Oljefondet ønsker å endre hvordan verden investerer i klima

PARIS (NRK): Den franske presidenten har invitert Norge til å være med på å utforme retningslinjer for hvordan de aller største pengefondene skal ta hensyn til klima når de investerer.

Richard Branson fortalte om de voldsomme ødeleggelsene i Karibia på klimatoppmøtet i Paris.

ADVARTE: Forretningsmann og mlliardær Richard Branson fortalte om ødeleggelsene han selv opplevde på De britiske Jomfruøyer under orkanen «Irma».

Norge takket ja og initiativet ble lansert for kun litt under en time siden på klimamøte One Planet i Paris.

Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med utformingen av retningslinjene, og det norske oljefondet er en del av hovedaktørene.

Ifølge Investopedia er oljefondet verdens største pengefond, fulgt av investeringsfond fra Abu Dhabi, Kina, Kuwait og Saudi-Arabia.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at den franske presidenten spurte Norge spesifikt om å delta.

– Fordi det norske pensjonsfondet er en av dem som stiller de tydeligste krav til rapportering, som har standarder og forventninger til selskapene de investerer i. Og er dermed en god rollemodell inn i dette arbeidet, sier Solberg til NRK.

Følg klimatoppmøtet direkte her.

– Ikke klimaaktivisme

Men Solberg er tydelig på at formålet med retningslinjene, er først å fremst å sikre verdiene i oljefondet.

– Oljefondet er ikke et klimaaktivistisk fond, det er et fond som skal sørge for at vi også ser hva slags risiko vi har knyttet til klimaendringene, som bør påvirke hvordan vi investerer.

– Så er det muligheten til å påvirke selskapene til mindre utslipp gjennom klimadialogen som foregår.

Ba om lov til å selge

Utspillet kommer bare fire uker etter at Norges Bank ba regjeringen om lov til å selge unna olje- og gassaksjer i oljefondet.

I PARIS: Erna Solberg presenterte nyheten om arbeidet med å lage nye retningslinjer for klimavennlig investering.

Visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank sa da at rådet utelukkende er basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering.

Olje- og gassaksjer utgjør i dag omtrent seks prosent av fondet, til en verdi av omtrent 300 milliarder norske kroner.

Verdensbanken ut av gass og olje

Tidligere i dag ble det kjent at Verdensbanken skal slutte å finansiere olje- og gassproduksjon etter 2019.

Endringen ble offentliggjort nettopp på klimakonferansen i Paris og formålet er å bidra til at land når sine mål om kutt i utslippene av klimagasser.

Unntak fra olje- og gass-stansen kan bli gjort for gassprosjekter i svært fattige land hvis disse er i tråd med landenes klimamål.

SISTE NYTT

Siste nytt