Ny behandling gir håp i kampen mot multiresistent tuberkulose

Tuberkulose tar hvert år livet av over 1,6 millioner mennesker. Forskning viser at en ny type behandling mot multiresistent tuberkulose kan gjøre 90 prosent av pasientene friske.

T-skjorte Malawi

Storbritannia har beskrevet forekomsten av tuberkulose som en «tikkende bombe» og mener resistente bakterier utgjør en like stor trussel mot rikets sikkerhet som terrorisme. Her får folk i Malawi informasjon om sykdommen som har tatt flere liv i det afrikanske landet de siste årene.

Foto: Charlotte Bergløff

Hvert år dør om lag 1,6 millioner mennesker av tuberkulose, noe som gjør bakterien til en av verdens hyppigste dødsårsaker.

Utviklingen av en ny vaksine mot multiresistent og ekstremt resistent tuberkulose er blitt en kamp mot klokken, mens jakten på bedre medisiner er trappet opp.

Nå skal forskere ha gjort et gjennombrudd i Hviterussland.

TUBERCULOSIS

Forskere jobber på spreng i en rekke land for å få bukt med den livsfarlige ekstremt resistente tuberkulosen. Her ved University Hospital Institute i Marseille i mars 2018.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ble friske av ny medisin

Hviterussland er et av landene med den høyeste forekomsten av multiresistent tuberkulose i verden.

Gjennom flere måneder har leger behandlet pasienter med en forholdsvis ny medisin, bedaquiline, i tillegg til andre antibiotika-medisiner.

I motsetning til andre typer antibiotika går ikke bedaquiline til direkte angrep på bakterien, men hemmer enzymene som sykdommen er avhengig av for å få energi.

Nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i resultatene, som viser at 168 av en gruppe på 181 pasienter ble helt friske.

Ifølge WHO blir vanligvis bare 55 prosent av dem som er smittet av slik tuberkulose, friske.

India

Indiske pasienter får behandling for tuberkulose ved Murari Lal Chest Hospital i Kanpur.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Nær 400 nye tilfeller årlig i Norge

Tuberkulose er fremdeles en sjelden sykdom i Norge, men antallet tilfeller har økt. Mellom 350 og 400 personer får nå diagnosen i året. Pasientene får behandling og de fleste overlever.

På verdensbasis er bildet et helt annet.

Til tross for at sykdommen i sin enkleste form er fullt helbredelig, er tuberkulose verdens dødeligste infeksjonssykdom.

Årsaken til at den forbigår i stillhet er at 95 prosent av dem som dør av tuberkulose befinner seg i utviklingsland og hovedsakelig kommer fra fattige kår.

Tuberkulose

En av hovedårsakene til multiresistent og ekstremt resistent tuberkulose i verden er feil bruk av antibiotika. Pasienter får derfor daglig oppfølging slik at man er sikker på at medisinbruken gjennomføres korrekt.

Foto: Manuel Valdes / AP

BCG-vaksinen

Nordmenn flest kjenner BCG-vaksinen, som har vært viktig i forebygging av tuberkuloseepidemien i Norge.

Det få er klar over er at BCG-vaksinen har liten forebyggende effekt for den voksne og arbeidsføre delen av befolkningen.

Over 80 år etter at BCG-vaksinen ble utviklet, har forsøkene på å forbedre vaksinen blitt trappet opp.

Parallelt har forskere jobbet med å få på plass bedre medisiner, spesielt for å få bukt med multiresistent og ekstremt resistent tuberkulose som er en av hovedårsakene til dødsfall internasjonalt.

India

India er hardt rammet av tuberkulose. Her behandles en pasient ved sykehuset i Allahabad.

Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Bedaquiline gir håp

Det har vært gjennomført sammenlignende studier med bedaquiline i andre land i Øst-Europa, Afrika og Sør-Østasia med den samme medisinen, og resultatene der ser også svært bra ut, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Resultatene skal legges fram på en tuberkulosekonferanse senere denne uken i Haag.

– Resultatene fra denne studien bekrefter at nyere medisiner som bedaquiline kan gjøre folk friske, og er et gjennombrudd for folk som lever med multiresistent og svært medisinresistent tuberkulose, sier Paula Fujiwara i International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.

Han har ikke selv deltatt i forskningen.

Ber om økt internasjonal satsing

Forskningsleder Alena Skrahina, ved Republican Research and Practical Centre for Pulmonology and TB i Minsk, mener resultatene er lovende.

– Generelt sett bekrefter studien vår bedaquilines virkning i tråd med resultatene fra tidligere forsøk, sier Alena Skrahina.

Forskere mener tuberkuloseepidemien i stor grad skyldes feilbehandling og mangel på oppfølging, og ber om økt internasjonal satsing for å få bukt med problemet.

– Det haster med å gjøre rimeligere medisiner som bedaquiline tilgjengelig dersom vi for alvor skal få bukt med de om lag 600.000 menneskene som hvert år rammes av multiresistent tuberkulose og unngå at om lag en kvart million mennesker dør av den, sier multidrug-resistant tuberculosis each year and avoiding nearly a quarter of a million deaths," sier Paula Fujiwara før møtet i Haag.

SISTE NYTT

Siste nytt