Norden vil samarbeide om å nå utslippsmål

De nordiske statsministrene er enige om at Norden skal drive det de kaller en ambisiøs klimapolitikk. De vil blant annet jobbe for å bli karbonnøytrale.

Norges statsminister Erna Solberg og Finlands statsminister Juha Sipilä

Norges statsminister Erna Solberg ble tatt imot av Finlands statsminister Juha Sipilä.

Foto: Vesa Moilanen / AFP

Den finske miljøvernministeren Kimmo Tiilikainen sier at de nordiske landene har troverdighet i klimaspørsmålet, siden de har lyktes å redusere sine utslipp, melder den finske kringkasteren YLE.

Vil bli karbonnøytrale

Norden vil gå sammen for å nå utslippsmålene, gjennom samarbeid om samferdsel og energi. Finland innkalte i dag de nordiske statsministrene til toppmøte og ønsker at Norden skal ta ledelsen i Europa for å nå klimamålene.

Der ble de enige å arbeide mot en karbonnøytralitet, det vil si at alle CO₂-utslipp skal kompenseres med et redusert utslipp et annet sted.

– Ved at alle nordiske land blitt enige om å oppnå karbonnøytralitet, tar de nordiske landene et viktig skritt på veien mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Finland snur seg mot Norden

Det er nytt at nå Finland vender i så stor grad fokuserer på det nordiske samarbeidet, også innenfor miljøpolitikken. Finland har etter at landet ble medlem i 1995 fokusert sterkt på samarbeidet innen for EU, også når det gjelder miljø.

– Flertallet i den finske Riksdagen ønsker et mer ambisiøst mål enn en reduksjon på 40 prosent av utslippene av klimagassene innen 2030 som EU-landene er blitt enig om sier Sipilä til Dagsavisen.

Det er først og fremst innen for samferdsel og energi mange mener at Norden har mye å tjene på et samarbeid for å få ned utslippene.

Sverige satser på tog

– Verden trenger land som kan gå i spissen sier den finske statsministeren Juha Sipilä som en begrunnelse for at det nå gjøres et krafttak for å få Norden til å samarbeide om dette.

Norge har gått i spissen for å gjøre elbilene attraktive, noe som har blitt fulgt med stor interesse i de andre nordiske land. Så langt har ikke de norske tiltakene, med avgiftsfrihet og tilgang til kollektivfelt, blitt fulgt opp i nabolandene, men det kan komme til å endre seg.

Kirkenes i solnedgang.

En jernbaneforbindelse fra Rovaniemi i Nord-Finland hit til Kirkenes i Norge kunne få ned utslipp fra tungtransport på veiene.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I Sverige har den nye regjeringen lagt opp til en storsatsing på jernbanen, noe som kan inspirere de andre landene til økt satsing, blant annet på hurtigtog. En jernbaneforbindelse fra Rovaniemi i Nord-Finland til Kirkenes i Norge er også en del av det som mange mener er en helt nødvendig satsing i Norden for å få ned utslipp fra tungtransport på veiene.

SISTE NYTT

Siste nytt