Klimarapport: Bruker mindre kull, men utslippene øker

På tross av verden bruker mindre kull enn før, ventes det at CO₂-utslippene fortsatt øker. Hovedårsaken er at vi bruker mer naturgass.

Oljeplattformen Troll A i Nordsjøen

STOREKSPORTØR: Norge er en av verdens største eksportører av naturgass. Trollfeltet er det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen. Feltet inneholder rundt 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel, ifølge Norsk olje og gass.

Foto: Øyvind Knoph Askeland / Norsk olje og gass

– Det er ikke noen gladnyhet for klimaet akkurat, sier Jan Ivar Korsbakken til NRK. Han er seniorrådgiver i Cicero, senter for klimaforskning.

Ifølge det internasjonale vitenskapsnettverket Global Carbon Project øker ikke verdens CO₂-utslipp like raskt som før, men er beregna til å øke 0,6 prosent i løpet av året, dersom prognosen slår til.

Dette til tross for at bruken av kull har gått kraftig ned.

Jan Ivar Korsbakken

– Hvis utslippene totalt sett går opp, så bryr ikke klimaet seg om utslippene kommer fra kull eller gass. Det er like stor vekst i CO₂-utslippene uansett, sier Jan Ivar Korsbakken i Cicero.

Foto: Cicero

Årsaken er at vi bruker mer naturgass og olje. Av de to står naturgassen for mer enn halvparten av veksten i CO₂-utslipp siden 2012.

Selv om kull fortsatt er den største kilden til utslipp totalt, står gass for den største delen av veksten i år.

– Koker planeten saktere

Naturgass gir riktignok renere CO₂-utslipp enn kull, men ifølge Cicero «koker naturgass kun planeten saktere enn kull».

– Ett tonn CO₂ er ett tonn CO₂ uansett hvor det kommer fra. Mer bruk av gass kan på kort sikt være positivt hvis det bidrar til å få ned de totale utslippene ved å erstatte kull, men det er ikke det vi ser i år, sier Korsbakken.

– Hvis utslippene totalt sett går opp, så bryr ikke klimaet seg om utslippene kommer fra kull eller gass. Det er like stor vekst i CO₂-utslippene uansett.

Klimaforskeren er redd for at naturgass blir en sovepute, som gjør det vanskelig å nå målet om nullutslipp innen 2050.

– Gass kan være en overgangsløsning, men man må passe seg for å ikke bli sittende fast med en masse dyr gassinfrastruktur som man må skrote seinere.

Tror på gass som langsiktig løsning

Hildegunn T. Blindheim

Hildegunn Blindheim i oljebransjens interesseorganisasjon, Norsk olje og gass, mener naturgass er en del av framtidas løsning på klimaproblemet.

Foto: Norsk olje og gass

Oljeselskapenes interesseorganisasjon, kjent som Norsk olje og gass, mener derimot at naturgass er en del av framtida:

– Det er fordi alternativet hadde vært økt bruk av kull. Ved å erstatte kull med naturgass, får man til raske og dype kutt, som har utrolig betydning for klimautfordringa, sier klima- og miljødirektør Hildegunn Blindheim.

Norge er verdens nest største eksportør av naturgass. 95 prosent av norskprodusert gass går gjennom rørledninger til Europa. Til sammen utgjør olje og gass i underkant av halvparten av eksportinntektene til Norge.

Blindheim mener Norges naturgass på lang sikt må dekarboniseres, det vil si at man fjerner CO₂ fra naturgassen.

– Det jobber vi med, i tillegg til CO₂-lagring på norsk sokkel, så vi kan selge naturgassen vår på lang sikt også, med veldig lite utslipp.

Kull kraftverket i Belchatow i Polen

Utslipp fra naturgass forurenser mindre enn utslipp fra kullkraft, slik som dette kullkraftverket i Belchatow i Polen. Det siste året har mange land vridd kraftproduksjonen vekk fra kull og over til naturgass.

Foto: Czarek Sokolowski / AP

– Ikke enten eller

Ifølge Blindheim må man også satse på fornybar energi i tillegg til naturgass.

– Dersom man bygger ut infrastruktur for naturgass, som også kan brukes til nullutslipp eller lavkarbon gass i framtida, som for eksempel biogass eller hydrogen, er det bare en fordel.

Interesseorganisasjonen er uenig med de som mener naturgassen bør fases ut helt.

– Skal man i det hele tatt klare å nå klimamål, må man bruke alle tiltak vi har. Naturgassen må dekarboniseres på lengre sikt, men man greier ikke å dekke hele energibehovet i verden med bare fornybar energi på lang tid.

SISTE NYTT

Siste nytt