Norad: Pandemien gjør «verden» mer gavmild

«Egoisme» og «vaksine-nasjonalisme» er ord som blir brukt om den rike del av verden nå under pandemien. Men overraskende for mange; bistanden fra rike – til fattige land har økt under koronapandemien.

vaksine sør-afrika

Rike land har økt hjelpen til fattige land under pandemien. Bildet viser sykepleier Maggie Sedidi i Soweto som fikk koronavaksine 5. mars.

Foto: Themba Hadebe / AP

Pandemien fører millioner av mennesker ut i ekstrem fattigdom i land der innbyggerne ikke kan lene seg på en velferdsstat.

Midt oppe i nøden kommer det en positiv nyhet som ikke mange forventet.

Norge og 16 andre land har økt bistanden til de fattigste landene under pandemien.

– Overrasket

Selv direktøren i Norad, Bård Vegar Solhjell, «så ikke den komme».

Bård vegard solhjell, Norad

Selv sjefen i Norad er gledelig overrasket over at Norge og 16 andre land gav mer i bistand under pandemien. Bård Vegar Solhjell sier Norge gav 39, 5 mrd. i bistand i 2020.

Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg er litt overrasket. Jeg trodde at når økonomien går ned i mange land, så vil bistanden gå ned, sier Solhjell til NRK.

– Det er interessant. Selv om mange land sliter økonomisk, mer enn det Norge gjør, så valgte likevel mange å gi litt mer.

– Det er ekstremt viktig. Mange av de fattigste landene er truffet hardt av covid-19. Ikke bare helsemessig, men økonomisk og sosialt.

Mange har mistet jobbene sine. Det er en vekst i ekstrem fattigdom, derfor er bistand spesielt viktig nå, sier sjefen for Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad til NRK.

Dramatisk år i verden

Det er krefter, også i Norge, som tar til orde for at vi burde brukt bistandspengene på oss selv akkurat nå.

Men både utviklingsminister Dag Inge Ulstein og Norads direktør legger vekt på at bistand er viktigere enn noen gang.

utviklingsminister Dag Inge Ulstein

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein sier at Norge har styrket innsatsen i 2020 og omdirigert mer bistand til helse på grunn av pandemien.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

De viser til at året som gikk ble et svært dramatisk år for hele verden, og aller mest for verdens fattigste. Konsekvensene er store.

– Vi har styrket innsatsen på helse i et kriseår, sier utviklingsministeren.

Han viser til at store bistandssummer ble omdirigert til helse, og spesielt til kampen mot koronaviruset.

Milliarder til vaksine

Totalt ble det i 2020 utbetalt 6,6 mrd. kroner til helse, hvorav 2,8 mrd. gikk direkte til covid-19-relatert bistand. Det viser tall fra Norad som ble lagt fram på webinaret «Tall som teller» tirsdag.

Norge er blant landene som har vært pådriver for at fattige land skal få tilgang til koronavaksine.

De første vaksinene fra vaksinesamarbeidet Covax ble sendt til Ghana og Nigeria første uka i mars.

 Vaccines Uganda

Norge bidrar til at fattige land får koronavaksiner. Ugandas helseminister Jane Ruth Aceng tok imot den første flylasten med vaksine fra Covax 5. mars.

Foto: Nicholas Bamulanzeki / AP

FNs barnefond Unicef skal fordele vaksinene og påse at det er mennesker med størst behov som får det viktige stikket i armen først.

«Gladnyhet» – øker hjelpen

Norge gav hele 39, 5 milliarder kroner i bistand i 2020. Det er 8 prosent mer enn året før.

– Det har aldri vært gitt mer penger til verdens fattigste, fortsetter Dag Inge Ulstein.

Bistanden for 2020 utgjør 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI).

– Vi viser handlekraft ved at vi øker selv om vi er i en vanskelig tid, sier Ulstein.

I tillegg til Norge har også land som Sverige, Tyskland, Frankrike, Canada og Ungarn gitt mer i bistand i 2020 enn i tidligere år.

16 land har økt bistanden til den fattige delen av verden.

Også OECD er overrasket

Ferske tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at også den totale internasjonale bistanden til utviklingsland har økt under koronapandemien.

vaksinering Nigeria

Bistanden til fattige land har økt under pandemien. Bildet viser en kvinne som får koronavaksine i armen på et vaksinesenter i Lagos i Nigeria 12. mars.

Foto: Sunday Alamba / AP

Dette må sies å være en gladnyhet for de fattigste landene, fordi man fryktet at mange land ville kutte i sine bistandsbudsjetter som følge av korona-problemer på hjemmebane.

– I begynnelsen av pandemien sa donorland at de ville jobbe for å opprettholde bistanden. Jeg er takknemlig og stolt over å kunne dele at det har de gjort – og vel så det, sa Susanna Moorehead, leder av OECDs utviklingskomité.

Til sammen var bistanden på 161 milliarder amerikanske dollar, opp med 3,5 prosent, eller 8 milliarder, fra 2019.

USA gir mest

Målt i milliarder dollar var USA det største giverlandet i 2020, etterfulgt av Tyskland, Storbritannia, Japan og Frankrike.

Av de største giverlandene i absolutte tall er det imidlertid kun Tyskland og Storbritannia som når FN-målet om å gi 0,7 prosent av BNI.

I tillegg nådde også Danmark, Luxemburg, Sverige og Norge målet. Norge har nådd FN-målet siden 1976.

Utviklingsministeren legger vekt på alvoret under pandemien. Ulstein sier at mellom 100 og 150 millioner mennesker vil bli kastet ut i ekstrem fattigdom.

– Hele framgangen med å utrydde ekstrem fattigdom fra 2015 til nå, er spist opp i løpet av ett år, sier Dag Inge Ulstein.

ramaphosa vaccine

Sør-Afrikas president er blant kritiske røster til at rike land vaksinerer egen befolkning før de fattige landene får tilgang til vaksine. Men vaksinealliansen Covax som Norge har bidratt til skal sørge for at også fattige land får vaksinert egen befolkning. Cyril Ramaphosa fikk første dose i Cape Town 17. februar.

Foto: Gianluigi Guercia / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt