Verdens heroinleverandør nr 1

Afghanistans opiumsproduksjon har gjort et hopp på 34 prosent på ett år. Landet har nå så godt som monopol på å forsyne verden med det farligste rusmiddelet som finnes.

Afghansk bonde høster opium

Opiumsvalmuer klare til høsting.

Foto: Rahmat Gul / AP

Den skremmende økingen skjer til tross for en storaksjon for å stanse opiumshandelen som har kostet Storbritannia og USA millioner av dollar.

Produksjonen av opium, som brukes til å lage heroin og morfin, finansierer blant annet Talibans sterkt økende aktivitet i Afghanistan, en aktivitet som har tatt livet av flere tusen mennesker det siste året.

Beslaglagt opium klar for brenning

Beslaglagt opium klar for brenning utenfor Kabul.

Foto: MASSOUD HOSSAINI / AFP

- Produksjonen har nådd skremmende høyder i 2007, skriver FN-organisasjonen for narkotika og kriminalitet, UNODC, om rapporten.

Lokale laboratorier

En ny utvikling er at stadig mer opiums-råstoff nå omdannes til heroin før det eksporteres ut av Afghanistan. For et par år siden ble så godt som all opium eksportert i rå form. I dag omdanner avanserte laboratorier inne i Afghanistan hele 90 prosent av opiumen til heroin og morfin før den smugles ut.

Den totale opiumsavlingen i år er anslått til 8200 tonn. Den har dermed økt 2100 tonn siden året før. Innhøstingen er vanligvis over i slutten av juli.

Store jordbruksområder er tatt i bruk til opiumsdyrking i løpet av året - arealet har økt til 193.000 hektar fra 165.000 hektar i 2006, anslår FN.

Dominerer

Det krigsherjede landet er nå så godt som alene med å levere verdens farligste narkotikum. Afghanerne står for 93 prosent av all heroinproduksjon.

- Ingen annen nasjon har produsert narkotika i en liknende, dødelig skala siden Kina i det 19. århundret, skriver UNODC.

FN slår også fast at opiumsdyrkingen er nær knyttet til Taliban-opprøret. Taliban bruker inntektene fra opiumssalget til å kjøpe våpen og betale for tjenester og drift av militsen.

Heroinister i Afghanistan

Heroinmisbruk er et stort problem i Afghanistan.

Foto: Musadeq Sadeq / AP

Det aller meste av dyrkingen foregår i provinsene langs grensen til Pakistan, der forholdene er minst oversiktlige og mest ustabile.

SISTE NYTT

Siste nytt