NRK Meny
Normal

Deler britene inn i sju nye sosiale klasser

Tredelingen av de sosiale samfunnslag i en overklasse, middelklasse og arbeiderklasse er utdatert, mener britiske sosiologer. Nå deles britene inn i sju forskjellig klasser.

Arbeidsledige i London

Arbeidsledige i London. De som har vært lenge utenfor arbeidslivet havner helt nederst i den nye undersøkelsen til britiske sosiologer.

Foto: STEPHEN HIRD / REUTERS

Blant dagens britiske befolkning passer bare 39 prosent inn i den gamle tredelingen, melder BBC.

En undersøkelse kringkastingsselskapet har gjort anslår at å dele samfunnet opp i sju forskjellige klasser vil gi en bedre beskrivelse av dagens virkelighet.

Inndelingen baserer seg på en undersøkelse gjort blant 160 000 briter, den største klasseundersøkelse som er gjort i Storbritannia.

Forskerne spurte folk om inntekt, bolig, sparepenger, fritidsaktiviteter og hva slags jobber vennene deres har. På den måten forsøkte de å kartlegge folks økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser.

Tradisjonelt har klassetilhørighet vært definert av folks rikdom, yrke og utdanning, men forskere mener nå at dette blir en for stor forenkling. De mener både en økonomisk, kulturell og sosial dimensjon må tas med i vurderingen.

Den nye inndelingen defineres slik:

  • Elite: Den mest privilegerte gruppen i landet. Skiller seg ut fra de andre seks gjennom sin rikdom.
  • Etablert middelklasse: Den nest rikeste klassen. Den største gruppen der flokkmentaliteten er størst.
  • Teknisk middelklasse: En liten, bestemt gruppe som er velstående, men som scorer lavt på sosial og kulturell kapital. Skiller seg ut ved sosial isolasjon og kulturell apati.
  • Nye velstående arbeidere: En ung klasse som er sosialt og kulturelt aktiv, har middels økonomisk kapital.
  • Tradisjonell arbeiderklasse: Scorer lavt på alle former for kapital, men er ikke helt uten midler. Har relativt store verdier gjennom boligen sin, dette forklares ved at gjennomsnittsalderen i denne gruppen er 66 år.
  • Fremadstormende servicearbeidere: En ny, ung gruppe som er relativt fattig, men som har stor sosial og kulturell kapital.
  • «Prekariatet»: De fattigste, de som eier minst. Har lite sosial og kulturell kapital.

(Prekariatet er et begrep fra sosiologien som beskriver en gruppe i samfunnet som har vært utenfor det etablerte arbeidslivet i lang tid, ifølge Wikipedia.)

Ifølge forskerne bak undersøkelsen tilhører 15 prosent av landets befolkning Prekariatet. De mener den øverste og den nederste gruppen ofte har blitt utelatt i konvensjonelle klasseanalyser.

– Dette gir oss en mer nyansert og bedre forståelse av dagens Storbritannia. Det viser at det fremdeles er en topp og en bunn. At vi fremdeles har en elite av svært rike og de fattige med svart lite sosialt og kulturelt engasjement, sier professor i sosiologi ved Manchester Universitet, Fiona Devine.

Noe av det undersøkelsen påpeker er at både de nye velstående arbeiderne og de fremadstormende servicearbeiderne ser ut til å være barn av tradisjonell arbeiderklasse.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt