Det norske forsvaret i farlig piratkamp i Somalia

Det norske forsvaret er involvert i NATOs kamp mot somaliske pirater. Norges bidrag består av overvåkning, men er langt fra ufarlig. Varmesøkende raketter fra millitsgrupper er blant tingene som bekymrer.

Video Det norske forsvaret i farlig piratoppdrag

Det norske Orion-flyet på Seychellene. Det norske forsvaret er involvert i NATOs operasjon mot somaliske pirater, et oppdrag som er langt fra ufarlig. Totalt 39 nordmenn er stasjonert på «Camp Skare». Reportasje fra Dagsrevyen.

Fra midten av september har Forsvaret hatt et overvåkningsfly av typen Orion P-3N til disposisjon for den NATO-ledede operasjonen Ocean Shield i Det indiske hav.

Operation Ocean Shield er NATOs bidrag i bekjempelsen av piratvirksomheten ved Afrikas horn.

Norges bidrag er på 39 soldater, som sammen med Orion-flyet er stasjonert på Seychellene, rundt 2,5 timers flytid fra den beryktede Adenbukta.

Målet med oppdraget er å kartlegge piratenes hovedbaser i Somalia.

Det - viser det seg nå - er alt annet enn riskofritt. Ikke primært på grunn av piratene, men på grunn av tungt bevæpnede millitsgrupper - som beryktede Al-Shabab, en gruppe med uttalt tilknytning til terrornettverket Al-Qaida.

Marhaug

Lasse Marhaug sier til NRK at man frykter millitsens antiluft-våpen.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Antiluft-våpen

Flere av flygningene til det norske Orion-flyet må skje i nærheten av kystområdene sør i Somalia, der millitsgrupper har kontrollen.

Mens de somaliske piratene ikke er kjent for å ha kraftigere våpen enn såkalte RPG-er, altså rakettdrevne granater, og håndvåpen, har millitsgruppene langt sterkere skyts.

– Beveger man seg inn mot kysten kan det være antiluftvåpen i området. Dette er områder som befestes av andre grupperinger (enn piratene, journ.anm).

Det sier Lasse Marhaug, representant for NATOs maritime hovedkvarter, til NRK på den norske basen «Camp Skare» på Seychellene.

– Betyr det at millitsgruppene kan ha varmesøkende raketter?

– Helt korrekt, vi er kjent med at det spredd seg over Somalia, og den trusselen ser vi i Somalia, langs kysten, der vi kommer til å fly, sier Marhaug.

Det norske bidraget på Seychellene består i tillegg til Orion-flyet av 39 mann. Mannskapene er stasjoner på «Camp Skare», til minne om den norske offiseren Siri Skare, som ble drept i Afghanistan tidligere i år.

Det er ikke aktuelt å pågripe piratene i Somalia. Det norske overvåkningsflyets oppgave er å skaffe informasjon om hvilke av piratenes fartøy som gjør seg klare for tokt.

I dette ligger det å kartlegge hva slags bevæpning skipene har, og hvor mye mannskap som er om bord.

Denne informasjonen gis til NATOs krigsskip som operer i havområdet utenfor Somalia, sik at piratene kan stoppes før et tokt finner sted.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Styrkesjef Håvard Berg-Olsen

Sjef for den norske styrken, Håvard Berg-Olsen, sier at man frykter varmesøkende raketter fra miliitsgrupper.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Har skutt mot vestlige mål

Det har blitt skutt mot vestlige militære mål utenfor Somalia tidligere, noe ledelsen for det norske bidraget er klar over.

NRK har vært i kontakt med NATO sentralt, for å kartlegge om NATO-fly har blitt beskutt i Adenbukta.

Onsdag ettermiddag valgte NATO å gå ut med informasjon om at et italiensk helikopter ble beskutt for noen uker siden.

Helikopteret patruljerte i det området der det norske flyet skap operere. Det italienske flyet skal ha blitt så hardt beskutt at det måtte trekke seg tilbake.

Ingen ble skadet eller drept i angrepet, men de materielle skadene skal ha vært omfattende.

Har fått klare føringer

Det var imidlertid ikke farene ved oppdraget forsvarsminister Grete Faremo fokuserte på da hun annonserte det norske bidraget i april i år.

– Piratvirksomheten foregår dessverre i havområder som er så store at de kan sammenlignes med Europas størrelse. Vi har sterk og unik kompetanse på å overvåke store havområder. Derfor vil vi bidra med et maritimt patruljefly i operasjonen mot piratene, sa forsvarsminister Grete Faremo (Ap) til NRK.

Det norske overvåkningsflyet har på grunn av risikoen forbundet med oppdraget fått klare føringer på hvor lavt man kan ligge over kystområdene.

Somalia

En somalisk pirat fotografert ved kysten av Somalia i dette arkivbildet fra januar 2010.

Foto: MOHAMED DAHIR / Afp

– Millitsgruppene er mye mer ideologisk inrettet, og kanskje mer fundamentalistiske (enn piratene, journ. anm.).

– De bryr seg ikke så veldig om det er et norsk fly, eller en annen nasjons fly, de ser et gråmalt fly og så skyter de etter det. Punktum.

Det sier Håvard Berg-Olsen, styrkesjef for det norske bidraget i Adenbukta. Han sier Forsvaret var kjent med risikoen forbundet med oppdraget før man reiste ned.

– Hovedkvarteret i Norge har allerede satt nasjonale begresninger på oss, før vi depoyerte ned hit, sier Berg-Olsen til NRK.

Han forklarer at disse begrensningene har blitt satt, slik at man ikke skal bli skutt ned av - for eksempel .- en gruppe som Al-Shabab.

– Ja, da har man tatt hensyn til det, slik at det skal være umulig å bli tatt av de kjente luftvernsystemene som finnes.

Noges bidrag i Adenbukta

Det norske Orion-flyet som skal overvåke pirater i Adenbukta.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

1000 norske skip årlig

Hvert år har Suezkanalaen og Adenbukta rundt 20.000 skipspasseringer. Det betyr at rundt 20 prosent av verdenshandelen går mellom gjennom bukta mellom Somalia og Jemen.

Rundt 1000 av skipene er Norske.

Per 6. september var 13 større handelsfartøy med rundt 300 sjøfolk i piratenes klør, ifølge Forsvarets egne hjemmesider.

Piratene er ofte relativt tungt bevæpnet, men utgjør altså en mindre trussel for det norske bidraget enn de mange miliitsgruppene som holder til i det sørlige Somalia.

Piratangrepene mot skip utenfor Somalia har økt med 60 prosent så langt i år.

– 2011 går mot en lite hyggelig rekord med 160 angrep i første halvår, sier spesialrådgiver Ole Morten Sandquist i Forsvaret til NRK. Hvert sjuende skip som angripes er norsk.

Den norske militæroperasjonen skal etter planen vare til midten av desember.

Orion på Seychellene

Kartet viser Norges patruljeringsområde, basen på Seychellene og flytiden et Orionfly bruker fra basen til Afrikas horn.

Foto: FORSVARET

SISTE NYTT

Siste nytt