Ny dansk utregning: Storfekjøtt er verre for klimaet enn man trodde

En indrefilet står for fem ganger så store klimagassutslipp som kjøttdeig, ifølge en ny dansk utregning. Nå skal danske butikker vise kundene hvor stor skade biffen gjør på klimaet.

Virus Outbreak Denmark Cows

Melkekuer får løpe fritt på Økodagen på Sommerbjerggaard i Danmark. Men kjøttet fra kuer som dette kan stå for mer utslipp enn man trodde.

Foto: Henning Bagger / AP

En ny database bestående av 500 matvarer skal hjelpe danskene med å spise klimavennlig. Og her kommer storfekjøtt enda dårligere ut enn før.

Databasen viser blant annet klimaavtrykket til forskjellige kjøttstykker. Verstingen er indrefileten, som står for utslipp tilsvarende 152 kilo CO₂ per kilo kjøtt. Det tilsvarer en kjøretur fra Danmark til Paris, ifølge Danmarks Radio.

I dag skiller ikke danskene mellom kjøttstykker, men regner med mellom 13 og 30 kilo CO₂-ekvivalenter per kilo storfekjøtt. Også dette gjennomsnittstallet er høyere i den nye databasen, forteller Michael Minter. Han leder matvareprogrammet til Concito, tenketanken som står bak databasen.

– Våre tall viser at det i gjennomsnitt kommer utslipp tilsvarende 50 kilo CO₂ per kilo storfekjøtt, sier han til NRK.

Dyrere kjøtt, høyere utslipp?

Utregningene i databasen er gjort av konsulentselskapet 2.-0 LCA consultants.

Grunnen til at biffen kommer dårligere ut enn før, er blant annet at de har regnet med arealbruken som må til for å produsere mer mat i fremtiden. Det vil si: utslippene som kommer av å gjøre skog og annen natur om til åker og beitemark for å doble matproduksjonen innen 2050, som FN sier vi må.

Beregningene tar også høyde for hvor mange dyr som må til for å møte etterspørselen etter de dyreste kjøttstykkene, forklarer Bob van Oort etter å ha sett nærmere på metoden bak tallene. Han er klimaforsker ved Cicero og ekspert på utslipp fra matproduksjon.

– I denne metoden fordeles utslippene slik at dyre kjøttstykker får høyere utslipp per kilogram. Andre produkter, som kjøttdeig, er ikke hovedprodukter, og er billigere. I denne metoden får de derfor tildelt lavere utslipp, sier han.

Denne metoden har vi ikke brukt i Norge. Tallene fra databasen er derfor ikke sammenlignbare med norske tall, sier van Oort. Her regner man med at en kilo storfekjøtt i snitt står for utslipp tilsvarende rundt 25-30 kilo CO₂.

Selv om den danske databasen viser forskjeller mellom ulike kjøttstykker, mener Van Oort at om man vil spise klimavennlig, er det viktigere å huske på forskjellen mellom storfekjøtt og annen mat.

– Hvis ideen er at folk skal skifte kosthold og de får tall som viser at en «t-bone steak» har mye høyere utslipp enn kjøttdeig, kan man sende et signal om at det er bra for klimaet å spise kjøttdeig. Men det er fortsatt akkurat samme dyret med sine utslipp, der en reduksjon i konsum og utslipp betyr redusert bidrag til oppvarming.

Wholesale Price Of Beef Rises to New High

De dyreste kjøttstykkene står for høyere utslipp, ifølge den nye danske databasen.

Foto: Justin Sullivan / AFP

Skal brukes av matbutikker

Michael Minter fra Concito sier de har fått mange spørsmål om databasen, og jobber nå med å forklare tallene tydeligere. Men han mener databasen er klar på en ting:

– Klimaavtrykket fra plantebasert mat er minst. Hvis du skal kutte utslipp, skal du velge plantebasert. Hvis det blir oppfattet som at man ikke skal kjøpe indrefilet, så er det noe vi skal forklare bedre, sier han til NRK.

Nylig fikk Danmark nye kostholdsråd, som anbefaler folk å ikke spise mer enn 350 gram kjøtt i uka. Det skal hjelpe både helsa og kloden, ifølge danske myndigheter.

Salling Group, som eier dagligvarekjedene Bilka, Føtex og Netto, har vært med på å finansiere databasen. De sier de vil bruke den i sine butikker. Blant annet vil de setter opp skilt som viser mat med lave utslipp og forslår hva man kan erstatte kjøtt med.

Dette er noe kundene etterspør, sier Annette Juhler Kjær fra Salling Group til DR.

– De vil gjerne vite hvordan de handler mer klimavennlig.

Vil du lese mer om mat og klima?

SISTE NYTT

Siste nytt