Nytt håp for støren og russisk kaviar

Etter å ha vært truet av utryddelse, er det nå igjen et lite håp om at støren i Det kaspiske hav kan forsyne Russland, og verden, med den verdifulle svarte kaviaren.

Morten med stør

KLAR FOR UTSLIPP: Korrespondent Morten Jentoft med en stør som nå skal slippes ut i Volga. Det tar 10–15 år før den er gytemoden.

Foto: Jurij Linkevitsj

De spreller i hendene våre før vi slipper dem ut i Europas største elv, Volga. De små størene er lett å få tak i, der de svømmer rundt i små kar på kaien.

Direktør ved det kaspiske fiskeriinstituttet, Arsen Mizorjan, er forsiktig optimist når det gjelder muligheten for å bygge en levedyktig stamme av den verdifulle fisken. Det handler om å holde yngelen i karene innendørs til den er blitt ganske stor, gjerne 200 gram, forklarer han.

– Da har den bedre muligheter til å klare seg.

Arsen Mizorjan

OPTIMIST: Direktør i det kaspiske fiskeriinstituttet, Arsen Mizorjan, mener det skal være mulig å bygge opp igjen stammen av stør.

Foto: Jurij Linkevitsj

Stammen kollapset

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning forsvant reguleringene for fiske som fantes i de fleste landene rundt Det kaspiske hav.

Samtidig mistet myndighetene i kjerneområdet for støren, deltaet der Volga renner ut i Det kaspiske hav, kontrollen over fisket. Jakten på raske penger ble størens bane. Snart var det nesten ikke fisk igjen.

Stør - yngel

SMÅ: Dette er størrelsen på stør-yngelen som nå slippes ut i Volga

Foto: Jurij Linkevitsj

I 2002 innførte Russland totalforbud mot kommersielt fiske. Nå er det bare svart kaviar fra oppdrettsfisk som er mulig å få kjøpt. Ifølge ekspertene kan den ikke måle seg med rognen fra fisk som har levd fritt i Kaspihavet eller i det store deltaet som samler seg i Volgaelven lenger oppe.

– Jeg mener likevel vi ikke kan snakke om en katastrofe, sier Valerij Paltsev, som har 40 års erfaring med forskning på, og regulering av støren i denne delen av Russland.

Paltsev mener at det gjøres mye for å bevare stammen, men at dette er noe som tar tid i og med at støren ofte er nærmere 15 år før den er gytemoden.

Bios - yngelanlegg

KAR ETTER KAR: Smolt-anlegget til det kaspiske fiskeriinstituttet, BIOS, i Ikranoje er viktig for å bygge opp igjen stammen av stør.

Foto: Jurij Linkevitsj

Fiskerisamarbeidet Norge–Russland et forbilde

– Vi har nå et godt samarbeid med landene rundt Det kaspiske hav, sier Paltsev.

Han mener alle i prinsippet er enig om nødvendigheten av en rekke tiltak for å bevare stammen av stør og andre fiskearter som lever i verdens største innsjø.

Stør-veteranen sier at man er godt kjent med samarbeidet som Norge og Russland gjennom mange tiår har utviklet for å regulere fisket i Barentshavet.

– Da vi skrev de første avtalene om fisket i Det kaspiske hav studerte vi erfaringene og avtalene som Norge og Russland har inngått.

Valerij og Morten

STØR-VETERAN: Valerij Paltsev er veteran i arbeidet med å bevare stammen av stør i Volga og Det kaspiske hav. Her sammen med korrespondent Morten Jentoft foran fiskeriinstituttet i Ikranoje sør for Astrakhan.

Foto: Jurij Linkevitsj

Dårlig vannkvalitet også en trussel

Instituttdirektør, Mizorjan, mener at vannkvalitet er et like stort problem som ulovlig fiske.

– 80 prosent av vannet som renner ut i Det kaspiske hav kommer fra Volga. Til tross for at det er gjort en del de siste årene for å redusere utslippene, så er vannkvaliteten fortsatt dårlig, sier Mizorjan.

Med støtte fra staten, og ikke minst fra oljeselskapene som vil vise seg som miljøvennlige, sprøytes det nå inn betydelige summer i arbeid med å sette ut yngel i området.

Ingen kan derimot si når det igjen vil bli gitt tillatelse til kommersielt fiske etter stør.

SISTE NYTT

Siste nytt