NRK Meny
Normal

Nytt kart viser dramatiske bosettingsendringer i Europa

Europa har opplevd så store endringer i befolkningsmønsteret siden årtusenskiftet at de vises tydelig selv på et kart over hele kontinentet.

Kart over befolkningsutvikling i Europa 2001-2011

Kart over befolkningsutvikling i Europa 2001–2011. For å lese kartet kan man enkelt si at jo sterkere blå- eller rødfarge, jo større befolkningsendring. Se nærmere forklaring i faktaboks i saken.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Forskere ved det tyske instituttet for byutvikling (BBSR) har samlet inn befolkningsdata fra alle kommuner i Europa for tiårsperioden 2002–2011.

Det har vært en enorm oppgave; mens noen land har relativt få kommuner har for eksempel Frankrike over 36.000 kommuner, noen av dem med null, en eller to innbyggere.

Dataene har gitt opphav til et kart som NRK har fått tillatelse til å gjengi. Det gir et utrolig detaljert bilde av befolkningsutviklingen, samtidig som det er mulig å se en del overordnede bevegelser både innad i landene og mellom land.

For å lese kartet kan man enkelt si at jo sterkere blå- eller rødfarge, jo større befolkningsendring. De sterkeste fargene angir endringer på over 20 prosent i løpet av tiårsperioden.

Kart over befolkningsutvikling i Europa 2001-2011

Kart over befolkningsutvikling i Europa 2001–2011

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Strøm av fra øst til vest

Befolkningsutvikling 2001-2011 i Spania

Befolkningsutvikling 2001–2011 i Spania. Hele middelhavskysten har opplevd befolkningsøkning.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
Befolkningsutvikling 2001-2011 i Tyskland

Befolkningsutvikling 2001–2011 i Tyskland. Forskjellen mellom øst og vest vises tydelig.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Den klareste endringen som kommer frem fra kartet er at mens store områder i Øst-Europa har opplevd nedgang i befolkningen, er det motsatte tilfellet for Vest-Europa.

Det eneste unntaket i Vest-Europa er Spania, der kartet viser en kraftig forskyvning av befolkningen fra vest til øst i landet.

Særlig er det i Nordvest-Spania – i regionene Galicia og León – befolkningen har falt. Dette er regioner som lenge har hatt nedgang og senest i fjor møtte NRK et par i Guatemala som hadde valgt å utvandre fra Vigo i Galicia.

En av forskerne fra BBSR som står bak kartet, Volker Schmidt-Seiwert, sier at det i noen av de vest-europeiske landene har vært en overraskende stor befolkningsvekst utenfor byene.

Han peker særlig på Frankrike, Irland og Storbritannia, der befolkningen har vokst over det meste av landene og ikke bare i kystnære kommuner.

– Kartet viser at hvordan nasjonenes forskjellige familiepolitikk og kultur ser ut til å møtes på grensene, mellom Frankrike og Tyskland og mellom Polen og Tyskland, sier Schmidt-Seiwert til NRK.

Befolkningsutvikling 2001-2011 i Øst-Europa

Befolkningsutvikling 2001–2011 i Sørøst-Europa. Kartet viser tydelig at store områder har opplevd avfolkning.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Forstedene vokser i Øst-Europa

Befolkningsutvikling 2001-2011 i Polen

Befolkningsutvikling 2001–2011 i Polen. Legg merke til de røde ringene som viser befolkningsvekst rundt alle de store byene.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)
Befolkningsutvikling 2001-2011 i Skandinavia

Befolkningsutvikling 2001–2011 i Skandinavia. – I Norge og Sverige vokser små og mellomstore byer utenfor hovedstadsområdene, sier Schmidt-Seiwert til NRK.

Foto: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Et av de mest overraskende funnene ved kartet er hvordan forstedene rundt de store byene vokser i Øst-Europa.

For alle landene i Øst-Europa – også de som opplever befolkningsnedgang i store områder – ser man på kartet kraftig rødmarkerte områder rundt hovedstedene.

– Folk flytter til forstedene over hele kontinentet. Polen er det klareste eksempelet, men det gjelder mange andre steder, sier Schmidt-Seiwert.

Forskerne ved BBSR forklarer det med at det under kommunisttiden ble bygget blokker og ikke eneboliger i landene bak jernteppet.

På 90-tallet, i de første årene etter at landene hadde ristet av seg kommunismen, hadde de ikke råd til å bygge nye boliger.

Siden årtusenskiftet har både restriksjoner blitt fjernet og innbyggerne i øst fått mer penger.

Det har ført til en så kraftig befolkningsendring at det vises som tydelige røde ringer rundt alle de store byene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt