Urix forklarer

Derfor er ikke problemene over for Trump etter Mueller-rapporten

Mueller-etterforskningen har kastet skygger over Donald Trumps presidentskap. Torsdag ble den offentliggjort. Det betyr ikke at skyggene over presidentskapet er borte.

President Trumpi Dallas

President Donald Trump må forberede seg på mer støy.

Foto: Carlos Barria / Reuters

Helt siden tidligere FBI-direktør Robert Mueller den 17.mai i 2017 ble utpekt som spesialetterforsker for å granske mulig russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, har saken kastet skygger over den amerikanske presidenten, Donald Trump.

Mueller overleverte rapporten til justisdepartementet 22. mars i år. To dager senere offentliggjorde justisminister William Barr et fire sider langt sammendrag av rapporten der han konkluderte med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016, med at det ikke er bevis for et hemmelig samarbeid mellom president Donald Trumps medarbeidere og Russland, ei heller klare bevis for at Trump har hindret etterforskningens gang.

  • Hva er det viktigste som kommer fram i rapporten?

Det som nå er offentliggjort er den fulle rapporten, i en sladdet versjon på 448 sider.

Rapporten underbygger de funnene som justisministeren la fram i sin fire siders oppsummering, men den la fram nye detaljer om hvordan Trump forsøkte å angripe etterforskningen:

Noe av det som får mest oppmerksomhet er at Trump i juni i 2017 skal ha bedt Det hvite hus' advokat Don McGahn om å ringe fungerende justisminister og si at Mueller måtte fjernes fra stillingen fordi han var inhabil.

McGahn skal ha nektet og bestemte seg så for å trekke seg.

Her kan du hele rapporten (pdf)

  • Hvordan vil Trumps motstandere bruke det som kommer fram i rapporten?

Det er ingen tvil om at motstanderne til Trump kommer til å lage mye støy rundt enkeltfunn i rapporten om informasjon som ikke tidligere har vært kjent. Media satt i dag ned store team for å gå gjennom rapporten med lupe.

Allerede debatteres mange av de nye opplysningene som kommer frem:

Trump skal ha bedt sin tidligere valgkampleder Corey Lewandowski om å be tidligere justisminister Jeff Sessions om å si at Russlands-etterforskningen var «veldig urettferdig».

Mueller sier at det er gode argumenter for at Donald Trump Jr. – presidentens sønn – brøt loven om valgkampfinansiering, men at han ikke tror det er nok til å få ham dømt.

Trump skal flere ganger ha sagt til sine underordnede at de ikke skulle gi fra seg e-poster om møtet i Trump Tower i juni 2016 mellom medlemmer av Trumps valgkampstab og russere som tilbød skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Etterforskningen fant ikke bevis for at Donald Trump kjente til møtet med russerne på forhånd.

  • Vil det i det hele tatt påvirke Trump?

Ettersom rapporten ikke konkluderer med at det har skjedd noe straffbart, vil det neppe skje noe umiddelbart, men Kongressen kan bestemme seg for å bruke enkelte av opplysningene som kommer fram videre.

Leder av justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler, anklaget på en pressekonferanse i dag justisministeren for å beskytte presidenten og med vilje ignorere nøkkelfunn. Han sa også at rapporten viser «forstyrrende bevis for at president Trump engasjerte seg i å hindre rettens gang»

Majoritetsleder i Representantenes hus, demokraten Steny Hoyer, sier til CNN at det ikke er noe han har sett i rapporten som gjør det verdt å endre husets lederskapsstrategi om å ikke starte en prosess mot riksrett.

Justisministeren, oppnevnt av Trump, har jo også konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart.

Det er imidlertid ingen tvil om at rapporten kommer til å fortsette å bli debattert i USA, og sikkert også andre steder.

  • Hva skjer nå?

Demokratene i Kongressen vil innkalle Mueller til å vitne i Kongressen. De har også bedt om at sladdingen oppheves.

I rapporten som ble lagt frem for offentligheten i dag var opplysninger knyttet til tredjepersoner, pågående etterforskninger og etterretningshemmeligheter, i tillegg til storjury-materiale fjernet. Men i CD-en som ble overlevert Kongressen var kun storjury-materialet, som kun en dommer kan offentliggjøre, fjernet.

Også er det jo også verdt å huske på at justiskomiteen i Representantenes hus har innledet en egen gransking av Trumps administrasjon, familie og forretninger for korrupsjon og maktmisbruk.

Skyggene over Trumps presidentskap er altså ikke borte.

SISTE NYTT

Siste nytt