Urix forklarer

Skogen kan bli stridstema i ny finsk regjering

OSLO/HELSINFORS (NRK): Den nye finske regjeringen legger opp til en svært ambisiøs klimapolitikk. Men motsetninger om hvor mye skog som skal hogges, kan skape strid.

X00718

Den nye finske regjeringen fotografert i Riksdagen 6. juni

Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Sosialdemokratene ble største partiet i det finske riksdagsvalget 14. april.

6. juni var endelig den nye samlingsregjeringen under partiets leder Antti Rinne klar, og ble formelt godkjent av Riksdagen.

Sosialdemokratene deler regjeringsmakten med Senterpartiet, De grønne, Vänsterpartiet som tilsvarer norske SV, og Svenska Folkpartiet.

Antti Rinne

Sosialdemokraten Antti Rinne er Finlands nye statsminister

Foto: Morten Jentoft

De grønne, som gjorde et svært godt valg og fikk 11,5 prosent av stemmene ved valget i april, får de viktige posisjonen som utenriksminister, innenriksminister og miljøvernminister.

Sammen med Vänsterpartiet utgjør De grønne en sterk blokk for en radikal miljøpolitikk, blant annet for å få ned utslippene av CO2-gasser.

Grønn utenriksminister

61 år gamle Pekka Haavisto, som i mer enn 30 år har vært en av lederne for den grønne bevegelsen i Finland, blir ny utenriksminister.

Haavisto har brei internasjonal erfaring, blant annet for FN i Afrika. Han er også kjent som åpen homofil.

– Forholdet til Russland blir viktig. Vi skal fortsatt kritisere anekteringen av Krimhalvøyen fra Ukraina og innblandingen i øst-Ukraina. Men vi må samtidig opprettholde en dialog, sa Haavisto til NRK i forbindelse med valgkampen i vår.

Finland European Elections

Pekka Haavisto er Finlands nye utenriksminister, og en av de mest innflytelsesrike grønne politikerne i Europa nå

Foto: Roni Rekomaa / AP

Den nye finske regjeringen har lagt opp til et ambisiøst program for å få ned utslippene av skadelige klimagasser i Finland.

Målet er at Finland innen 2035 skal bli såkalt klimanøytralt, det vil si at landet skal sørge for at forholdet mellom utslipp og det som renses eller taes nautrlig opp av naturen av CO2-gasser, er lik null.

Finland er et av verdens ledende land inne for skogbruk og skogsindustri, og skogen kalles ofte for det finske gull, eller olje.

Ikke flere store cellulosefabrikker?

Prisene og etterspørselen etter finske skogsprodukter har de siste årene vært økende, noe som har ført til jevn vekst i den finske økonomien.

Dette har gjort at det er vedtatt bygging av nye store fabrikker for blant annet produksjon av cellulose, blant annet i den nordfinske byen Kemi.

Dette vil øke behovet for uttak av skog i Finland.

Bare fabrikken i Kemi trenger 4,5 millioner kubikkmeter med skogsvirke hvert år.

Dette er noe De grønne mener er meget uheldig, fordi det vil svekke naturens naturlige opptak av blant annet kulldioksyd CO2.

– Det viktige er å ta vare på skogen, utvikle biodiversitet, altså varierte skoger med mange tresalg som er i stand til å absorbere farlige klimagasser, sa Pekka Haavisto til NRK, og la til:

– Den finske staten, som eier vel 1/3 av de finske skogene, kan være et forbilde her mener Haavisto.

Skogsindustri Finland

Skogsindustrien i Finland er en av verdens mest moderne

Foto: https://www.metsateollisuus.fi

Strid mellom De grønne og Senterpartiet

Den nye finske miljøvernministeren Krista Mikkonen fra de grønne, sa til TV-kanalen MTV 6. juni at for å nå målene om nullutslipp og en variert skogsvekst, så er det ikke sikkert at det er nok skog til å sette igang nye store fabrikkprosjekt.

Det har allerede fått flere fra Senterpartiet til å rase.

– Joda, det er nok skog til dette, sier den ferske næringsministeren Katri Kulmuni til avisen Ilta-Sanomat.

Andre senterpartirepresentanter raser mot miljøvernministeren, og sier at hennes utspill bare fører til at invisteringer i treforedlingsindustrien kommer til å skje utenfor Finlands grenser.

Dermed er det mye som tyder på at nettopp utnyttelsen av Finlands største naturrressurs kommer til å bli et hett politisk tema i Finland de neste årene.

Sannfinnene populære, men ikke i regjering

Den nye finske regjeringen har støtte fra 117 av de 200 representante i den finske Riksdagen, og 11 av de 19 ministrene er kvinner.

De innvandringsskeptiske Sannfinnene, som ble nest største parti i valget i april, er altså ikke med i regjeringen.

En meningsmåling som ble offentliggjort av YLE fredag, viser at partiet nå er det klart mest populære blant finnene, med en oppslutning på 19,5 prosent.

Finland overtar 1. juli formannsvervet i EU etter Romania.

SISTE NYTT

Siste nytt