Norge anklages for å støtte gruppe med bånd til Al-Shabaab

NAIROBI (NRK): Kenya ber Norge kutte støtten til organisasjonen Haki Afrika, som de mener utgjør en sikkerhetsrisiko for landet. Norge avviser anklagene.

Haki Afrikas leder Hussein Khalid

Lederen for Haki Afrika, Hussein Khalid frykter for sitt liv.

Foto: Ivan Lieman / AFP

Kenyas utenriksdepartement ba nylig Norge, USA og Storbritannia om å stanse den økonomiske støtten til organisasjonen Haki Afrika.

Kenyanske myndigheter mener organisasjonen utgjør en alvorlig trussel mot Kenyas sikkerhet og «gjør anti-terrorarbeidet vanskeligere».

Svaret var nei. De tre landene vil fortsette å støtte Haki Afrika, som har base i havnebyen Mombasa.

– Vi vil fortsette å støtte Haki på grunn av det verdifulle bidraget gruppen gir til menneskerettsarbeidet i kystområdene, og for arbeidet den gjør for å imøtegå voldelig ekstremisme, sier Norges ambassadør til Kenya, Victor Rønneberg til NRK.

Ambassadøren etterlyser beviser på at organisasjonen er en fare for Kenyas sikkerhet.

Ber om møte

Norges ambassadør til Kenya Victor Rønneberg.

KUTTER IKKE: Ambassadør Victor Rønneberg sier Norge ikke vil slutte å støtte Haki Afrika.

– Vi håper på et snarlig møte på høyt nivå med kenyanske myndigheter for å rydde misforståelser av veien, og for å diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å bekjempe terrorisme uten at dette arbeidet går på bekostning av menneskerettighetene, sier Rønneberg.

På et slikt møte vil ambassadøren fremheve at menneskerettighetsorganisasjoner og myndigheter ikke er motstandere, men allierte i kampen mot terror og voldelig ekstremisme.

Overrasket leder

Lederen for Haki Afrika, Hussein Khalid sier til NRK at han ble svært overrasket over myndighetenes reaksjon fordi organisasjonen arbeider for å hindre radikalisering av misfornøyd ungdom:

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid. Vi trener politifolk og andre statlige ansatte i menneskerettigheter. Vi jobber med misfornøyd ungdom som kan komme til å støtte terroristene. Vi er bindeleddet mellom dem og myndighetene.

Amnesty International er ikke i tvil om at det er arbeidet med misfornøyd, muslimsk ungdom og dokumenteringen av sikkerhetsstyrkenes brudd på menneskerettighetene, som er årsaken til myndighetenes reaksjon.

Frykter for sitt liv

Langs kysten mener mange at myndighetene i Nairobi ikke prioriterer deres behov for helseinstitusjoner, skoletilbud, veier og sikkerhet.

Turistene svikter Kenyas palmekledde, kritthvite korallstrender. Resultatet er titusener av arbeidsløse. Sikkerhetspolitiet stenger moskeer og deler av befolkningen føler seg trakassert av sikkerhetspolitiet. Lederen for Haki Afrika frykter for sitt eget liv:

Myndighetene anklager oss for å samarbeide med terroristene. Slike påstander har tidligere ført til drap, sier Hussein Khalid.

Mombasa
Foto: Ap

Haki Afrika var blant vel 80 bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner som fikk kontoene sine sperret etter al-Shabaabs massakre på minst 142 studenter i Garissa på skjærtorsdag. Myndighetene ville stanse finansieringen av terrorvirksomhet og forby organisasjoner man mente støttet terroristene.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra det kenyanske utenriksdepartementet.

SISTE NYTT

Siste nytt