Normal

- Israel gjorde ikke noe galt

Statsminister Benjamin Netanyahu står fast ved at Israel ikke brøt internasjonale lover da israelske soldater bordet en hjelpekonvoi på vei til Gaza

Benjamin Netanyahu

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommer inn i lokalet der han skal vitne om det som skjedde da israelske soldater stormet en hjelpekonvoi 31. mai i år.

Foto: RONEN ZVULUN / Afp

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga sitt vitnemål overfor et israelsk granskningspanel i dag.

– Jeg er overbevist om at ved slutten av denne undersøkelsen, så vil det bli klart at Israel og IDF (det israelske forsvaret) handlet i overensstemmelse med internasjonale lover, sa statsministeren under høringen i Tirkel-kommisjonen.

Netanyahu vitner under ed

– Jeg er den første som står foran kommisjonen. Mange vil komme etter meg, og jeg tror at detaljene vil komme frem og at dere vil finne sannheten.

Netanyahu smilte da han var på vei inn til høringen like etter klokken 9 lokal tid. Han smilte til journalistene og vinket til de ventende tilskuerne. Etter at han satte seg ned, med ansiktet vendt mot panelet og ryggen mot publikum, kom komitémedlemmene inn i salen.

Da komitéformann Yaakov Tirkel åpnet høringen, som trolig vil vare frem til i ettermiddag, ble det fortalt at statsministeren vil gi noe av sitt vitnemål muntlig og noe skriftlig.

Netanyahu gir sitt vitnemål under ed. Noe av vitnemålet er ventet å bli stengt for offfentligheten.

Undersøker lovligheten av bordingen

Netanyahu er den første av tre topper som skal vitne om raidet mot hjelpekonvoien, som skjedde 31. mai. Israelske kommandosoldater stormet seks skip på vei mot Gaza for å bryte blokaden. Ni personer ble drept og mange såret.

Raidet ble etterfulgt av en diplomatisk krise mellom Tyrkia og Israel, mens store deler av det internasjonale samfunnet krevde en granskning av hva som skjedde.

Netanyahu satte dermed ned Tirkel-kommisjonen, som skal finne ut av lovligheten av operasjonen.

Israel har sagt at deres soldater brukte makt først etter at de ble angrepet da de rapellerte ned på dekket av den tyrkiske båten «Marvi Marmara». Aktivistene om bord sier at soldatene åpnet ild med en gang de satte fot på dekk.

– Ingen humanitær krise i Gaza

Ifølge statsminister Netanyahu var militære inngripen nødvendig for å forhindre at våpen skulle komme inn til Gazastripen, og Israel gikk bare til handling når de mente at landet ble truet.

– Fra Gazastripen har Hamas fyrt av tusener av raketter, og bomber mot staten Israel, og har truffet våre innbyggere. I dag lagrer Hamas våpen som kan nå til Tel Aviv og enda lenger, sa Netanyahu til komiteen.

Netanyahu mener også at den internasjonale oppfatningen av at det er en humanitær krise på Gaza, er feil. Ifølge statsministeren bruker Hamas dette argumentet for å styrke sin kontroll over det palestinske området.

– Selv om det ikke er noen humanitær krise i Gaza, har jeg tidligere bestemt å gradvis lette begrensningene i kommersiell trafikk over landegrensene. Dette gjorde jeg fordi begrensningene med tiden ble en hemsko både diplomatisk og for israelsk PR. Det ble et mål for propagandaen som ønsket å underminere stansen av våpen til Gaza, sa Netanyahu.

Får ikke kalle inn soldater

Mandatet til Tirkel-kommisjonen, som ble satt ned i juni, er å finne ut om den internasjonale lovligheten av Israels blokade og det som gjøres for å håndheve den, samt å undersøke handlingene til de som organiserte og var med på hjelpekonvoien.

Men kommisjonen har ikke myndighet til å grave i beslutningsprosessen som førte til raidet 31. mai, og de har ikke myndighet til å kalle inn soldater som deltok i stormingen.

Forsvarsminister Ehud Barak vil stå foran panelet i morgen, mens forsvarets stabssjef Gabi Ashkenazi møter foran Tirkel-kommisjonen på onsdag. Ashkenazi er den eneste i aktiv forsvarstjeneste som skal vitne for kommisjonen.

Tirkel-kommisjonen består av fem medlemmer og ledes av den pensjonerte dommeren Yaakov Tirkel. I tillegg sitter to utenlandske observatører i panelet.

Opprettelsen av kommisjonen, dens medlemmer og dens mandat, ble støttet av regjeringen i Israel. Alle funn vil bli gitt til myndighetene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt