Hopp til innhold

Norge og Russland enig om viktig avtale for skyting av seismikk i grenseområdene i Barentshavet

Åpner for utnyttelse av noen av de mest interessante feltene for olje og gass i havet nord for Norge.

Jens Stoltenberg og Dmitrij Medvedev

Stasminister Jens Stoltenberg og den russiske presidenten Dmitrij Medvedjev undertegnet avtalen som definerer grensen mellom Norge og Russland i Barentshavet i Murmansk 15. september 2010

Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara / NTB scanpix

Til tross for et svært kjølig internasjonalt politisk klima, har Norge og Russland kommet fram til en avtale for skyting av seismikk langs den grenselinjen i Barentshavet som landene ble enige om i 2010.

Det ble enighet om hvor denne grensen skulle trekkes i forbindelse med den daværende russiske presidenten Dmitrij Medvedjevs besøk i Oslo i 2010.

Avtalen ble formelt undertegnet i Murmansk 15. september samme år. Da hadde Norge og Russland/Sovjetunionen forhandlet om denne grenselinjen i nærmere 40 år.

Fram til nå har mangelen på en slik avtale om seismikkskyting i selve grenseområdet gjort det umulig å kartlegge denne delen av Barentshavet.

Båtene må nemlig krysse grenselinjen med utstyret for å kunne kartlegge helt fram til selve grensen.

Seismikkbåtene kan krysse grenselinjen

Nå åpner avtalen for det som på fagspråket kalles Full Fold-seismikk.

Det vil si at båtene med seismikkmåleutstyret får lov til å krysse grensen så langt som det er nødvendig.

I praksis dreier det seg om noen kilometer inn i nabolandets område, inkludert den tiden det tar å snu båten med måleutstyret som henger bak den, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til NRK.

Seismikkskip

Seismikkskip av denne type får nå anledning til å bevegge seg fram og tilbake over grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Allerede i sommer undertegnet Norge og Russland en avtale om datautveksling av seismikk.

Denne avtalen ble inngått mellom Det norske oljedirektoratet og Rosnedra, som har ansvaret for kartlegging av ressurser under overflaten i Russland sier Eriksen.

Undertegnes i slutten av november?

Avtalen skal etter planen undertegnes av Sergej Donskoj, som er den russiske ministeren for energi og naturressurser, og olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med et besøk i Oslo i slutten av november.

Men etter det NRK kjenner til er det visse formaliteter som må avklares på russisk side før avtalen kan undertegnes. Selve undertegnelses-seremonien har allerede vært utsatt én gang.

Avtalen blir av mange sett på som svært viktig for det videre samarbeidet mellom Norge og Russland om ressursutnyttelse i nord.

Flere russiske selskaper, blant annet LUKOIL er blant dem, har fått tillatelse til å drive prøveboring i forbindelse med 23 konsesjonsrunde på norsk sokkel.

–Vi vet ikke når utforskningen av grenseområdet kan komme igang, men både frea norsk og russisk side er det stor interesse for å få undersøkt denne delen av Barentshavet sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

SISTE NYTT

Siste nytt