Nesten halvparten av amerikanerne mener tortur kan forsvares

I 2016 er det flere som mener at tortur i krig kan forsvares, enn det var i 1999.

USA/

Dette bildet fra 2007 viser en demonstrant i USA bli utsatt for såkalt waterboarding.

Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Donald Trump har tatt til orde for at «waterboarding», eller vanntortur, skal være noe USA kan drive med. Noe den kommende presidenten blant annet har fått kritikk for av tidligere krigsfange og presidentkandidat, John McCain.

I undersøkelsen «People on War» som internasjonale Røde Kors har laget, kommer det frem at mange mennesker er åpne for at krigsforbrytelser, kan være rett i noen tilfeller.

Over 17.000 mennesker i 16 land er spurt. 10 av landene er krigsherjede land

Det kommer blant annet frem at nesten annenhver amerikaner (46%) svarer ja på spørsmålet. «Bør en fiendtlig soldat i fangenskap kunne bli torturert for å få ut viktig militær informasjon.» 30 prosent svarer nei, mens resten svarer at de ikke vet, eller vil ikke svare på spørsmålet.

Av de 16 landene er det bare i Israel (50%) og i Nigeria (70 prosent) at flere svarer at tortur kan være greit.

Norge er ikke med i undersøkelsen til Internasjonale Røde Kors. Men Norges Røde Kors har gjort en egen undersøkelse, og der kommer det frem at 12 prosent av nordmenn mener at tortur kan være greit. 66 prosent sier det ikke er greit.

Generelt er folk blitt mer «torturvennlige»

En lignende undersøkelse ble gjort i 1999 på verdensbasis. Da svarte samlet sett 28 prosent ja på at tortur kan forsvares i enkelte tilfeller, mens 36 prosent svarte ja på det i 2016.

De to landene som skiller seg mest ut i den andre retningen er Colombia hvor 85 prosent svarer nei til tortur av fiendtlige fanger. I Jemen har hele 99 prosent svart at de er mot tortur.

Flere forsvarer bombing av sykehus

Det er også en økning i antall personer som mener det er greit å angripe fiender i boligstrøk, selv om man vet at mange sivile vil bli drept. 34 prosent mener det er en del av krigen.

13 prosent av dem som svarte mener også det kan være greit å angripe sykehus, ambulanser og helsearbeider dersom fienden blir svekket.

Hver femte av de spurte mener også at det er «en del av krigen» å angripe religiøse eller historiske monument for å svekke fienden.

SISTE NYTT

Siste nytt