NASA har funnet ut hva som gikk galt på Mars

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har nå funnet ut hvorfor Mars mistet atmosfæren. Oppdagelsen kan gi oss mer kunnskap om eventuelt liv på planeten.

Rester av et romskip på den døde planeten Mars

Mars er nå en død planet med en tynn atmosfære. NASA har funnet ut hva som skjedde med atmosfæren. På bildet kan vi se landingsposen til marsroboten Opportunity mot et knusktørt landskap.

Foto: NASA

Det er forskere tilknyttet satellitten MAVEN som har kommet med den nye informasjonen.

MAVEN står for Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Det er en satellitt som primært skal undersøke atmosfæren på Mars, og finne ut hva som har skjedd med den.

Forskerne beskriver hvordan store utbrudd på solen gjorde at atmosfæren på Mars ble feid ut i rommet.

En gang hadde Mars en tykk atmosfære som kunne opprettholde liv.

Nå er marsatmosfæren en tynn suppe som for det meste består av karbondioksid.

Laster Twitter-innhold

Eksplosiv fjerning

Den ansvarlige forskeren for MAVEN-programmet, Bruce Jakosky, sier at de tidligere i år så en serie av eksplosjoner på solen som kastet store mengder gass mot Mars.

Denne gassen genererte et kraftig magnetfelt rundt planeten. Magnetfeltet ga et dytt til elektrisk ladede atomer i atmosfæren. Det igjen førte til at atomene ble kastet vekk fra Mars.

– Vi så at mengden atomer som forsvant fra Mars økte med en faktor på 10 eller 20 i løpet av kort tid, sa Jakosky på en pressekonferanse.

– Vi vet at solen var voldsommere tidligere, og at disse solstormene førte til at marsatmosfæren ble fjernet skrittvis.

Laster Twitter-innhold

Jorden er sikret

– Våre beregninger viser at solstormene tidlig i marshistorien var kraftige nok til å fjerne en tykk atmosfære relativt raskt, sa Jakosky.

På pressekonferansen fikk forskerne spørsmål om dette også kan skje med den livgivende atmosfæren rundt vår egen planet jorden.

– Nei, det er ingen fare for at det kan skje, advarte Jakosky.

– Jordens magnetfelt sørger for at vi er beskyttet mot slike store effekter av solstormer. Det er først om veldig lang tid når jordens kjerne blir kaldere, og med det svekker magnetfeltet, at vi kan miste vår atmosfære på grunn av solen.

Bruce Jakosky

Forsker Bruce Jakosky sier vi ikke har noe å være redd for her på jorden.

Foto: Patrick Campbell

Mars ble beskyttet tidligere

Magnetfeltet rundt Mars er mye svakere enn det rundt jorden, og er ikke generert på den samme måten, med flytende jern i kjernen.

Magnetfeltet rundt Mars var en gang kraftigere da også den planeten hadde en flytende kjerne. Nå har Mars kjølnet helt ned fordi den er mindre enn jorden.

Da Mars fortsatt hadde en flytende kjerne var planeten beskyttet.

– Da den magnetiske dynamoen forsvant inne i Mars, begynte atmosfæren å forsvinne. Vi tror at det tok relativt kort tid, og det kan ha en innvirkning på våre teorier om eventuelt liv på Mars, sa Jakosky.

SISTE NYTT

Siste nytt