Urix forklarer

Mot gjenvalg for Ungarns omstridte leder

BUDAPEST (NRK): Ungarns kontroversielle statsminister, Viktor Orbán, ligger an til å vinne sitt tredje valg på søndag. Han er kritisert av mange i utlandet for sin nasjonalistiske og innvandringsfiendtlige politikk, men er populær på hjemmebane.

Plakat mot innvandring fra ungarske myndigheter

KLAR MELDING. Ungarske myndigheter har hengt opp plakater med bilde av innvandrere og et stoppskilt over, flere steder i Budapest. Ved siden av henger en valgplakat for regjeringspartiet Fidesz.

Foto: NRK

Søndagens store spørsmål i Ungarn er ikke hvem som vinner parlamentsvalget, men hvor stort flertall det sittende regjeringspartiet Fidesz får.

Det andre spørsmålet er hvor godt opposisjonspartiene klarer å koordinere seg, slik at de kan utgjøre et reelt alternativ til regjeringen.

Valget foregår nemlig i enkeltmannskretser, som gir vinnerpartiet ekstra fordeler etter «the winner takes it all» prinsippet.

I tillegg ble andre valgrunde i disse kretsene fjernet, da valgloven ble endret i 2014. Det betyr at opposisjonen ikke har mulighet til å samle seg om en felles kandidat i andre runde, slik man for eksempel har i Frankrike.

På grunn av dette valgsystemet, kan et parti få flertall i parlamentet, selv om det ikke har flertall i folket.

Omstridt

Ved valget i 2010, fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015. Dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet.

Endringene i grunnloven innebar både en innskrenkning av pressefriheten, og av domstolenes og sentralbankens uavhengighet.

Det er også vedtatt en rekke lover, som begrenser de ikke-statlige organisasjonenes handlingsrom. Særlig gjelder dette de organisasjonene som mottar støtte fra utlandet.

Norge avsluttet også sine utbetalinger av EØS midler til landet i 2014, da ungarske myndigheter krevde at midlene skulle forvaltes av et regjeringskontrollert organ.

Kravet fra Norge, var at midler som gikk til sivilsamfunnet, skulle forvaltes uavhengig.

Ungarske gravejournalistene har også avdekket omfattende korrupsjon mellom myndighetene og ulike næringsvirksomheter.

Populær

Av en velgermasse på rundt åtte millioner, har Fidesz en kjernevelgergruppe på rundt to millioner.

Regjeringen kan vise til solid økonomisk fremgang. Ungarns økonomi vokser nå med fire prosent i året, ifølge anslag for inneværende år. Det er åttende år på rad med økonomisk vekst. Inflasjonen er under kontroll og arbeidsledigheten er lav, på rundt 3,8 prosent.

Kritikerne peker på at den lave arbeidsledigheten ikke er helt reell, fordi arbeidsledige går inn i et sosialarbeiderprogram hvor de får utdelt tilfeldige oppgaver de er forpliktet til å ta. Får man ikke utdelt noen oppgave, får man heller ikke kompensasjon.

Kritikerne mener dette er et system, hvor det ikke ligger noen mulighet til å komme seg videre.

Veldig mange unge og utdannede forlater også Ungarn, på jakt etter bedre økonomiske muligheter.

Regjeringen og statsministeren er likevel populær blant mange, fordi de blir sett på som forkjempere for ungarernes interesser og som garantister for sikkerheten i landet.

Tilhengerne setter pris på at statsminister Orban snakker EU midt imot, når det gjelder fordelingen av asylsøkere blant medlemslandene.

Innvandring

Innvandring har vært den altoverskyggende saken i valgkampen, og utfordringer innen blant annet helsevesenet og utdanningssystemet har havnet helt i skyggen av det.

Regjeringens budskap er at de er de eneste som kan sørge for at Ungarn fortsatt er trygt, med en streng grensepolitikk. Det mener at det må til, hvis ikke vil også Ungarn bli utsatt for samme type terrorangrep, som man har sett i Vest-Europa.

Innvandringsspørsmålet knyttes også opp mot økonomien, hvor regjeringen hevder at dersom de tar imot asylsøkere, vil det koste såpass mye at vil gå utover folks pensjoner.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt