Hopp til innhold

Ny rapport avdekker omfattende fugledød

Antall fugler i USA og Canada har sunket med nær 3 milliarder siden 1970, har forskere funnet ut. – Dette viser at det haster med tiltak for å sikre planetens dyr og mennesker, mener en av forfatterne av studien.

Spurv

SPURV: Kjente fuglearter som gråspurven minker i stort antall, viser en rapport fra USA og Canada.

Foto: Birgit K. Moan

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Det nye i rapporten er at det ikke bare er sjeldne fugler som er truet, men at menneskelig påvirkning også rammer de mest tallrike og kjente artene.

Fra gressletter til skoger og strender forsvinner fuglene i et alarmerende tall.

I USA og Canada har tallet på fugler falt med 29 prosent siden 1970, noe som betyr et samlet tap på 2,9 milliarder fugler, sier forskerne ifølge Reuters.

Det samme har man sett i Europa, og Norsk Ornitologisk Forening har uttrykt bekymring for at kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne.

Nedgangen i fuglebestander følger samme mønster som utryddelsen av verdens insekter.

– Folk har skylden

Det er folk som har skylden, uttaler forskerne, som legger vekt på tap av uberørt natur, bruk av landbrukskjemikalier som utrydder insekter som er viktig mat for fuglene og til og med kjæledyr som tar fugler.

– Fuglene er i en krise, sier Peter Marra, direktør for Georgetown Environment Initiative ved universitetet i Georgetown, og medforfatter av studien som er publisert i tidsskriftet Science.

Han sier funnene bidrar til å styrke dokumentasjonen når det gjelder tap av insekter, amfibier og organismer som viser en utbredt økologisk krise.

– Fugler er de viktigste indikatorene på miljøhelse, og de forteller oss at det haster å iverksette tiltak for å sikre planetens dyre- og menneskeliv, uttaler Marra.

Vanlige arter

Det største tapet er i de vanlige fugleartene som for eksempel spurver, troster og finker.

Cirka 90 prosent av det totale tapet kom fra bare 12 fuglefamilier og 19 utbredte fuglearter.

Det største fallet fant man hos fugler i landbruksområder, der forskerne har avdekket et tap på 53 prosent.

I Norge har mann sett at noen fuglearter er redusert kraftig.

  • Vipe: 75 prosent borte på få tiår.
  • Storspove: 30–50 prosent borte på få tiår.
  • Sanglerke 30–50 prosent borte på få tiår.
Åkerrikse

DISSE BLIR DET FÆRRE AV I NORGE: En rekke fuglearter knyttet til kultur- og jordbrukslandskapet er i tilbakegang.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor
En rekke fuglearter knyttet til kultur- og jordbrukslandskapet er i tilbakegang.

Fuglene viktig i økosystemet

Forskerne påpeker at fuglene er viktige i økosystemer.

De fungerer både som rovdyr og byttedyr, sprer frø og spiser skadedyr.

–Når vi mister store mengder fugler, forstyrres hele økosystemet, som vi alle er avhengige av, sier studiens hovedforfatter Ken Rosenberg ved Cornell Lab of Ornithology og American Bird Conservancy.

Selv om klimaendringene ikke er den viktigste faktoren, vil den sannsynligvis også forverre situasjonen, sier Rosenberg.

Noen arter er blitt flere

Noen fuglearter har opplevd vekst.

Forbud mot plantevernmidlet DDT førte til en oppblomstring i bestanden av rovfugler, som hvithodehavørn.

Restaurering av våtmarker har også ført til en bedring for ender og gjess.

– Dette er viktige eksempler som viser at vi kan påvirke fuglebestandene positivt med de riktige virkemidlene, sier Rosenberg.

VANT FORSKERPRIS: Avdelingen med 13 barn i ett-toårsalderen i Røysing barnehage mottok forrige uke forskerfrøprisen. Prisen deles ut hvert år av Naturfagsenteret til to barnehager.

SISTE NYTT

Siste nytt

BBC-reporter Ed Lawrence arrestert under demonstrasjoner i Shanghai

FN ber Kina respektere retten til fredelige protester

FN oppfordrer Kina til å respektere retten til fredelige protester etter demonstrasjonene i landet de siste dagene. Søndag ble en BBC-journalist pågrepet av kinesisk politi under demonstrasjoner i Shanghai.