Hopp til innhold

Ny straffelov strammer hardt inn overfor demokratiforkjemperne

Kina innfører en ny straffelov som strammer grepet om politiske dissidenter. De kan nå fengsles på hemmelig sted, i såkalte «svarte fengsler», i seks måneder uten lov og dom. Politiet har lenge praktisert dette, men da ulovlig.

Soldater utenfor Folkets store hall i Beijing

Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner frykter enda hardere tiltak mot demokratiforkjempere i Kina.

Foto: Alexander F. Yuan / Ap

Anders Magnus, Beijing
Foto: NRK

Det hørtes dramatisk ut fra talerstolen da Kinas egen statsminister Wen Jiabao nærmest bønnfalt om at det straks må gjennomføres politiske reformer i det kommuniststyrte landet.

Kinas late-som-parlament, Den nasjonale folkekongressen, avsluttet sin ukelange årlige samling i dag, med å vedta landets nye budsjett og nye lover Kommunistpartiets ledelse alt hadde bestemt at det skulle vedta.

Spiller på kaos

– Uten politiske reformer kan Kina komme til å oppleve en gjentakelse av volden og kaoset under Kulturrevolusjonen, sa statsminister Wen.

Det var en 10 år lang krisetid fra 1966 til 1976, iscenesatt av daværende formann i Kinas Kommunistparti, Mao Zedong, som et ledd i å styrke sin egen allmakt.

Kulturrevolusjonen førte til en omfattende bølge av mishandling, drap og kaos over hele landet.

Statsminister Wen har de siste årene ofte snakket om behovet for mer demokrati i Kina, og at landet må bli en rettsstat og styres med loven i hånd.

De kinesiske statskontrollerte mediene har imidlertid sensurert sin egen statsminister når han snakker om slikt, og hans kritikere sier at dersom Wen virkelig mente noe med dette, kunne han jo foreslått konkrete reformer selv, ikke bare snakket om dem i uforpliktende vendinger.

Wen Jiabao har vært statsminister i Kina i 10 år, og mye viktigere, han er nummer tre i Kommunistpartiets makthierarki.

Kinas ledere Hu Jintao og Wen Jiabao

Kinas lederduo Hu Jintao og Wen Jiabao har styrt landet i 10 år. Noen måneder før de får avløsning mener de det er nødvendig med reformer.

Foto: MARK RALSTON / Afp

De svarte fengslene

Mer konkret enn statsministerens tomme ord om reformer, var Folkekongressens vedtak om nye paragrafer i Kinas straffelov, som går i motsatt retning – og som innebærer en ytterligere politisk innstramming.

Politiet får nå lovlig adgang til å holde opposisjonelle fengslet i seks måneder på hemmelige steder, i Kina kjent som «svarte fengsler».

Sikkerhetspolitiet har i lang tid benyttet slike svarte fengsler, selv om de formelt sett har vært ulovlige.

Kjente kritikere av kommuniststyret, som kunstneren Ai Weiwei og en rekke menneskerettighetsadvokater og demokratiforkjempere, har det siste året blitt holdt i slik ulovlig fangenskap, og mange har seinere rapportert at de ble torturert der.

Amnesty International er svært kritisk tildelt nye lovreglene, som nå vil gjøre det enda lettere for politiet å holde regimekritikere fengslet over lang tid uten lov og dom.

Men uansett hva som står i den kinesiske straffeloven, så er det til syvende og sist Kommunistpartiet som avgjør i Kina, ikke domstolene. For Kina er ikke en rettsstat, slik landets statsminister så riktig påpeker.

SISTE NYTT

Siste nytt

Finland og Sverige har levert sine Nato-søknader

Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.