Oslo-politiet leier helikopter fra London-politiet

Oslo-politiet leier et helikopter fra London-politiet for å bedre politihelikopterberedskapen.

Video Oslo-politiet leier helikopter fra London-politiet

Oslo-politiet leier helikopter fra London-politiet

Storbritannia: Gry Blekastad Almås

Politiet har fått mye kritikk for at de ikke hadde helikopter å bidra med under terrorangrepene 22. juli i fjor.

Nå har Oslo-politiet inngått en avtale med engelsk politi om å leie ett av deres helikoptre.

Leiekontrakten er i utgangspunktet på fire år, men kan sies opp før den tid. 24. mai skal helikoptret være på plass i Oslo, og fra 1. juni skal det være i drift.

Ti år gammelt helikopter

I en hangar utenfor Oxford jobbes det nå på overtid med å klargjøre det «nye» norske beredskapshelikopteret.

Det «nye» helikopteret er ti år gammelt og har fløyet 10.000 timer.

– Vi startet malejobben for litt over en måned siden. Det ble ferdig i forrige uke. Før vi malte måtte vi fjerne all maling, pusse det ned og justere radioen og annet utstyr. Vi bruker en del utstyr her som ikke brukes i Norge, så det fjerner vi, sier Richard Watson som er prosjektleder i National Police Air Service Project.

Helikopteret har fått byttet ut så mange deler at den fremstår som nytt.

I november skal det fraktes tilbake til England for å få installert kartsystemer, noe som vil ta ca. 10 uker før det skal tilbake i Oslo.

Leie fremfor kjøp

Forsvarsminister Grete Faremo

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo er i London for anledningen. Hun mener Norge har behov for et ekstra helikopter.

– Vi er så heldige at vi får leie helikopter fra London-politiet. Vi har hatt problemer med vårt eget politihelikopter og på denne måten får vi trygget kapasiteten, sier Faremo til NRK.

– Hvorfor leier man i stedet for å kjøpe?

– Det er viktig at vi gjennomgår erfaringer vi har med våre politihelikoptre. Ved å gjøre en leieavtale, får vi den tiden vi trenger for å bygge en tjeneste for framtiden, sier Faremo.

– Betyr det at du tenker innkjøp av helikoptre fremover?

– Jeg har ikke utelukket noen modell, men det er viktig for oss å vurdere ordentlig hvilket samarbeid vi kan ha med Forsvaret.

– Norge må gjøre egne vurderinger

Storbritannia har i dag 31 politihelikoptre i beredskap, men planlegger å redusere sin helikopterberedskap til 27 politihelikoptre. Disse skal fordeles på 23 baser.

– Hva tenker du om beredskapssituasjonen i Norge når vi nå øker fra ett til to helikoptre?

– Vi skal ha en bedre beredskap, men England er et helt annet og mer folkerikt land. Så det er viktig for oss å sikre en beredskap hvor vi anvender ressursene vi har på en god måte. Det kan være å forsterke oss gjennom et samarbeid med Forsvaret, og det kan være gjennom eget innkjøp, sier Faremo til NRK.

– Storbritannia er et land i resesjon. Norge er et mye større land geografisk og vi har kun ett helikopter, snart to helikoptre. Hvordan henger det sammen?

– Det kan være mange grunner til det. England skal nå redusere helikoptertjenesten og ikke minst gjøre den mer effektiv. De må gjøre sin vurderinger, og vi må gjøre våre, sier Faremo.

– Vi har satset på en annen form for beredskap. Vi har styrket politiet de siste årene. Helikoptertjenesten er ganske ny. Vi må se på hvordan vi kan få en best mulig tjeneste i framtiden.

– Ved hjelp av flere helikoptre?

– Det kan være. Det er viktig å få fullt utbytte av de ressursene man anvender.

Det er Oslo-politiet som har inngått leieavtalen.

– Det nye helikopteret skal betjene Oslo-området. Men skulle det oppstå situasjoner hvor tiden ikke strekker til andre steder i landet, kan det reise dit, sier Faremo.

Positive erfaringer med helikoptre

Politioverbetjent Richard Watson

Prosjektleder Richard Watson i National Police Air Service Project

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Politioverbetjent Richard Watson mener England ikke hadde klart seg med kun ett eller to helikoptre.

– I England har vi positive erfaringer med å ha 30 politihelikoptre. Men det viktigste er å ha nok folk på bakken. Et helikopter er ikke bedre enn folkene på bakken som assisterer de som styrer helikopteret, sier Watson.

– England har mye større befolkningstetthet enn i Norge. Vi kan rykke ut til 97 prosent av befolkningen på under 20 minutter. Det fungerer for oss, men vi må alltid ha en annen plan ettersom vi bor i et tåkete land, sier Watson.

– Hva tenker du om at Norge har ett helikopter?

– Jeg er glad for at vi kan bistå Norge med dette helikopteret. Bruken av helikopter varierer over hele verden. Det norske politiet vet nok hva som er best når det gjelder polititjenesten i Norge, sier Watson.

SISTE NYTT

Siste nytt