– Denne rapporten gjør verden til et bedre sted

Over 30 millioner mindreårige jenter står i fare for å bli kjønnslemlestet i det kommende tiåret. Tallmaterialet i en fersk Unicef-rapport kan bli nøkkelen til å få forhindret at det skjer.

Nekter å utsette døtrene for kjønnslemlestelse.

Habiba Abdullahi Yunus (midten) fra Kenya nekter å utsette sine ti og sju år gamle døtre Kowsar Hassan (t.v.) og Fathi Hassan (t.h.) for kjønnslemlestelse. I Kenya er praksisen på tilbakegang, etter et gjennombrudd med informasjons- og holdningsarbeid.

Foto: © UNICEF/NYHQ2011-1293/Nesbitt / © UNICEF/NYHQ2011-1293/Nesbitt

– Det er en veldig viktig rapport. Jeg er helt sikker på at den vil være med å gjøre verden til et bedre sted, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Unicef Norge.

I dag presenteres en ny rapport om den omstridte praksisen som er kjent som kjønnslemlestelse av kvinner.

Rapporten slår fast at 125 millioner jenter og kvinner som er levende i dag har blitt utsatt for en eller annen form for kjønnslemlestelse.

– Aldri har vi hatt en så grundig rapport med så stor presisjon, sier Apeland.

Bernt Apeland

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Unicef Norge er veldig fornøyd med den omfattende rapporten om kjønnslemlestelse.

Foto: NRK

– Overgrep mot barn

Praksisen er vanlig i 29 land i Afrika og Midtøsten. Utenfor denne delen av verden er omskjæring av jenter mye mindre utbredt.

Les også:

I noen av landene, deriblant Egypt, Somalia og Guinea er over nitti prosent av den kvinnelige befolkningen omskåret.

Det finnes variasjoner i hvordan praksisen blir gjennomført, men i all hovedsak blir det utført på jenter som ikke enda har fylt 15 år.

– Så godt som i alle tilfellene er dette snakk om overgrep mot barn, sier Apeland.

Flertallet er imot

Men, det finnes også lyspunkter blant funnene. For tallmaterialet viser at et flertall av innbyggerne i landene er imot omskjæring.

– Tallene viser at et flertall av kvinner er imot at deres døtre skal bli kjønnslemlestet, sier Apeland.

– Likevel så utsetter de døtrene sine for det, av frykt for at de skal bli utsatt for sosial fordømmelse og isolasjon, sier han.

Frykt for å bli sosialt utstøtt er den viktigste grunnen til at folk fortsetter å praksisen med å omskjære jenter.

– Dette handler om flere århundrer gamle oppfatninger, som ikke er endret i en håndvending. Men hvis vi kan få brakt ut det budskapet at de fleste faktisk er imot, så vil det kunne hjelpe folk til å ta et annet valg enn de ville gjort dersom de fortsatt trodde de ville bli sosialt utstøtt, sier Apeland.

Misoppfatninger

Rapporten byr også på noen overraskelser. Blant annet at det er flertall imot også hos mennene i de 29 landene.

Men her gjenstår ett problem, for i store deler av de berørte regionene er omskjæring et såpass sensitivt tema at kvinner og menn ikke snakker sammen om det.

– Man må få menn til å si det de mener til sine koner, og konene må snakke med sine menn. Men da må man bryte en sosial norm, som er knyttet til et viktig ritual. Det er en utfordring, sier Apeland.

(Saken fortsetter under bildet.)

Protester mot kjønnslemlestelse i Guinea-Bissau.

Kvinner i landsbyen Cambadju i Bafatá-regionen av Guinea-Bissau protesterer mot kjønnslemlestelse og omskjæring av kvinner. Landsbyen er den første i landet til å forby praksisen.

Foto: © UNICEF/NYHQ2012-2162/LeMoyne / © UNICEF/NYHQ2012-2162/LeMoyne

Kjønnslemlestelse har ofte vært ansett som et religiøst ritual. Men rapporten motsier dette, og viser blant annet at en del religiøse ledere forsøker å oppheve koblingen mellom religionen og den omstridte praksisen.

– Det er mange som tror at kjønnslemlestelse er knyttet til islam. Men det har mer sammenheng med førhistoriske riker og tradisjoner, sier Apeland.

– Koblingen til muslimer kommer nok av at områdene der dette praktiseres i stor grad er befolket av muslimer. Men så vet man at det også praktiseres av kristne grupper i disse områdene, sier han.

Les også:

Gode nyheter

Rapporten bringer også gode nyheter. For arbeidet mot kjønnslemlestelse, som har pågått i noen tiår, ser ut til å virke. Kvinnelig omskjæring er i ferd med å bli mindre utbredt.

– Det er på tilbakegang. I noen land, for eksempel Kenya og Tanzania, har jenter mellom 15 og 19 år tre ganger så liten sjans for å bli kjønnslemlestet som sine mødre, sier Apeland.

– Holdningene er endret, og det viser at når man får dette inn i den offentlige diskusjonen, så kan man få en slutt på det, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt