Norge og Tyskland sammen for å bevare Ecuadors regnskog

LIMA (NRK): Tyskland, Ecuador og Norge skal samarbeide om å redusere avskogingen i Ecuador. I avtalen, som ble undertegnet under FNs klimakonferanse i Lima, lover Norge inntil 300 millioner norske kroner til Ecuador.

Regnskog Amazonas

En sommerfugl poserer for kameraet ved Yasuni National Park i den vestlige delen av Amazonas, i Ecuador.

Foto: Dolores Ochoa / Ap

– Dette er en viktig avtale. Ecuador er et av verdens rikeste land i form av naturmangfold, men er samtidig det landet i Sør-Amerika med raskest avskoging, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til NRK.

Norge og Tyskland skrev mandag under en erklæring med både Ecuador og Colombia om en felles innsats for redusert avskoging. Tirsdag kom så den første konkrete avtalen i havn – med Ecuador.

Ifølge denne avtalen skal Norge betale inntil 300 millioner kroner til Ecuador fram til 2020, hvis Ecuador kan vise at de reduserer avskogingstakten. Dette beløpet vil være betaling for inntil 10 millioner tonn reduserte utslipp.

Sundtoft sier avtalen er basert på «klare resultater».

– I avtalen er det vektlagt at urfolksrettigheter ivaretas, noe som er viktig for Norge. Både fordi en stor del av befolkningen som bor i regnskogen i Ecuador er urfolk, og fordi urfolk er de beste til å ta vare på skogen, sier Sundtoft.

Avtalen inngår som del av den norske klima- og skogsatsingen, som går ut på at Norge støtter utviklingsland som begrenser avskogingen i sine land.

Å redusere avskoging er nødvendig for å redusere globale utslippene raskt nok til å begrense oppvarmingen til to grader.

Samarbeid med Tyskland

Tine Sundtoft

Tine Sundtoft og Norge har inngått en avtale om bevaring av regnskog med Tyskland.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

I en erklæring undertegnet i New York i september lovet mer enn 150 land, selskaper og frivillige organisasjoner å redusere avskogingen av regnskogen.

I tillegg erklærte Norge, sammen med Tyskland og Storbritannia, at vi sammen skal finansiere tiltak for å støtte utviklingslands kamp for redusert avskoging.

Samarbeidet som inngås med Tyskland i dag er en konkret oppfølging av erklæringen i New York tidligere i høst. Det er Sundtoft glad for.

– Norge går foran i arbeidet med å støtte tiltak for å bevare regnskogen, men vi har samtidig et sterkt ønske om at flere land blir med. Derfor er jeg glad for at dette er en avtale der også Tyskland er med, sier Sundtoft.

Norske penger til lokal utvikling

Norge skal bidra gjennom det tyske programmet REDD + Early Movers (REM). Sentralt for programmet er at midlene skal gi lokal utvikling.

Pengene skal blant annet gå til et ecuadoriansk program som betaler lokalbefolkningen for å bevare skogene. Pengene skal også gå til bekjempelse av ulovlig hogst, og redusere avskogingen fra landbruk og kvegdrift.

– Skogkriminalitet er et alvorlig problem som vi aktivt jobber med å bekjempe. Blant annet gir vi direkte støtte til internasjonale organisasjoner, deriblant Interpol som gjennomfører aksjoner i Amazonas og andre steder der ulovlig hogst pågår. Dessuten gir vi myndighetene er viktig insentiv til å bekjempe den ulovlige avskogingen fordi vi lover betaling for resultater. Dette gjelder også i samarbeidet med Ecuador.

SISTE NYTT

Siste nytt