Slik vil amerikanerne merke klimaendringene

Obama vil vekke skeptikerne med en ny rapport som tar for seg konsekvensene av klimaendringene i USA.

Obama Cinco de Mayo Barack Obama

President Barack Obama skal denne uken delta på flere debatter denne uken for å promotere den nye klimarapporten som ble lansert av Det Hvite Hus tirsdag.

Foto: Pablo Martinez Monsivais / Ap

Tørke i California, præriebranner i Oklahoma og høyere havnivå i Florida er bare noen av konsekvensene hvis ikke noe gjøres for å stoppe klimaendringene, kommer det frem i en fersk klimarapport gjort på bestilling fra Obama-administrasjonen.

Flere miljøorganisasjoner håper at den dystre rapporten vil bety et vendepunkt i amerikanernes holdning til klimaspørsmålet, ettersom den beskriver hvordan mannen på gata rammes av klimaendringene.

Rapporten, som ble offentliggjort av Det Hvite Hus i dag, er den mest omfattende klimarapporten som er gjort på hvilke konsekvenser klimaendringene får for amerikanerne. Flere enn 240 forskere har jobbet med rapporten, som det har tatt fire år å utarbeide. Konklusjonen er klar: Amerikanere påvirkes allerede av klimaendringene, og hvis ikke noe blir gjort, vil det koste samfunnet milliarder av dollar.

Her er noe av det forskerne advarer mot:

 • Konsekvensene av klimaendringer er allerede synlige over hele USA
 • Det er både mer og kraftigere ekstremvær
 • Utslipp som allerede har skjedd, vil gi klimaendring i lang tid, uavhengig av tiltak
 • Menneskers helse og velferd er truet. Eksempler er ekstremvær, branner, redusert luftkvalitet og sykdommer
 • Stigende havnivå, ekstreme regnskyll og hete ødelegger viktig infrastruktur i hele USA
 • Kvalitet og tilgang på vann er truet mange steder i USA
 • Økosystemer påvirkes
 • Større utfordringer for landbruket
 • Urfolks helse, velferd og levesett trues
 • Havene blir varmere og surere, noe som påvirker marint liv
 • Tiltakene som iverksettes er ikke gode nok

Miljøstiftelsen Bellona mener president Barack Obama er tydeligere i klimaspørsmålet enn andre amerikanske ledere noensinne har vært.

– Klimaskeptikere må revurdere synspunktene

– Rapporten er svært grundig og er dyster lesning om hvordan de globale klimaendringene gjør seg gjeldende i USA. Selv de mest militante klimaskeptikerne bør nå revurdere sine synspunkter, sier seniorrådgiver Svend Søyland i Bellona.

Svend Søyland

Svend Søyland, seniorforsker i Miljøstiftelsen Bellona, tror den nye klimarapporten kan få skeptikere til å revurdere synspunktene sine.

Foto: Daniel Sannum Lauten

Som andre klimarapporter, skisserer den tre måter å redusere klimaendringene på: Energieffektivisering, økt satsing på fornybar energi og rensing av CO2. Spesielt for denne rapporten, er at den konkret beskriver hva klimaendringene betyr for hver enkelt region i USA.

Obama må overbevise

– Rapporten er pedagogisk lagt opp, og beskriver utførlig hvilke tilpasninger som må gjøres. Blant annet vil man måtte bygge hus og veier annerledes. Kanskje vil det bli store områder man ikke kan benytte på grunn av at de ligger for nært sjø eller elver som kan flomme over, eller i nærheten av skoger med stor fare for skogbrann, sier Søyland til NRK.

Obama lovet allerede under sin første valgkamp i 2008 at USA skulle innta en lederposisjon i kampen mot klimaendringene, men han har ikke greid å overbevise Kongressen om å føre en offensiv klimapolitikk.

Søyland tror denne rapporten er et nytt fremstøt på å vekke amerikanere som tror at menneskeskapte klimaendringer er bare tull.

Tar for seg helseproblemer

– Den har dessuten et ekstra virkemiddel, og det er at den tar for seg helseproblemer. En som ikke tror på klimaendringer, kan likevel si seg enig i at utslipp fra kullkraftverk kan være helsefarlige, sier Søyland.

I sommer skal for øvrig Obama forsøke å få på plass nye regler for regulering av utslipp fra kullkraftverk, og Søyland tror denne rapporten vil gjøre det lettere for ham å samle støtte.

SISTE NYTT

Siste nytt