Hopp til innhold

Mystisk forsvinning i februar: Første livsteikn frå kinesisk journalist

Ein kinesisk journalist som blei borte i februar, er kommen til rette, men blir passa på av styresmaktene, ifølgje ein venn av journalisten.

HriL_WOTmmE

Chen Qiushi på jobb i Wuhan 4. februar 2020.

Foto: AP

Chen Qiushi blei kjent over heile verda då koronaepidemien braut ut i den kinesiske byen Wuhan. Han var ein av dei første som rapporterte om utbrotet koronaviruset.

I slutten av januar drog han til byen for å rapportere om det han såg. Sterke skildringar av kaotiske scener på sjukehusa blei delt med eit stort publikum via sosiale medium.

Den kinesiske regjeringa var opptatt av å vise at virusutbrotet var under kontroll. Chen Qiushi fortalde ei anna historie.

MANGE SMITTET: En sykepleier sjekker journalen til en pasient ved et sykehus i Wuhan.

Ein sjukepleiar sjekkar journalen til ein pasient ved eit sjukehus i Wuhan. Biletet er frå februar.

Foto: China Daily / Reuters

– Er på ein trygg stad

I februar blei han brått borte. Opphaldsstaden hans har vore ukjent etter at han «blei sett i karantene med makt».

No har Xu Xiaodong, ein venn av journalisten, lagt ut ein video på YouTube, der han fortel at Chen Qiushi «er ved god helse, og oppheld seg på ein trygg stad». Men han er «under oppsyn av styresmaktene, og har ikkje komme heim enno».

Men det har også komme rapportar om at Chen Qiushi no er hos foreldra sine.

Ein menneskerettsadvokat, som vil vere anonym, seier til avisa South China Morning Post at Chen Qiushi er flytta til Qingdao, og bur saman med foreldra sine der.

Chen blei meld sakna om lag samtidig med forretningsmannen Fang Bin frå Wuhan, og journalist Li Zehua. Begge hadde rapportert om koronautbrotet.

Li Zehua dukka opp igjen i april, mens det framleis er ukjent kvar Fang Bin er, ifølgje BBC.

Arrestasjonen av ein annan journalist som rapporterte om koronapandemien, Zhang Zhan, blei stadfesta i juni.

E0gMNaN003Y

Ingen har høyrt frå Chen Qiushi sidan februar. No har ein venn av han fortalt at han er ved god helse.

Foto: AP

Hevdar han blei trakassert

Chen Qiushi har bakgrunn som menneskerettsadvokat, gjekk over til å jobbe som videojournalist, og blei kjent for eit stort publikum då han rapporterte frå demonstrasjonane i Hongkong i fjor haust.

Seinare har han hevda at dekninga førte til at han blei trakassert og til slutt fekk munnkorg av kinesiske styresmakter då han kom tilbake til fastlandet.

Frå Hongkong til Wuhan

Dei kinesiske kontoane hans på sosiale medium, der han hadde meir enn 700.000 følgjarar, skal ha blitt sletta.

I slutten av januar bestemte han seg for å reise til Wuhan for å rapportere om utbrotet av koronaviruset.

– Eg vil bruke kameraet mitt til å dokumentere kva som verkeleg skjer. Eg lovar at eg ikkje vil skjule sanninga, sa han i ein video på YouTube.

7. februar publiserte Xu Xiaodong ein video der han viser til opplysningar frå Chen si mor. Ho fortalde at han hadde forsvunne dagen før. Xu hevda seinare at Chen var sett i karantene.

SISTE NYTT

Siste nytt