Norge leder klima-innspurten

LIMA (NRK): På klimakonferansens siste dag er det lagt frem et forenklet forslag til slutt-tekst. Norge og Singapore leder arbeidet med å dra prosessen i land.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og forhandlingsleiar Aslak Brun

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og forhandlingsleiar Aslak Brun studerer det nye forslaget til slutt-tekst som er lagt fram i Lima.

Foto: Eivind Molde / NRK

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft fikk, sammen med Singapores miljøvernminister, Vivian Balakrishnan, oppdraget med å lede de siste og avgjørende klimaforhandlingene.

– Dette er et stort og viktig oppdrag, og jeg skal gjøre mitt beste for å lose disse forhandlingene i havn. Det er uhyre komplisert, fordi mer enn 190 land skal forsøke å bli enige. Men jeg har stor tro på at vi skal lykkes. Dette er også en kraftig ankerkjennelse av Norges brobyggerrolle, sier Norges miljøvernminister Tine Sundtoft.

Etter at forhandlingene brøt sammen i går ble det lagt frem et nytt forslag til slutt-tekst. Teksten er på bare fire sider, og handler om prosessen fram til klimatoppmøtet i Paris om et år. Den teksten som har vært jobbet med gjennom uken, var på 58 sider.

– Det er prisverdig at de som leder konferansen har jobbet frem en mye kortere og enklere tekst. Den ligger nå til grunn for sluttbehandlingen, sier Sundtoft.

Rett etter at oppdraget var gitt, startet de to ministrene sonderinger med enkeltland og grupper av land. Parallelt jobbet forhandlerne med gjennomgang av selve teksten.

Enklere tekst

Hva slags tekst er dette?

– Nå er det en enklere tekst som er enklere å forholde seg til og som gir en klar retning til Paris.

Hvordan vurderer du utsiktene å komme i land med et fornuftig resultat fra Lima?

– Det er alltid bra å ha noe som enklere å forholde seg til så i det så ligger det noe mer optimisme, men det er fremdeles stor avstand mellom partene. Når 190 land skal bli enige så sier det seg selv at dette blir komplisert. Men nå er det lettere å forholde seg til så da krysser vi fingrene, svarer Sundtoft om dokumentet som det etter planen skal stemmes over nå i ettermiddag.

Den nye slutt-teksten inneholder blant regler for hvordan hvert enkelt land skal melde inn sine utslippskutt i løpet av første kvartal neste år. Dette har vært et stridstema under forhandlingene. Reglene er viktige, for det som meldes inn må kunne sammmenlignes og summeres. Summen av bidrag vil være et viktig element i den nye avtalen som skal fremforhandles i Paris.

Startet optimistisk

Konferansen i Lima, som etter planen avsluttes i dag, startet optimistisk, men stemningen har i de siste dagene surnet, og deltakerne melder om fastlåste samtaler. Det har vært liten framdrift.

Optimismen i starten skyldtes en epokegjørende avtale mellom USA om Kina om utslippskutt, og det faktum at det var begynt å strømme inn penger til det grønne klimafondet som skal hjelpe utviklingsland til å kutte utslipp og forberede seg på endringene som uansett kommer.

Vanskene som har oppstått mot slutten av konferansen, skyldes at det er kommet inn stadig flere forslag om unntak i dokumentet som beskriver hva som skal skje fram mot Paris-møtet, og uenighet om standardformuleringene for innrapportering om løfter om utslippskutt.

Kina, USA og India er i dag de tre landene som har størst utslipp av klimagasser.

SISTE NYTT

Siste nytt