Hopp til innhold

- Håper vi får komme tilbake så fort som mulig

IRBID, JORDAN (NRK.no): - Jeg ble skikkelig glad først, men nå vet vi ikke hva dommen betyr, så det er ikke mulig å være glad, sier Neda Ibrahim i Jordan. Tingretten bestemte i dag at UNE må vurdere Ibrahim-familiens begjæring om å få bli i Norge på nytt.

Neda Ibrahim om tingrettens kjennelse om at UNE må vurdere Ibrahim-familiens begjøring om å få bli.

Neda Ibrahim bor i dag en times kjøretur utenfor Jordans hovedstad Amman.

NRK traff Neda og familien hennes i Jordan i ettermiddag. Det har vært en tøff dag for dem.

– Det er en rar følelse, sier Neda.

Usikre på hva som skjer nå

Hun vet ikke hvilke konsekvenser dommen i Oslo tingrett i dag vil få. Først fikk de beskjed om at de hadde vunnet rettssaken og fikk komme tilbake til Norge. Så gikk det noen timer, de sjekket nyheter på nettet og visste ikke lenger hva de skulle tro.

Nå er de usikre og forvirret.

– Jeg håper det siste svaret blir at vi får komme tilbake Vi vil tilbake fortest mulig, sier Neda.

Men framtiden er fortsatt uviss for den statsløse palestinske familien Ibrahim og deres 12 år gamle datter Neda. Hun ble landskjent i mars i fjor da hun fortalte til NRK at hun liker å være i Norge, men at «det er Norge som ikke liker meg».

Da hadde hun bodd på Dale asylmottak i Rogaland siden hun var ett år. Et skummelt sted å bo, mente hun, som hadde sett venner bli hentet på mottaket og sendt tilbake til hjemlandet mange ganger.

Neda og to av søsknene hennes

Neda og to av søsknene hennes har fått nytt håp om å få komme tilbake til vennene i Norge.

Foto: Tine Poppe

Må legge vekt på botiden i Norge

Ankesaken til de seks medlemmene av familien Ibrahim, som ble tvangsutsendt fra Norge til Jordan tidligere i år, ble behandlet i tingretten i slutten av oktober. Da vitnet Neda på telefon fra Jordan. I dag falt dommen.

«I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter 1. ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstilatelse til en voksen.»

Utlendingslovens § 38, 3. ledd

Retten besluttet at Utlendingsnemnda (UNE) må ta saken opp til ny behandling. Da må nemnda vurdere på ny om det er lagt nok vekt på barnas beste – deres botid i Norge var forlenget med to år siden forrige gang UNE vurderte saken.

Retten mener også at UNE ikke la nok vekt på helsetilstanden til ett av barna da vedtaket om å opprettholde utvisningen ble gjort i april i år.

Avgjørelsen betyr ikke at Ibrahim-familien får opphold i Norge – det blir først vurdert når UNE tar saken opp igjen.

Følger nettnyhetene fra Norge

Faren i familien forteller at han ikke har vært i kontakt med advokaten sin etter at dommen falt, bare med støttegruppen.

Said Ibrahim

Said Ibrahim er usikker på hva som vil skje nå.

Foto: Hussam el-Hadi / NRK

- Så jeg vet ikke hva det neste skrittet blir. Men jeg håper det blir en god avgjørelse for mine barn og min familie, sier Said Ibrahim.

Hele familien har sittet og fulgt norske nettnyheter fredag.

Familiens advokat Arild Humlen sa tidligere fredag at han mente det normale er at familien får innreisetillatelse til Norge mens de venter på at UNE behandler gyldigheten av utvisningsvedtaket på ny.

Fire ukers ankefrist

UNE er ikke enig:

– Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før vi eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse, skriver Utlendingsnemnda i en pressemelding.

I meldingen understrekes det at det nye vedtaket kan gå ut på at familien fortsatt får avslag. Det er langt fra sikkert at den får oppholdstillatelse.

Nemndas direktør Ingunn-Sofie Aursnes sier til NRK at UNE ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Vi må først sette oss inn i domspremissene, skriver Aursnes.

Jon-Ole Martinsen, Noas

Jon-Ole Martinsen, NOAS

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Selv om UNE må betale saksomkostningene, var Oslo tingrett ikke enig med familiens advokat om at Den europeiske menneskerettskonvensjonen var brutt.

NOAS: Bør avstå fra å anke

– Utlendingsnemnda bør la være å anke på grunn av hensyn til belastningen for barna, mener Jon-Ole Martinsen i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere.

Han mener UNE bør vil velge samme løsning som i Natan-saken, og si at de er imot dommen, men likevel velge å ikke anke.

– Det dreier seg om så lang botid, og familien har vært gjennom så mye, at de bør få opphold på humanitært grunnlag. Dette vil ikke få presedens for andre saker, mener Martinsen.

UNE har fire uker på seg til å beslutte om de skal anke dommen eller ikke.

Ifølge dommen har de tre eldste barna i familien ikke hatt lovlig opphold i Norge siden desember 2007. Yngstemann har aldri hatt lovlig opphold her.

Familiens kamp for å få bli i Norge, har vakt oppsikt. De to siste årene er familien viet stor oppmerksomhet i mediene. Et søk viser at det er publisert over 11.000 nyhetssaker om familien bare på norske nyhetsnettsider.

Ibrahim-barna - Dima, Neda, Nael, Zoher

Neda og søsknene hennes Dima, Nael og Zoher på Dale asylmottak tidligere i år.

Foto: Fra støttegruppen: "Norge liker Neda"

SISTE NYTT

Siste nytt