Hopp til innhold

Ny gasskrig mellom Russland og Ukraina

MOSKVA (NRK): Russland stoppet forsyningen av gass til Ukraina. Nå må Ukraina baseres seg på gass blant annet fra Norge.

Ukraine Russia Gas
Foto: Sergei Chuzavkov / Ap

Det var sjefen for det russiske energiselskapet Gazprom Aleksej Miller som kunngjorde at selskapet ikke lenger vil levere gass til ukrainske markedet fra klokken 10 lokal tid i dag.

Gazprom sier dette blir gjort fordi Ukraina ikke har betalt forskudd for leveransene i juli.

Dette skjer etter at energiministrene fra Ukraina og Russland tirsdag ikke ble enige om prisen som Ukraina skal betale for russisk gass.

Gazprom hadde tilbudt Ukraina en reduksjon i prisen, men Ukraina mener dette ikke er nok og velger nå å kjøpe gass fra det europeiske markedet, noe som også innebærer gass fra Norge. Denne gassen kan leveres via Slovakia, men forsyningene vil trolig ikke være tilstrekkelige når forbruket av gass øker utover høsten.

Forbruket av gass i Ukraina om sommeren er lavt, så konsekvensene av det som nå skjer for forbrukerne er relativt små. Men hvis priskrigen fortsetter over sommeren, kan problemene bli langt større for Ukraina.

Gazprom tilbød prisreduksjon

Gazprom hadde opprinnelig tilbudt en pris på 247 dollar eller i underkant av 2000 norske kroner for 1000 kubikkmeter med gass, og var villig til å redusere denne prisen med rundt 40 dollar.

Men dette var ikke godt nok for den ukrainske motparten, som sa at de også vil stoppe å kjøpe russisk gass til man er blitt enig om ny pris og nye betingelser.

Den ukrainske energiministeren Volodymyr Demtsjusjin sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at det skal holdes nye forhandlinger mellom Russland og Ukraina om gass i september.

RUSSIA-UKRAINE-GAZPROM-FILES

Det russiske energiselskapet Gazprom har tette bånd til den politiske ledelsen i Russland

Foto: ALEXANDER NEMENOV / Afp

Flere gasskonflikter

Det har flere ganger de siste ti årene vært problemer med gassforsyningen fra Russland til Ukraina, og dette har i perioder også rammet andre land som får russisk gass transportert med ledninger som går gjennom Ukraina.

Spesielt alvorlig var situasjonen i januar 2009, da land som Slovakia og Ungarn ble hardt rammet av at gassforsyningene gjennom Ukraina delvis ble stoppet.

Det ukrainske energiselskapet Naftogaz sier at transitten av gass til Europa ikke skal rammes av den striden som nå er mellom Ukraina og Russland.

Russland har satset mye på å bygge nye gassrørledninger til Europa som ikke går gjennom Ukraina, og har blant annet planer om å utvide kapasiteten til North Stream ledningen som gjør gjennom Østersjøen til Tyskland.

Forholdet mellom de slaviske nabolandene Russland og Ukraina er svært dårlig etter at Russland våren 2014 annekterte Krimhalvøyen og også aktivt har støttet prorussiske separatister øst i landet. Nærmere 6500 mennesker har mistet livet i uro og krig i Ukraina siden begynnelsen av 2015.

SISTE NYTT

Siste nytt