Nytt utbrudd bekreftet i England

Storbritannias miljøminister Hilary Benn bekrefter at det har vært et nytt tilfelle av munn- og klovsyke i England.

Munn- og klovsyke

Avstengt område etter utbruddet av munn- og klovsyke i Sør-England.

Foto: ALESSIA PIERDOMENICO / REUTERS

Se hele intervjuet med Hilary Benn

Dermed øker frykten for at sykdommen vil spre seg.

Tilfellet ble oppdaget i går kveld nær gården Wolford sørvest for London der sykdommen først ble påvist.

Hele buskapen på rundt 100 dyr ble slaktet på mistanke før prøveresultatet ble kjent. 

Sky News meldte i formiddag at det er mistanke om et tredje utbrudd i samme området, men dette er nå avkreftet..

Mistenkelige symptomer

Gården der det er slått fast smitte ligger innenfor en 3 kilometers beskyttelsessone som ble satt opp fredag etter det første utbruddet.

Veterinærer oppdaget mistenkelige symptomer under et rutinebesøk på gården, og det ble tatt prøver av 50 dyr.   

Det er fortsatt usikkert hvor smitten stammer fra. To forskningslaboratorier om lag åtte kilometer fra den rammede gården blir gransket.

Resultatene av prøver tatt på disse laboratoriene kan også ventes i løpet av dagen.

Bønder taper enorme beløp

EU-kommisjonens forbud mot eksport av ferskt kjøtt, levende dyr og melkeprodukter fra Storbritannia kan få katastrofale følger for det britiske landbruket.

Den siste krisen kommer på toppen av en for mange allerede vanskelig situasjon som følge av lave kjøttpriser.

– Eksportforbudet vil bety et tap på ti millioner pund (117 millioner kroner) i uka for den britiske kjøttindustrien, sier Guy Attenborough i kommisjonen for kjøtt og buskap.

SISTE NYTT

Siste nytt