Omstridt laboratorium har utført dyreforsøk i 50 år: – Har 1500 hunder og 500 aper

Det familieeide LPT-laboratoriet trues med sanksjoner fra tyske myndigheter, etter at en aktivist publiserte avslørende opptak fra innsiden. Norske dyrevernere advarer mot å tro at dyreforsøk gir tryggere medisin for mennesker.

LPTs hovedkvarter i Harburg, Tyskland

STENGT: Aktivister har tagget «morder» på tysk på en mur utenfor LPTs hovedkvarter i Harburg, en bydel i Hamburg i Tyskland. Tyske medier sier det er vanskelig å få ut informasjon om hva som foregår i laboratoriet på innsiden.

Foto: Bodo Marks / Bodo Marks

Mandag skrev NRK om en tysk aktivist som i flere måneder jobbet «undercover» ved tyske LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology, som driver med dyreforsøk.

Opptak publisert av dyrevernsorganisasjonene Cruelty Free International og SOKO Tierschutz, viser blant annet apekatter, tydelig redde, som er festet til metallstativ etter halsen, og hunder som tråkker rundt i blod i burene.

Lise Kleveland

Lise Kleveland er jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Foto: Ihne Pedersen / Ihne Pedersen

Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen i Norge, reagerer kraftig på bildene.

– De viser forferdelig mishandling av levende vesener. Alle som ser bildene bør huske på at det fysiologisk ikke er noen forskjeller på menneskers og andre pattedyrs evner til å føle smerte og lidelse, sier Kleveland.

Hun mener bildene fra Tyskland viser brudd på loven.

– Det er veldig skuffende at dette skjer i Tyskland, som ellers har et godt rykte når det gjelder dyrevelferd. Dyreforsøk i Tyskland reguleres av samme bestemmelser som i Norge og hele EU, påpeker Kleveland.

Katter utsettes for dyreforsøk i Tyskland

LPT-laboratoriet i Tyskland skal ha gjennomført dyreforsøk mus, rotter, hamstere, griser, kaniner, hunder, aper, katter, marsvin, fisker og fugler de siste 50 årene. Bildet er fra opptakene offentliggjort av to tyske dyrevernsorganisasjoner.

Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

Hemmelighold

Tyske medier har de siste dager satt søkelyset på det familieeide laboratoriet i utkanten av Hamburg.

Den tyske, riksdekkende ukeavisen Die Zeit skriver i sin nettutgave at laboratoriet har drevet sin virksomhet i det skjulte i årevis.

LPTs hovedlaboratorium i det sørlige Tyskland er omgitt av høye nettinggjerder, med piggtråd på toppen. De siste månedene har en gruppe aktivister stått utenfor selskapets hovedkvarter hver morgen, for å konfrontere de ansatte som er på vei inn.

Avisa skriver også at både ordførere og politiske partier tidligere har blitt nektet å besøke laboratoriet de siste årene.

Selskapet besvarer sjelden intervjuforespørsler. Die Zeit, Metro, The Guardian og flere tyske medier har forsøkt å få en kommentar om den siste ukens avsløringer, uten hell. NRK har heller ikke lyktes med å komme i kontakt med LPT.

LPTs hjemmeside

Under punktet «kjerneverdier», skriver LPT på sine hjemmesider at selskapet prøver å «tilby tjenester med høy integritet og ypperlig verdi, og smir sterke og varige bånd med klientene, som er en viktig del av selskapets verdi».

Foto: Skjermdump / LPT

Fjernet informasjon

Die Zeit skriver at det er flere grunner til at det er krevende å få ut detaljert informasjon om hva som skjer bak nettinggjerdene. For inntil et år siden inneholdt LPTS hjemmeside en del opplysninger om dyreforsøkene som ble gjennomført. Nå trenger imidlertid besøkende et passord for å få tilgang.

Die Zeit har imidlertid gjort et historisk søk, som viser at selskapet opplyser å ha utført forsøk med om lag 300 kjemikalier og medisiner de siste 50 årene. Det er snakk om testing av både legemidler, samt kjemikalier til bruk i industri og landbruk.

Det er imidlertid lite tilgjengelig informasjon om hvilke selskaper LPT har jobbet på oppdrag for, med ett par unntak. Die Zeit skriver at et av kjemikaliene som har blitt testet, er «botulismetoksin», den aktive nervegiften i rynkebehandlingsmiddelet Botox.

I tillegg er det kjent at det Frankfurt-baserte farmasiselskapet Merz tester alle sine nye produkter ved LPT-laboratoriet.

Ape utsettes for kjemiske forsøk ved LPT-laboratoriet i Tyskland

En makaker-apekatt festes til et metallstativ ved LPT-laboratoriet utenfor Hamburg i Tyskland. Bildet er fra en video publisert av to tyske dyrevernsorganisasjoner.

Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermump Youtube

Opptil 1500 hunder

LBT har tidligere opplyst at de har gjennomført tester på mus, rotter, hamstere, griser, kaniner, hunder, aper, katter, marsvin, fisker og fugler. Kjemikaliene blir gitt til dyrene på flere måter, blant annet ved å injisere stoffet i dyrenes bukhule, skjede, øye eller anus, ifølge Die Zeit.

Det anslås at selskapet har over 10.000 mus, 1500 hunder og opptil 500 aper som brukes til forsøk. Hundene er av rasen Beagle, som benyttes på grunn av sitt rolige gemytt. LPTs hunder avles fram i USA, før de fraktes til Tyskland. Apene kommer fra Kina, skriver The Guardian.

Avisa skriver at det har vært mer fokus på regulering og dyrevelferd i forbindelse med dyreforsøk de siste årene. Likevel er praksisen fortsatt på verdensbasis. USA blir brukt som et eksempel, der over 60.000 hunder ble brukt i dyreforsøk i 2006.

Syk hund i tysk laboroatorie

Ifølge tyske medier har LPT-laboratoriet i Hamburg så mange som 1500 hunder. Hunderasen Beagle foretrekkes, på grunn av hundenes rolige gemytt.

Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

– Ikke en sikker metode

Også her i Norge brukes dyr i forsøksøyemed.

Mattilsynet, som må godkjenne dyreforsøk i Norge, har lagt ut en liste over dyr brukt i forsøk i 2018. Selv om de fleste forsøkene utføres på laks og annen fisk, er det også blant annet mus, gris, og småfe på lista, i tillegg til hund og katt.

Totalt ble 7 hunder utsatt for «terminale forsøk», som altså medfører avlivning, i Norge i 2018.

Kleveland sier ingen har blitt straffet for ulovlig dyreforsøk i Norge, til tross for at Dyrevernalliansen hevder å kjenne til brudd på regelverket.

– Er det ikke nødvendig å teste medikamenter på dyr, før man gir det til mennesker?

– De fleste forsøksdyr i Norge brukes for å forske frem økt profitt i intensivt landbruk og fiskeoppdrett. Mange forsøksdyr brukes også til såkalt grunnforskning, der man leter etter ny innsikt, men uten noe klart mål, sier Kleveland.

Kate Willett, Humane Society International, sier ifølge The Guardian at informasjonen man får fra LPTS dyreforsøk er «bortimot ubrukelig», ettersom dyrenes tilstand er påvirket av det kraftige stressnivået.

– Når det gjelder testing av medisiner, tror kanskje mange at dyreforsøk er en sikker metode. Dette stiller stadig flere forskere spørsmål ved. Andre vitenskapelige metoder kan i mange tilfeller være både tryggere og mer presise, sier Kleveland.

Hun nevner kjemisk screening, bruk av datamodeller og såkalte populasjonsstudier som eksempler på metoder hun mener er like godt egnet til å teste medisiner, som dyreforsøk.

– Trenger fortsatt dyreforsøk

Andre fagfolk NRK har vært i kontakt med, er imidlertid kritiske til om slike testmetoder vil kunne gi like pålitelige resultater.

Aurora Brønstad er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen, og jobber til daglig med medisinske forsøk på dyr. Brønstad har vært på et møte med europeiske kollegaer de siste dagene, og avsløringene i Tyskland ble et tema.

– Alle er rystet, det man ser på bildene er ikke bra.

Brønstad forklarer at all forskning med dyr er underlagt strenge retningslinjer. I forkant av hvert forskningsprosjekt skal det begrunnes hvorfor alternative metoder ikke kan brukes.

Når dyr likevel inngås i forsøk skal det forebygges at de får unødige påkjenninger. Hvis det oppstår en avvik situasjon eller ved brudd på regelverk, skal det rapporteres.

– Hvor viktig er egentlig dyreforsøk i arbeidet med å utvikle nye medisiner?

– Grunnen til at vi lever lenger, at vi blir friske etter sykdom, eller kan leve godt med kroniske diagnoser som kan medisineres, er at forskning stadig fører til bedre forståelse av sykdom og behandling. Ofte har dyr inngått i den forskningen, sier Brønstad.

Brønstad påpeker samtidig at det er et overordnet mål å fjerne behovet for dyreforsøk, ved å utvikle alternative metoder og tester.

– I Norge har antallet pattedyr brukt i forskning gått betraktelig ned, men det er enda et stykke frem til at samfunnets forventninger til bedre medisinsk behandling en kan foregå helt uten bruk av forsøksdyr, sier Brønstad.

Skjermdump av apekatter som spennes fast etter nakken

Apekatter festet til et metallstativ ved LPT-laboratoriet utenfor Hamburg i Tyskland.

Foto: Cruelty Free International/ SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

Anmeldt

Lokale myndigheter i Tyskland varsler at virksomheten ved LPT-laboratoriet nå skal gjennomgås nøye, som en del av en etterforskning ledet av statsadvokaten.

– Vårt veterinærkontor reagerte raskt etter at vi ble informert om videoen, som indikerer alvorlig feilbehandling av dyrene. Det ble utført en omfattende, uanmeldt inspeksjon.

– Vi beklager at dyr har lidd som følge av de dårlige forholdene, og vil forsøke å bøte på skaden med alle lovlige hjelpemidler, sier en talsmann for Harburg fylke, ifølge The Guardian.

Avisa skriver også at det er varslet demonstrasjoner utenfor LPTs hovedkontor denne helgen.

Hund ved tysk laboratorium

Beagle-hund i bur ved LPT-laboratoriet i Tyskland.

Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

SISTE NYTT

Siste nytt