Norsk semje med EU om vegkart for klimaavtale

KATOWICE (NRK): Noreg og Island har blitt samde med EU om vegen vidare for å få til ein avtale om å oppnå klimamåla for 2030.- No startar vi den formelle prosessen, seier ein nøgd klimaminister Ola Elvestuen (V).

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen meiner vi er på god veg mot ein avtale med EU om reduksjon i klimautsleppa.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Skal vi nå klimamåla for 2030 er vi heilt avhengige av eit samarbeid. Eg er glad for at vi saman med Island og EU-landa kan starte formelle prosessen med å få ferdig avtaleteksten.

Noreg har ved å underteikne Paris-avtalen forplikta seg til å redusere klimautsleppa med 40 prosent frå 1999-nivået innan 2030. Dette målet er også nedfelt i klimalova. Ola Elvestuen presiserer at Noreg vil stå fritt i korleis vi skal gjennomføre utsleppskutta.

Vil liggje i front

– Vi har all interesse av å liggje i front her, men klarar vi det ikkje, så må kutta kome i andre europeiske land, forklarar Elvestuen. Ein endeleg avtale må godkjennast av Stortinget, EU-rådet og Alltinget på Island.

Det neste som skjer er at Efta-landa, altså Noreg og Island, sender eit utkast til ein endeleg avtale til EU-kommisjonen.

– Den siste rapporten frå FNs klimapanel viser at det hastar for å få til ein avtale. Ein slik avtale vil slå fast at EU, Island og Noreg går saman om ein ambisiøs klimapolitikk, seier Elvestuen til NRK.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken (SV) er skeptisk til ein avtale med EU.

Foto: NRK

Han seier at ein slik avtale vil bety sterkare forplikting og auka systematikk i klimapolitikken.

Ny økning i utslippene av CO₂

Statsleder:– Gud forby at vi forblir generasjonen som sviktet menneskeheten

Skepsis i SV

Lars Haltbrekken i SV er skeptisk til avtalen. Han fryktar at Framstegspartiet vil bruke avtalen til å unngå kutt i Noreg, og i staden la EU-landa gjere jobben.

– Det vil norsk næringsliv og miljøet tapet på. Vi bør gå i front og utvikle teknologi som kuttar utslepp, og vi må sørgje for at norsk næringsliv ikkje blir dei siste som er avhengige av fossil energi, seier han til NRK.

Mener regjeringens drøm om klimavennlig biodrivstoff er en illusjon

Amerikansk delegasjon ledd ut etter kullpromotering på klimatoppmøte

Høge ambisjonar

Noreg er også eitt av 26 land i den såkalla High Ambition Coalition (HAC) (Høgambisjons-koalisjonen) som har underteikna ei fråsegn om å trappe opp ambisjonane om kutt i klimautsleppa innan 2020.

Andre land i gruppa er Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Canada og Argentina, samt mindre øystatar som Fiji og Marshalløyane.

Lederen i Barnas klimapanel sender videokronikk fra FNs klimatoppmøte i Polen.

Lederen i Barnas klimapanel sender videokronikk fra FNs klimatoppmøte i Polen.

SISTE NYTT

Siste nytt