E-tjenesten: – Økende trussel for norske selskaper

E-tjenesten mener faren for at terrorangrep som det i Algerie skal ramme nordmenn er økende.

Utbombede biler like ved gassanlegget i In Amenas, Algerie

Fem nordmenn var blant de 38 som ble drept i terroranslaget mot anlegget i In Aménas. E-tjenesten mener slike aksjoner er en økende trussel for norske selskaper.

Foto: LOUAFI LARBI / Reuters

Kjell Grandhagen

Sjef i E-tjenesten, Kjell Grandhagen.

– Jeg tror for det første at terrortrusselen er den mest alvorlige trusselen mot norske interesser i utlandet, og i takt med at Norge blir mer og mer synlig rundt omkring i verden, må vi også regne med at vi kan bli eksponert for den trusselen i økende grad.

Det sier sjef i E-tjenesten, Kjell Grandhagen på spørsmål om terrortrusselen mot norske selskaper i utlandet er økende.

For første gang siden terrorangrepet i Algerie, uttaler etterretningstjenesten seg om det som skjedde og truslene mot nordmenn i utlandet.

Les alle saker om terrorangrepet i Algerie

Grandhagen sier det at Norge har en mer fremtredende rolle i verden, gjør oss mer eksponert for trusler.

– Det er jo slik at Norge som nasjon blir stadig mer utadvendt, og dermed eksponert for omverdenen. Både utenrikspolitisk, i økonomisk forstand, hvordan næringslivet opererer, bistand, militære operasjoner også videre.

– Det tror jeg er en faktor som påvirker sikkerhetssituasjonen for norske interesser i utlandet. Kanskje mer enn enkelthendelser som karikaturstriden og operasjoner i Afghanistan, påpeker etterretningssjefen.

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det rådgivende og koordinerende ansvaret for etterretningsvirksomheten i Forsvaret.

Ikke kontakt med næringslivet

Grandhagen sier etterretningstjenesten ikke har noen kontroll med eller ansvar for norske selskapet i utlandet.

– Vi gir våre vurderinger til norske myndigheter. Aldri råd om hva som skal gjøres, men faktainformasjon. Så er det opp til andre å benytte den informasjonen. Det har ikke vært vanlig til nå med kontakter mellom etterretningstjenesten og norsk næringsliv.

– Kommer det til å bli det?

– Det er opp til våre myndigheter å bestemme. Jeg ser at det er et tema, og vi forholder oss til de beslutninger som blir tatt, uttaler Grandhagen.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Etteretningstjenesten har i lang tid fulgt med på utviklingen i Nord-Afrika. – Men vi hadde ingen forutgående varsel om at terrorangrepet kom til å skje, sier sjef i E-tjenesten, Kjell Grandhagen.

– Angrepet kom overraskende på oss

Sjefen for Etterretningstjenesten at angrepet på gassanlegget i Algerie, der fem nordmenn var blant de drepte, kom overraskende.

– At man fikk et så stort angrep fra denne organisasjonen, akkurat der det skjedde, kom overraskende på oss. Vi hadde ingen forutgående varsel om at det kom til å skje. Så vidt jeg kjenner til var det heller ingen andre som i ettertid mener å ha hatt det, sier Grandhagen til NRK.

Sitter på mer informasjon om angrepet

– Er det informasjon om aksjonen i Algerie som ennå ikke er kjent for offentligheten?

– Jeg tror det store bildet av det som skjedde og hvordan situasjonen utviklet seg er rimelig godt kjent gjennom media, men vi sitter fortsatt med en del detaljinformasjon som ikke er kjent for allmennheten.

– Kommer du til å gi allmennheten denne informasjonen?

– Nei, vi gir aldri direkte kildeinformasjon ut. Norske myndigheter har fått den informasjonen vi har kunnet gi fortløpende. Og det er de som er mottakere av vår informasjon.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt