Norske marinefartøy kan bli sendt til Persiabukta

Sjøforsvaret er forberedt. Norge er blitt bedt om å bidra i en militærkoalisjon i Persiabukta. Regjeringen er positive til tiltak som kan bedre sikkerhetssituasjonen i Persiabukta.

Fra broen på fregatten KNM Thor Heyerdahl. Bildet er tatt under en øvelse i Storbritannia i år.

Fra broen på fregatten KNM Thor Heyerdahl. Bildet er tatt under en øvelse i Storbritannia tidligere i år. Fregatten er et av fartøyene det kan være aktuelt å sende til Persiabukta hvis den norske regjeringen bestemmer seg for å bidra i militæralliansen.

Foto: Hedvig Antoinette Halgunset / Forsvaret

Flaggkommandør Yngve Skoglund følger med på utviklingen i Persiabukta fra operasjonssenteret på Haakonsvern. Sammen med sin stab diskuterer han det som eventuelt kan skje.

Flaggkommandør Yngve Skoglund sier at Sjøforsvaret er forberedt på å sende mannskaper til Gulfen.

Flaggkommandør Yngve Skoglund sier at Sjøforsvaret er forberedt på å sende mannskaper til Persiabukta.

Foto: Jakob Østheim / Jakob Østheim

– Vi har både kapasitet og kompetanse til å løse oppdrag i konfliktområder, sier Skoglund.

USA har bedt den norske regjeringen om hjelp. Amerikanerne vil at Norge bidrar til en militærkoalisjon i Persiabukta.

– Alt vi gjør i trening, øving og operasjoner er rettet inn mot å kunne utføre operasjoner, også på kort varsel. Sjøforsvaret øver og trener hele året under alle forhold for å kunne løse slike oppdrag, forteller Skoglund.

Beskyttelse av andre fartøy er noe Sjøforsvarets mannskaper trener på.

Beskyttelse av andre fartøy er noe Sjøforsvarets mannskaper trener på.

Foto: Oda Linnea Brekke Iden / Forsvaret

LES OGSÅ: Opptrapping vil være farlig for hele Midtøsten

LES OGSÅ: Et farlig spill

USA vil ha hjelp

I juni ble det klart at USA ønsker å etablere en ny militær koalisjon. Den skal utføre maritime oppdrag i Persiabukta. Hensikten er å sikre den sivile skipstrafikken, særlig oljetankere og fraktefartøy.

De siste ukene har flere tankskip, også norske, blitt angrepet i dette området. USA har hevdet at Iran står bak.

Norge er et av landene som har blitt bedt om å bidra i koalisjonen. Norske myndigheter fikk en henvendelse 26. juni. I Utenriksdepartementet er de klare på at Norge som skipsfartsnasjon har et betydelig ansvar. Internasjonale havområder skal være trygge for ferdsel.

– Vår tilbakemelding til USA har vært at det er positivt med forslag om internasjonalt samarbeid for å styrke sikkerheten for skipsfart, sier statssekretær i UD, Audun Halvorsen, til NRK.

Regjeringen har ennå ikke behandlet forespørselen. Det er uklart hva som trengs av kapasiteter og hva slags mandat styrken vil få.

Iransk undervannsbåt i Persiabukta. Bildet er fra 2012.

Iransk undervannsbåt i Persiabukta. Bildet er fra 2012. Kartlegging og jakt på undervannsfartøy vil være nødvendig kompetanse for en USA-ledet militærkoalisjon. Norge har lang erfaring med å kartlegge samt følge undervannsvirksomhet i nordområdene.

Foto: EBRAHIM NOROOZI / Afp

– Dilemma for Norge

Ståle Ulriksen er forsker på Sjøkrigsskolen. Han mener norske myndigheter nå er havnet i et dilemma.

– Norge har forpliktelser overfor USA som er vår nærmeste allierte. Vi er helt avhengige av dem og det forventes at vi bidrar, forteller Ulriksen.

Ståle Ulriksen.

Ståle Ulriksen er forsker på sjøkrigsskolen. Han mener USAs forespørsel skaper et dilemma for den norske regjeringen.

Foto: Forsvaret

Han presiserer samtidig at Sjøforsvaret er svært presset og det er problematisk å ta på seg et slikt oppdrag.

Sendes mannskaper ned til Persiabukta vil det klart svekke sikkerheten i norske havområder.

– Sjøforsvaret mangler personell og fartøy. Med større russisk aktivitet har det blitt flere oppgaver, og mer seiling som ikke er forutsett. Slitasjen er stor på personellet og mange offiserer med høy kompetanse har sluttet. Et oppdrag i Persiabukta vil være belastende. Det tas nok også med at dette øker risikoen for at Norge kan dras inn i en væpnet konflikt mellom USA og Iran, sier Ulriksen.

Styrkeoppbyggingen i Persiabukta fortsetter. En pilot i samtale med teknikere.

Styrkeoppbyggingen i Persiabukta fortsetter. En amerikansk pilot i samtale med teknikere om bord på USS Abraham Lincoln.

Foto: Jon Gambrell / AP

Skaper et press

På Haakonsvern er Yngve Skoglund klar over at ved å sende fartøy til Persiabukta vil det kunne føre til endringer for Sjøforsvaret.

– Savnet etter fregatten Helge Ingstad er noe vi arbeider med, og nye oppdrag vil vi måtte håndtere med det som bakteppe. Jeg vil ikke si at dette kan skape utfordringer, men det kan føre til et press og økt belastning på Sjøforsvaret, sier Skoglund.

SISTE NYTT

Siste nytt