Hopp til innhold

Nato-Finland vurderer «amerikanske baser»

Finland er i forhandlinger med USA om å etablere såkalte permanente militære støttepunkter, på samme måte som Norge allerede har gjort. Russland reagerer kraftig, og sier de vil svare med «militærtekniske mottiltak».

Undersersjant Söderström fra den finske Nylandsbrigaden

Finland har tradisjonelt hatt en stor mobiliseringshær. Her er det soldater fra Nylands brigade som er fotografert i forbindelse med en øvelse. i april 2023.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

Finland har knapt blitt varm i trøyen som Nato-medlem, før de første konkrete endringene i landets sikkerhetspolitikk blir synlige.

I slutten av april var en amerikansk delegasjon på plass i det finske utenriksdepartementets lokaler på Skatudden i Helsingfors, for å forhandle om en såkalt DCE-avtale, Defence cooperation agreement.

Dette er samme type avtale som allerede Norge har inngått med USA, og som innebærer at det amerikanske forsvaret får lov å bruke det som på kryptisk byråkratisk språk heter omforente områder.

Les også: Gir USA lov til å bygge anlegg og lagre våpen på fire norske baser

Skisse av den ny P8-hangaren på Luftforsvarets nye flystasjon på Evenes.
Skisse av den ny P8-hangaren på Luftforsvarets nye flystasjon på Evenes.

Det gjelder på flyplassene Rygge, Sola og Evenes i tillegg til marinebasen Ramsund. Dette er allerede etablerte norske militærbaser.

Amerikansk personell fra disse basene er underlagt norsk lov, men skal ved lovbrudd straffeforfølges av amerikanerne selv.

Ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat så er planen at forhandlingene skal fortsette inn i 2024, før en avtale legges fram for godkjenning i den finske Riksdagen.

Rovaniemi flyplass

Et fransk jagerfly tar av fra flybasen i Rovaniemi. Denne basen i Lappland kan bli et av stedene der amerikanerne etablerer seg i forbindelse med den nye forsvarsavtalen mellom Finland og USA

Foto: Afp

Erfaringer fra Norge

Det er den tidligere finske ambassadøren til Norge, Mikael Antell, som leder forhandlingene fra finsk side.

Antell fulgte som ambassadør i Oslo tett den norske debatten rundt «de amerikanske basene», som kritikerne hevder er en mer korrekt beskrivelse av den økte amerikanske tilstedeværelsen.

Antell sier til Helsingin Sanomat at det på samme måte som i den norske DCE-avtalen, kan bli snakk om at USA investerer i egne fasiliteter på finske militærbaser og flyplass.

Mikael Antell

Mikael Antell er tidligere finsk ambassadør til Norge, og leder nå forhandlingene med USA om en forsvarsavtale.

Foto: Det finske utenriksdepartementet

I tillegg kan de ifølge Antell også være snakk om å forhandslagre våpen og utstyr.

Finland, som helt fram til det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022, holdt fast ved sin nøytralitet, er med dette i ferd med å foreta en dramatisk endring i hele det sikkerhetspolitiske bildet i Norden.

Les også: Finland går trolig inn i Nato – uten Sverige

Sanna Marin
Sanna Marin

Amerikanerne ønsker økt tilstedeværelse i hele Norden

Finnene har helt siden 2. verdenskrig lagt stor vekt på å ha et sterkt eget forsvar som var i stand til å møte trusler utenfra, også fra det store nabolandet i øst, som lenge het Sovjetunionen, men som etter 1991 igjen ble Russland.

I mange år var Vennskaps, Samarbeid og Bistandspakten fra 1948 grunnlaget for finsk sikkerhetspolitikk.

Kekkonen og Brezjnev

Finlands mangeårige president Urho Kekkonen sammen med den sovjetiske lederen Leonid Brezjnev i september 1961. Finland har i hele etterkrigsperioden bygd sin utenrikspolitikk på et godt forhold til nabolandet i øst.

Foto: AFP

Riktignok har finnene helt siden 1990-tallet økt sitt samarbeid med Nato og USA.

Men det har først og fremst skjedd gjennom et økt samarbeid med det nøytrale Sverige og Nato-landet Norge.

Nå kobler finnene seg, i likhet med Norge, sterkere til USA gjennom å gi amerikanerne rett til å etablere seg med base-lignende fasiliteter på finsk jord.

USA forhandler også om DCA-avtaler med Sverige og Danmark, selv om Sverige ennå ikke formelt har blitt tatt opp som medlem av Nato.

Hva er militærtekniske mottiltak?

Russland har hele tiden sagt at de kommer til å komme med mottiltak den dagen Finland blir medlem av Nato.

Finland har en grense på 1340 kilometer mot Russland, noe som gjør at Nato nå er langt mer til stede i russiske nærområder enn før invasjonen av Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin har gang på gang sagt at noe av det viktigste med det han kaller «Den militære spesialoperasjonen» mot Ukraina er å hindre at USA og Nato kommer for nær.

Etter at det ble kjent at Finland nå forhandler om en mer permanent amerikansk tilstedeværelse i Finland, sier pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova ifølge nyhetsbyrået Tass at dette gjør det nødvendig med det hun kaller «militærtekniske og andre mottiltak».

Russiske myndigheter kom med de samme advarslene da det våren 2022 ble kjent at Finland kom til å søke om Nato-medlemskap.

Grensegjerde Russland Finland

Finland er nå i ferd med å bygge et nytt grensegjerde langs deler av den 1340 kilometer lange grensen mot Russland.

Foto: AFP

Hva skjer på Åland?

Samtidig som Finland forhandler om en militær samarbeidsavtale med USA, diskuteres det også om landet bør gå bort fra avtalen at Åland fortsatt skal være demilitarisert.

Denne øygruppen mellom selve Finland og Sverige har ifølge en avtale fra 1921 vært uten permanente militære installasjoner, og personer bosatt der trenger heller ikke gjøre militærtjeneste i det finske forsvaret.

Natt til 1. mai ble det kastet flere gjenstander inn på området til det russiske konsulatet i Mariehamn, noe som har ført til en protest fra det russiske utenriksdepartementet.

Det russiske konsulatet på Åland

1. mai var det en ny demonstrasjon foran det russiske konsulatet i Mariehamn på Åland.

Foto: AFP

Det har også i lang tid vært markeringer foran konsulatet mot den russiske krigføringen i Ukraina.

Konsulatet ble opprettet i 1940 etter Vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen, for at sovjetiske myndigheter kunne kontrollere at Åland forble demilitarisert.

.

SISTE NYTT

Siste nytt