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

SISTE NYTT

Siste nytt