Norske soldater i gang med å trene soldater i Irak

Hele den norske styrken er nå plass i Irak. Dermed er 120 norske soldater i gang med å trene irakiske militære til kamp mot Den islamske staten, IS.

Norske styrker i Irak

PÅ PLASS: Den norske styrken i Erbil i Irak i dag.

Foto: Forsvaret

– Det kommer til å bli hektisk for de norske soldatene til å begynne med, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

Trene irakere

De 120 norske soldatene skal ikke delta i kamp, de skal trene opp irakiske sikkerhetsstyrker som kjemper mot ekstremistgruppen Den islamske staten, IS.

De irakiske soldatene skal blant annet få opplæring i krigens folkerett og beskyttelse av sivile. De skal også trenes i strid i bebygde områder.

Under kommando

I Erbil inngår de norske soldatene i den tyskledede styrken i Nord-Irak, der Tyskland og Italia bytter på å ha ledelsen.

Norske soldater i Irak

MILITÆRLEIR: Her holder de norske styrkene til i Erbil.

Foto: Forsvaret

I Bagdad inngår nordmennene i den amerikanskledede koalisjonsstyrken.

Videre er det norsk personell i stabs- og støttefunksjoner i hovedkvarter i Kuwait, Bagdad og Erbil.

Stort behov

De irakiske soldatene har stort behov for opplæring i krigføring.

Den siste tiden har det vist seg flere ganger at irakiske militære har flyktet i stedet for å ta opp kampen mot krigerne fra IS.

Amerikanske militære ledere har vært oppgitt over den manglende kampviljen på irakisk side.

Etter hvert vil det trolig vise seg om den norske militære opplæringen er mer effektiv enn den amerikanske.

SISTE NYTT

Siste nytt