Økonomipris til markedsforskere

Nobelprisen i økonomi går til tre professorer fra USA: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin og Roger B. Myerson, for å ha lagt grunnlaget for forståelsen for hvordan markeder fungerer.

Biler i Kina

Hvordan finner du riktig markedspris på bruktbilen du vil selge?

Foto: LIU JIN / AFP

Deres markedsteori, satt fram av Leonid Hurwicz og videreutviklet av Maskin og Myerson, handler om hvordan man får så små økonomiske tap som mulig når man selger og kjøper på markedene.

Tidligere har økonomer operert  med analyseverktøy som virker dårlig hvis forholdene ikke er perfekte: F.eks. hvis markedet ikke er helt fritt, eller at det er skatt på varene.   

Fra v. Roger Myerson, Leonid Hurwicz og Erik Maskin

Fra v. Roger Myerson, Leonid Hurwicz og Erik Maskin.

Foto: AFP og AP

Årets prisvinnere har økt økonomenes forståelse for hvordan ulike mål, enten de er privates eller samfunnets, likevel kan oppnås, selv om markedene ikke fungerer. 

De kan dermed gi svar på hvilke handelsmekanismer som vil gi de største handelsoverskuddene, og hvilke mekanismer og økonomiske disposisjoner vil gi høyest avkastning.

Eller for å si det lettfattelig, men forenklet: Hvor hardt lønner det seg for selger og kjøper å forhandle om prisen - og hvordan skal de unngå å forhandle så hardt at begge går glipp av en god handel?

Hvordan disponere midlene

Det er dette de tre har utviklet sine teorier rundt, såkalt "allocation mechanism", altså hvordan man skal disponere midlene man har på et handelsmarked.

De har forsket på og utarbeidet teorier om hvordan man gjennom riktige disponeringer både fra kjøper og selger og alle andre deltakere på markedet for øvrig kan gjøre det best mulig.

Dette gjelder ikke minst hvordan samfunnet eller større og mindre grupper kan gå sammen om vellykkede prosjekter og unngå å investere i de mislykkede.

Teoriene kan også brukes av forsikringsselskaper, som kan analysere seg fram til hvordan prosjekter kan forsikres på beste måte, uten å invitere til misbruk.

Bankpris

Professor Eric Maskin holder til på Princeton-universitetet og professor Roger Myerson underviser på Chicago universitet. Leonid Hurwicz er professor emeritus ved universitetet i Minnesota, og forsker fortsatt..

Det fulle navnet til prisen er Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. De tre professorene deler prisen, som de seks siste årene har vært på 10 millioner svenske kroner. 

SISTE NYTT

Siste nytt