Hopp til innhold

Ny studie: Verda har blitt mindre fredeleg for fjerde år på rad

Trudde du at verda var blitt ein betre stad? Tru om igjen. Det er mindre fred i verda i dag enn for ti år sidan, syner fersk rapport.

Tyrkiske soldater på vei inn i Syria

Tyrkiske soldatar på veg inn i Syria.

Foto: Saleh Abo Ghaloun / AFP

Interne politiske konfliktar kan føre til at eit land vert mindre fredeleg. For verdsøkonomien medfører dette utgifter på fleire milliardar dollar.

Det kjem fram i den årlege oversikta av fred i verda, presentert av The Institute for Economics and Peace (IEP) .

Rapporten baserer seg på 23 indikatorar som måler sikkerheit og tryggleik, graden av pågåande konfliktar og kor militarisert samfunna er. Resultata vert målt i «Global Peace Index» (GPI), som dekker 99,7 prosent av befolkninga.

– Det har vore ein gradvis forverring i fred det siste tiåret, seier Steve Killelea, leiar av IEP som har base i Australia.

Fred og økonomi heng saman

I 2017 kosta verdskonfliktane kring 14,8 milliardar dollar. Det vert rundt 2000 dollar per person, eller 16.500 norske kroner.

– Fred er låst saman med økonomisk velstand, seier Killelea i rapporten.

Rapporten syner at dei landa som har blitt meir fredelege har opplevd sju gonger høgare vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) i forhold til land som vert mindre fredelege.

Fred i verda

Global Peace Index har gått ned 0,27 prosentpoeng i 2018 samanlikna med 2017.

Foto: Skjermdump / IEP

Europa er det fredelegaste kontinentet

I 2018 vart det farlegare å bu i 92 land enn tidlegare, medan 71 land vart meir fredelege. Midtausten og Nord-Afrika held fram med å vere verdas minst fredelege regionar.

– Konfliktane i Midtausten og Nord-Afrika fører til forverring på verdsbasis, seier Killelea.

Europa er framleis den tryggaste regionen i verda. Dette er grunna politisk stabilitet og tryggleikstiltak i forhold til terror og kriminalitet.

Flyktningar på grensa mellom Hellas og Makedonia.

Flyktningar på grensa mellom Hellas og Makedonia.

Foto: SAKIS MITROLIDIS / Afp

Dette trass i flyktningstraumen frå 2015 der rundt ein million menneske har forsøkt å kome seg over til Europa frå Afrika og Midtausten sidan då.

Likevel er det fleire land i Europa som har blitt mindre fredelege, deriblant Spania. Konflikten i Catalonia førte til politiske spenningar, og landet fall ti plassar ned på lista over fredelege land.

Interne politiske konfliktar har ført til at 13 andre land i Europa òg har blitt mindre fredelege.

Grafen syner ei oversikt over fred i regionane i verda, målt etter Global Peace Index (GPI). Sjølv om Midtausten og Nord-Afrika er dei minst fredelege landa i verda, er dei i 2018 litt fredelegare enn i fjor. Dei fire fredelegaste regionane, deriblant Europa og Nord-Amerika, hadde ein nedgang.

– Problem må bli løyst på eit regionalt plan framfor på nasjonale plan for å oppnå meir fred, seier Killelea.

Norge verdas nest tryggaste land

Norge er verdas nest tryggaste land – etter Island. Dette er målt i land som har den beste sikkerheita.

Når det kjem til kor fredeleg Norge er derimot, ligg vi på ein 11.-plass på Europa. Island er det tryggaste landet i regionen, medan Tyrkia ligg nedst på rangstigen.

SISTE NYTT

Siste nytt

Donald Trump kan vinne valget i 2024. Vi har snakket med to av de som var hans nærmeste medarbeidere om hva en ny presidentperiode med Donald Trump vil bety
Programleder Eline Buvarp Aardal.

Tidligere topprådgiver om fire nye Trump-år: – Som sist, bare verre

NRK har spurt tre republikanske ringrever: Hvordan blir en runde to med Trump?