Normal

Ny rapport: – Flygere uten fast jobb tør ikke si fra når de er syke

Løse ansettelsesforhold kan gå på flysikkerheten løs, sier en ny rapport fra EU. Flygere uten fast jobb sier det er vanskeligere å si fra når de gjør feil eller er syke.

Lufthansa-flyver i uniform

Flyvere uten fast jobb er redde for å bli sett på som vanskelige dersom de er syke eller melder feil, viser en ny undersøkelse blant 6000 ansatte i europeiske flyselskap.

Foto: DANIEL ROLAND / Afp

Flygere uten fast jobb jobber mer enn tilrådelig og tør ikke rapportere om feil av frykt for ikke å få videre jobb, viser en omfattende rapport om ansettelsesforholdene i flybransjen. Den er laget for EU-kommisjonen av Universitetet i Gent i Belgia.

I rapporten oppgir 34 prosent av flyverne at deres ansettelsesforhold påvirker beslutningene de må ta, for eksempel knyttet til om de føler seg skikket til å fly den dagen. Det er særlig i lavprisselskapene mange flygere jobber for bemanningsbyråer eller tar tidsbegrensede oppdrag.

Hard konkurranse

I mars ble over hundre tusen flypassasjerer rammet da en elleve dager lang streik satte mange tusen Norwegian-fly på bakken. Sentralt sto pilotenes tilknytning til selskapet.

Forskerne bak EU-rapporten undersøkte ansettelsesforhold i elleve europeiske land, og fikk inn svar fra over 6000 ansatte i flyselskaper.

47,5 prosent av flygerne i lavprisselskapene oppga at de ikke var fast ansatt, mot 21 prosent i bransjen som helhet. Særlig lavprisselskaper har mange piloter som er time- eller stykkprisbetalte, på innleie, korte kontrakter eller jobber med oppdragsflyvning.

Skader åpen konkurranse

Fra et juridisk synspunkt er det ikke nødvendigvis noe galt i slike ansettelsesforhold, men det åpner for misbruk, og omfanget av bruken er bekymringsfull, konkluderer rapporten.

Den fastslår at disse kostnadseffektive ansettelsesteknikkene er et direkte resultat av dereguleringen og fremveksten av nye forretningsmodeller i et mer konkurransepreget marked. Dette påvirker både den åpne konkurransen og de ansattes rettigheter, ifølge rapporten.

Det understrekes at det ikke er påvist noen sammenheng mellom ansettelsesformer og ulykkestall i luftftartsbransjen.

Truer sikkerheten

Anne Mette Ødegård

Anne Mette Ødegård ved Fafo sier ansettelsesforhold innvirker på om flyvere tør si fra.

Foto: FAFO

Blant forskerne som har bidratt til rapporten er Anne Mette Ødegård ved Fafo. Hun peker på flere grunner til at løse tilknytninger kan true sikkerheten.

– Det kan skje fordi flygere jobber mer enn det som er tilrådelig, og at de ikke tør rapportere om hendelser på grunn av frykt for å ikke bli reengasjert, sier hun.

De løse tilknytningsformene er et resultat av den harde konkurransen som foregår i luftfarten.

– Det diskuteres blant annet krav om at piloter må være fast ansatte nettopp av slike grunner, sier Ødegård.

Les hele rapporten her eller last den ned her: Atypical Employment in Aviation

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt