Omkom i gruveeksplosjon i Sibir

En kullgruve i Sibir i Russland ble rammet av en eksplosjon mens mer enn 312 arbeidere var inne i gruven. 12 arbeidere er drept, og 40 er skadd.

Kemerovo

Kemerovo-regionen i Sibir.

Da en ny eksplosjon inntraff noen timer senere, ble redningsarbeidet stanset.

64 gruvearbeidere og 20 redningsarbeidere satt da ennå fast under jorda. Det har ikke vært noen kontakt med redningsarbeiderne siden eksplosjonen.

Russlands største

Kullgruven ligger i byen Mezjduretsjensk i Kemerovo-regionen i Sibir. Gruven er Russlands største.

Den produserer mer enn 8 millioner tonn kull hvert år.

Guvernøren i Kemerovo-regionen, Aman Tuleyev, er ansvarlig for redningsarbeidet.

Aman Tuleyev

Guvernøren i Kemerovo-regionen Aman Tuleyev,til høyre, under president Dmitry Medvedevs besøk i februar.

Foto: RIA NOVOSTI / REUTERS

SISTE NYTT

Siste nytt